Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie58
 • studenci67
 • absolwenci20
 • doktoranci8
 • naukowcy3
 • inni20
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • artystyczne30
 • socjalne10
 • sportowe25
 • naukowe85
 • inne15
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie36
 • międzynarodowe6
 • dolnośląskie5
 • kujawsko-pomorskie9
 • łódzkie7
 • lubelskie6
 • lubuskie2
 • małopolskie3
 • mazowieckie6
 • opolskie1
 • podkarpackie3
 • podlaskie4
 • pomorskie5
 • śląskie13
 • świętokrzyskie4
 • warmińsko-mazurskie4
 • wielkopolskie8
 • zachodniopomorskie2
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • instytucja międzynarodowa1
 • fundacje i stowarzyszenia27
 • firma6
 • instytucja rządowa6
 • samorząd67
 • inny1
PLANOWANE
ARCHIWUM
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Stypendium Burmistrza Góry za wyniki w nauce

organizator:

Urząd Miasta i Gminy w Górze

Rodzaj:
artystyczne, naukowe
Grupa docelowa:
uczniowie
Zasięg:
dolnośląskie
termin składania wniosków: 30.06.2023

Stypendium Burmistrza Góry za wyniki w nauce

Informuje się o możliwości składania do 30 czerwca 2023 r. wniosków o przyznanie stypendium Burmistrza Góry za wyniki w nauce w roku szkolnym 2022/2023.

O stypendium Burmistrza Góry za wyniki w nauce może ubiegać się uczeń klas IV – VIII szkół podstawowych, pobierających naukę na terenie Gminy Góra, bez względu na miejsce zamieszkania.

Stypendium za szczególne osiągnięcia w nauce może zostać przyznane uczniom, którzy spełniają co najmniej jedno z poniższych kryteriów:

1) w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskali średnią ocen z obowiązkowych zajęć edukacyjnych na poziomie co najmniej:

a) w klasach IV – VI – 5,60,

b) w klasach VII – VIII – 5,50;

2) reprezentując szkołę, uzyskali na szczeblu wojewódzkim tytuł laureata I – III miejsca w konkursach/olimpiadach przedmiotowych, interdyscyplinarnych, tematycznych, artystycznych lub zostali na szczeblu ogólnopolskim co najmniej finalistami konkursów/olimpiad przedmiotowych, interdyscyplinarnych, tematycznych, artystycznych, ogłaszanych przez Ministra Edukacji i Nauki lub Kuratora Oświaty oraz w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskali z obowiązkowych zajęć edukacyjnych co najmniej średnią ocen 4,75.

Stypendium ma charakter motywacyjny i przyznaje się je raz w roku za osiągnięcia ucznia uzyskane w ostatnim roku szkolnym.

Wniosek składa rodzic/opiekun prawny ucznia w Punkcie Informacyjnym Urzędu Miasta i Gminy w Górze, ul. Adama Mickiewicza 1 (od poniedziałku do środy w godz. 7:30-15:30, czwartki w godz. 7:00-16:00 i piątki w godz. 7:00-14:00) dołączając do niego wymagane uchwałą dokumenty.

Informacje pochodzą ze strony: gora.com.pl

Innych stypendiów dla uczniów szukajcie na naszej stronie.

Wspieraj nas w serwisie Patronite.pl – dzięki wpłatom możemy rozwijać ten rzetelny, dostępny dla wszystkich portal edukacyjny o stypendiach!

Kontakt

Urząd Miasta i Gminy w Górze
ul. Adama Mickiewicza 1
56-200 Góra
tel. 65 544 36 00
umig.kancelaria@gora.com.pl
gora.com.pl