Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie30
 • studenci68
 • absolwenci20
 • doktoranci12
 • naukowcy7
 • inni16
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • inne14
 • socjalne12
 • sportowe16
 • artystyczne32
 • naukowe72
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie33
 • międzynarodowe7
 • dolnośląskie5
 • kujawsko-pomorskie6
 • łódzkie6
 • lubelskie5
 • lubuskie5
 • małopolskie1
 • mazowieckie7
 • podkarpackie2
 • podlaskie4
 • pomorskie3
 • śląskie9
 • świętokrzyskie3
 • warmińsko-mazurskie2
 • wielkopolskie8
 • zachodniopomorskie3
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • szkoła średnia1
 • fundacje i stowarzyszenia20
 • szkoła wyższa4
 • firma10
 • instytucja rządowa6
 • samorząd54
 • inny2
PLANOWANE
ARCHIWUM
Wróć do listy

Stypendium Burmistrza Miasta dla wyróżniających się uczniów i studentów z terenu Miasta Kościerzyny

organizator:

Urząd Miasta w Kościerzynie

Rodzaj:
naukowe
Grupa docelowa:
uczniowie
Zasięg:
pomorskie
termin składania wniosków: 31.10.2011

Stypendium Burmistrza Miasta dla wyróżniających się uczniów i studentów z terenu Miasta Kościerzyny

Stypendium Burmistrza Miasta dla wyróżniających się uczniów i studentów z terenu Miasta Kościerzyny

Stypendysta powinien spełniać jedno z następujących kryteriów:
1. Osiągnąć znaczące wyniki w sporcie, dziedzinie artystycznej, naukowej lub innej,
2. Zając miejsce od 1 do 3 w wojewódzkiej albo miejsce od 1 do 10 w krajowej lub międzynarodowej olimpiadzie przedmiotowej,
3. Uzyskać średnią ocen co najmniej:
– w szkole podstawowej ( z wyłączeniem klas I-III) i gimnazjum – 5,4
– w szkole ponadgimnazjalnej – 5,3
– na uczelni wyższej – 4,8

Do obliczenia średniej dla uczniów i absolwentów kontynuujących naukę bierze się oceny z ostatniego świadectwa. Średnią oblicza się zgodnie z obowiązującymi przepisami ministerstwa właściwego ds. oświaty dotyczącymi oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów.
Średnią dla studentów oblicza się z ocen uzyskanych za egzaminy w roku akademickim poprzedzającym złożenie wniosku.
Stypendium wypłaca się przez okres i w terminie ustalonych przez Burmistrza Kościerzyny w umowie zawartej ze stypendystą.

Stypendium wypłacane jest na wniosek ucznia/studenta, dyrektorów placówek oświatowych, osób prowadzących zajęcia z uczniami i studentami, komisji Rady Miasta.

Wniosek o stypendium musi zawierać:
– potwierdzenie stałego zamieszkania na terenie Miasta Kościerzyna,
– wykaz ocen ze wszystkich przedmiotów lub inny dokument potwierdzający osiągnięcia.

Wnioski można składać w okresie od 1 września do 31 października w pok.50/III piętro.
Wysokość stypendium w roku szkolnym/akademickim wynosi miesięcznie:
– studenci 120 zł,
– szkoły średnie 100 zł,
– szkoły podstawowe i gimnazja 80 zł.

Stypendium wypłaca się w okresie styczeń-sierpień.

Wypłata stypendium może być wstrzymana okresowo lub całkowicie przez Burmistrza Miasta w następujących przypadkach:
– w razie przerwania nauki przez stypendystę,
– w razie zmiany miejsca stałego zameldowania,
– po złożeniu wniosku z uzasadnieniem o wstrzymanie stypendium przez komisję właściwą ds. oświaty.

Informacje pochodzą ze strony miastokoscierzyna.pl

Kontakt

Urząd Miasta w Kościerzynie
ul. 3-go Maja 9 a
83-400 Kościerzyna


miastokoscierzyna.pl