Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie19
 • studenci34
 • absolwenci21
 • doktoranci8
 • naukowcy5
 • inni23
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • sportowe10
 • artystyczne17
 • socjalne4
 • naukowe28
 • inne6
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • międzynarodowe6
 • ogólnopolskie19
 • dolnośląskie2
 • kujawsko-pomorskie1
 • lubelskie4
 • małopolskie3
 • mazowieckie3
 • opolskie1
 • podkarpackie1
 • pomorskie1
 • śląskie3
 • świętokrzyskie1
 • warmińsko-mazurskie1
 • wielkopolskie8
 • zachodniopomorskie1
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia15
 • szkoła wyższa3
 • firma5
 • instytucja rządowa6
 • samorząd22
PLANOWANE
ARCHIWUM
Wróć do listy

Stypendium Burmistrza Gminy Wołów

organizator:

Urząd Miejski w Wołowie

Rodzaj:
artystyczne, naukowe, sportowe
Grupa docelowa:
uczniowie
Zasięg:
dolnośląskie
termin składania wniosków: 10.07.2022

Stypendium Burmistrza Gminy Wołów

Stypendium przyznawane jest przez Burmistrza Gminy Wołów w 3 kategoriach: za wyniki w nauce, za szczególne osiągnięcia sportowe i szczególne osiągnięcia artystyczne. Przysługuje uczniom szkół podstawowych i ponadpodstawowych mających siedzibę na terenie Gminy Wołów – bez względu na miejsce zamieszkania ucznia.
Stypendium jest wyróżnieniem dla ucznia, którego zdolności i zainteresowania wykraczają poza program szkolny. Przyznawane jest na okres pięciu miesięcy i wynosi od 100 do 500 zł/m-c.

Każdy uczeń spełniający kryteria przyznania stypendium może otrzymać za okres jednego półrocza szkolnego wyłącznie jedno stypendium, bez względu na liczbę osiągnięć i wniosków.

Szczegółowe kryteria przyznawania stypendiów określa Regulamin stanowiący załącznik do Uchwały nr XLIV/337/2021 Rady Miejskiej w Wołowie w sprawie uchwalenia Regulaminu przyznawania stypendium dla szczególnie uzdolnionych uczniów uczęszczających do szkół podstawowych i ponadpodstawowych mających siedzibę na terenie Gminy Wołów.

Kto może zgłaszać kandydatów do stypendium:

 1. dyrektorzy szkół,
 2. dyrektorzy instytucji, placówek kulturalnych i sportowych,
 3. prezesi klubów sportowych oraz organizacji pozarządowych,
 4. rodzice lub opiekunowie prawni uczniów.

Terminy składania wniosków:

 • do dnia 10 września – stypendium za drugie półrocze poprzedniego roku szkolnego,
 • do dnia 10 lutego – stypendium za pierwsze półrocze bieżącego roku szkolnego,
 • do dnia 10 lipca – stypendium za drugie półrocze bieżącego roku szkolnego w przypadku uczniów klas ósmych i uczniów ostatnich klas szkół ponadpodstawowych.

Miejsce składania wniosków:

Urząd Miejski w Wołowie, Biuro Obsługi Klienta (w godzinach pracy urzędu)

Informacje pochodzą ze strony: wolow.pl

Wspieraj nas w serwisie Patronite.pl – dzięki wpłatom możemy rozwijać ten rzetelny, dostępny dla wszystkich portal edukacyjny o stypendiach!

Kontakt

Urząd Miejski w Wołowie
ul. Rynek 34
56-100 Wołów

sekretariat@wolow.pl
wolow.pl