Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie17
 • studenci39
 • absolwenci16
 • doktoranci12
 • naukowcy8
 • inni14
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • socjalne8
 • inne11
 • sportowe10
 • artystyczne19
 • naukowe40
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie32
 • międzynarodowe8
 • dolnośląskie3
 • kujawsko-pomorskie1
 • lubelskie1
 • małopolskie4
 • mazowieckie3
 • podkarpackie1
 • podlaskie1
 • pomorskie2
 • śląskie2
 • warmińsko-mazurskie1
 • wielkopolskie2
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • instytucja międzynarodowa1
 • fundacje i stowarzyszenia21
 • szkoła wyższa8
 • firma6
 • instytucja rządowa8
 • samorząd15
PLANOWANE
ARCHIWUM
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Stypendium Burmistrza Miasta Hajnówka im. Pelagii Ponieckiej 2022

organizator:

Urząd Miasta Hajnówka

Rodzaj:
artystyczne, naukowe, sportowe
Grupa docelowa:
uczniowie
Zasięg:
podlaskie
termin składania wniosków: 30.06.2022

Stypendium Burmistrza Miasta Hajnówka im. Pelagii Ponieckiej 2022

Urząd Miasta Hajnówka zaprasza do składania wniosków o przyznanie Stypendium Burmistrza Miasta Hajnówka imienia Pelagii Ponieckiej na rok szkolny 2022/2023.

Stypendium może być przyznane uczniowi, który wywiązuje się z podstawowych obowiązków ucznia i przestrzega powszechnie obowiązujących norm społecznych oraz spełnia co najmniej jeden z niżej wymienionych warunków:

za wyniki w nauce, gdy:

 • w wyniku klasyfikacji rocznej bezpośrednio poprzedzającej złożenie wniosku, uzyskał średnią ocen:
 • w klasie VII-VIII szkoły podstawowej – minimum 5,50
 • w klasie IV-VI szkoły podstawowej – minimum 5,70
 • uzyskał tytuł laureata olimpiady lub konkursu przedmiotowego na szczeblu co najmniej wojewódzkim, który w wyniku klasyfikacji rocznej bezpośrednio poprzedzającej złożenie wniosku, uzyskał średnią ocen minimum 5,20

za osiągnięcia sportowe, gdy zdobył medal w zawodach sportowych o zasięgu co najmniej wojewódzkim

za osiągnięcia artystyczne, gdy:

 • zajął I-III miejsce na festiwalu, konkursie, wystawie bądź przeglądzie o zasięgu co najmniej wojewódzkim
 • posiada znaczny dorobek artystyczny potwierdzony na przykład publikacją.

Wysokość stypendium wynosi 100 zł (netto) miesięcznie i wypłacane jest przez okres 10 miesięcy.

Wnioski mogą składać dyrektorzy szkół oraz stowarzyszenia, kluby, instytucje, organizacje sportowe i kulturalne, itp.

Do wniosku należy dołączyć:

 • kserokopię świadectwa ucznia za ostatni rok nauki,
 • inne dokumenty potwierdzające spełnienie wyżej określonych kryteriów,
 • klauzulę informacyjną podpisaną przez rodzica ucznia.

Wnioski należy składać w Sekretariacie Urzędu Miasta Hajnówka do dnia 30 czerwca 2022 r.

Informacje pochodzą ze strony: www.hajnowka.pl

Inne stypendia skierowane do uczniów dostępne są w naszej wyszukiwarce.

Wspieraj nas w serwisie Patronite.pl – dzięki wpłatom możemy rozwijać ten rzetelny, dostępny dla wszystkich portal edukacyjny o stypendiach!

Kontakt

Urząd Miasta Hajnówka
ul. Aleksego Zina 1
17-200 Hajnówka
tel. 85 682 21 80
hajnowka@hajnowka.pl
www.hajnowka.pl