Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie31
 • studenci33
 • absolwenci10
 • doktoranci2
 • naukowcy2
 • inni25
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • inne4
 • sportowe20
 • socjalne5
 • artystyczne11
 • naukowe13
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie9
 • kujawsko-pomorskie2
 • łódzkie1
 • lubelskie1
 • małopolskie1
 • mazowieckie2
 • opolskie2
 • podkarpackie3
 • podlaskie2
 • pomorskie2
 • śląskie4
 • świętokrzyskie1
 • warmińsko-mazurskie5
 • wielkopolskie3
 • zachodniopomorskie3
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia6
 • szkoła wyższa1
 • firma2
 • instytucja rządowa4
 • samorząd29
PLANOWANE
ARCHIWUM
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Stypendium Burmistrza Miasta Hajnówka za osiągnięcia w nauce

organizator:

Burmistrz Miasta Hajnówka

Rodzaj:
artystyczne, naukowe, sportowe
Grupa docelowa:
uczniowie
Zasięg:
podlaskie
termin składania wniosków: 30.06.2017

Stypendium Burmistrza Miasta Hajnówka za osiągnięcia w nauce

30 czerwca br. upływa termin składania wniosków o przyznanie Stypendium Burmistrza Miasta Hajnówka imienia Pelagii Ponieckiej na rok szkolny 2017/2018.

Stypendium może być przyznane uczniowi, który wywiązuje się z podstawowych obowiązków ucznia i przestrzega powszechnie obowiązujących norm społecznych oraz spełnia co najmniej jeden z niżej wymienionych warunków:
1). za wyniki w nauce, gdy:
a). w wyniku klasyfikacji rocznej bezpośrednio poprzedzającej złożenie wniosku, uzyskał średnią ocen:
– w klasie IV-VI szkoły podstawowej – minimum 5,7 i ocenę wzorową z zachowania,
– w klasie I-III gimnazjum – minimum 5,5 i co najmniej ocenę bardzo dobrą z zachowania,
b). uzyskał tytuł laureata olimpiady lub konkursu przedmiotowego na szczeblu co najmniej wojewódzkim, który w wyniku klasyfikacji rocznej bezpośrednio poprzedzającej złożenie wniosku, uzyskał średnią ocen minimum 5,2 i posiada co najmniej bardzo dobrą ocenę z zachowania,
2). za osiągnięcia sportowe, gdy zdobył medal w zawodach sportowych o zasięgu co najmniej wojewódzkim i posiada co najmniej bardzo dobrą ocenę z zachowania,
3). za osiągnięcia artystyczne, gdy:
– zajął I-III miejsce na festiwalu, konkursie, wystawie, bądź przeglądzie o zasięgu co najmniej wojewódzkim oraz posiada co najmniej bardzo dobrą ocenę z zachowania,
– posiada znaczny dorobek artystyczny potwierdzony na przykład publikacją oraz co najmniej bardzo dobrą ocenę z zachowania.

Wysokość stypendium wynosi 100 zł (netto) miesięcznie i wypłacane jest przez okres 10 miesięcy (od września do czerwca).

Wnioski mogą składać dyrektorzy szkół oraz stowarzyszenia, kluby, instytucje, organizacje sportowe i kulturalne, itp.

Do wniosku należy dołączyć:
1). kserokopię świadectwa ucznia za ostatni rok nauki,
2). inne dokumenty potwierdzające spełnienie wyżej określonych kryteriów.

Wnioski należy składać w Sekretariacie Urzędu Miasta Hajnówka, II piętro, pokój nr 219.

Istnieje możliwość złożenia wniosku bez świadectwa ucznia – przed zakończeniem roku szkolnego. W takim przypadku kserokopię świadectwa należy dostarczyć do Zespołu Oświaty, Kultury i Sportu Urzędu Miasta Hajnówka (pokój nr 206, II piętro), niezwłocznie po zakończeniu roku szkolnego.

Informacje pochodzą ze strony www.hajnowka.pl

Kontakt

Burmistrz Miasta Hajnówka
ul. Aleksego Zina 1
17-200 Hajnówka


www.hajnowka.pl

Dokumenty

do pobrania

DO POBRANIA:

Wniosek