Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie31
 • studenci35
 • absolwenci10
 • doktoranci2
 • naukowcy2
 • inni25
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • naukowe15
 • inne5
 • sportowe20
 • socjalne5
 • artystyczne11
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie9
 • kujawsko-pomorskie2
 • łódzkie2
 • lubelskie1
 • małopolskie1
 • mazowieckie3
 • opolskie2
 • podkarpackie3
 • podlaskie2
 • pomorskie2
 • śląskie4
 • świętokrzyskie1
 • warmińsko-mazurskie5
 • wielkopolskie3
 • zachodniopomorskie3
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia7
 • szkoła wyższa1
 • firma2
 • instytucja rządowa4
 • samorząd30
PLANOWANE
ARCHIWUM
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Stypendium Burmistrza Miasta dla wyróżniających się uczniów i studentów z terenu Miasta Kościerzyny

organizator:

Urząd Miasta w Kościerzynie

Rodzaj:
naukowe
Grupa docelowa:
uczniowie
Zasięg:
pomorskie
termin składania wniosków: 31.10.2011

Stypendium Burmistrza Miasta dla wyróżniających się uczniów i studentów z terenu Miasta Kościerzyny

Stypendium Burmistrza Miasta dla wyróżniających się uczniów i studentów z terenu Miasta Kościerzyny

Stypendysta powinien spełniać jedno z następujących kryteriów:
1. Osiągnąć znaczące wyniki w sporcie, dziedzinie artystycznej, naukowej lub innej,
2. Zając miejsce od 1 do 3 w wojewódzkiej albo miejsce od 1 do 10 w krajowej lub międzynarodowej olimpiadzie przedmiotowej,
3. Uzyskać średnią ocen co najmniej:
– w szkole podstawowej ( z wyłączeniem klas I-III) i gimnazjum – 5,4
– w szkole ponadgimnazjalnej – 5,3
– na uczelni wyższej – 4,8

Do obliczenia średniej dla uczniów i absolwentów kontynuujących naukę bierze się oceny z ostatniego świadectwa. Średnią oblicza się zgodnie z obowiązującymi przepisami ministerstwa właściwego ds. oświaty dotyczącymi oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów.
Średnią dla studentów oblicza się z ocen uzyskanych za egzaminy w roku akademickim poprzedzającym złożenie wniosku.
Stypendium wypłaca się przez okres i w terminie ustalonych przez Burmistrza Kościerzyny w umowie zawartej ze stypendystą.

Stypendium wypłacane jest na wniosek ucznia/studenta, dyrektorów placówek oświatowych, osób prowadzących zajęcia z uczniami i studentami, komisji Rady Miasta.

Wniosek o stypendium musi zawierać:
– potwierdzenie stałego zamieszkania na terenie Miasta Kościerzyna,
– wykaz ocen ze wszystkich przedmiotów lub inny dokument potwierdzający osiągnięcia.

Wnioski można składać w okresie od 1 września do 31 października w pok.50/III piętro.
Wysokość stypendium w roku szkolnym/akademickim wynosi miesięcznie:
– studenci 120 zł,
– szkoły średnie 100 zł,
– szkoły podstawowe i gimnazja 80 zł.

Stypendium wypłaca się w okresie styczeń-sierpień.

Wypłata stypendium może być wstrzymana okresowo lub całkowicie przez Burmistrza Miasta w następujących przypadkach:
– w razie przerwania nauki przez stypendystę,
– w razie zmiany miejsca stałego zameldowania,
– po złożeniu wniosku z uzasadnieniem o wstrzymanie stypendium przez komisję właściwą ds. oświaty.

Informacje pochodzą ze strony miastokoscierzyna.pl

Kontakt

Urząd Miasta w Kościerzynie
ul. 3-go Maja 9 a
83-400 Kościerzyna


miastokoscierzyna.pl