Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie73
 • studenci75
 • absolwenci14
 • doktoranci9
 • naukowcy3
 • inni14
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • artystyczne50
 • inne19
 • naukowe112
 • socjalne20
 • sportowe37
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie41
 • międzynarodowe4
 • dolnośląskie15
 • kujawsko-pomorskie9
 • łódzkie7
 • lubelskie5
 • lubuskie3
 • małopolskie9
 • mazowieckie9
 • opolskie2
 • podkarpackie7
 • podlaskie1
 • pomorskie7
 • śląskie14
 • świętokrzyskie3
 • warmińsko-mazurskie9
 • wielkopolskie12
 • zachodniopomorskie2
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia27
 • szkoła wyższa2
 • firma7
 • instytucja rządowa10
 • samorząd89
 • inny1
PLANOWANE
ARCHIWUM
Wróć do listy

Stypendium Burmistrza Gminy Wołów

organizator:

Urząd Miejski w Wołowie

Rodzaj:
artystyczne, naukowe, sportowe
Grupa docelowa:
uczniowie
Zasięg:
dolnośląskie
termin składania wniosków: 10.07.2022

Stypendium Burmistrza Gminy Wołów

Stypendium przyznawane jest przez Burmistrza Gminy Wołów w 3 kategoriach: za wyniki w nauce, za szczególne osiągnięcia sportowe i szczególne osiągnięcia artystyczne. Przysługuje uczniom szkół podstawowych i ponadpodstawowych mających siedzibę na terenie Gminy Wołów – bez względu na miejsce zamieszkania ucznia.
Stypendium jest wyróżnieniem dla ucznia, którego zdolności i zainteresowania wykraczają poza program szkolny. Przyznawane jest na okres pięciu miesięcy i wynosi od 100 do 500 zł/m-c.

Każdy uczeń spełniający kryteria przyznania stypendium może otrzymać za okres jednego półrocza szkolnego wyłącznie jedno stypendium, bez względu na liczbę osiągnięć i wniosków.

Szczegółowe kryteria przyznawania stypendiów określa Regulamin stanowiący załącznik do Uchwały nr XLIV/337/2021 Rady Miejskiej w Wołowie w sprawie uchwalenia Regulaminu przyznawania stypendium dla szczególnie uzdolnionych uczniów uczęszczających do szkół podstawowych i ponadpodstawowych mających siedzibę na terenie Gminy Wołów.

Kto może zgłaszać kandydatów do stypendium:

 1. dyrektorzy szkół,
 2. dyrektorzy instytucji, placówek kulturalnych i sportowych,
 3. prezesi klubów sportowych oraz organizacji pozarządowych,
 4. rodzice lub opiekunowie prawni uczniów.

Terminy składania wniosków:

 • do dnia 10 września – stypendium za drugie półrocze poprzedniego roku szkolnego,
 • do dnia 10 lutego – stypendium za pierwsze półrocze bieżącego roku szkolnego,
 • do dnia 10 lipca – stypendium za drugie półrocze bieżącego roku szkolnego w przypadku uczniów klas ósmych i uczniów ostatnich klas szkół ponadpodstawowych.

Miejsce składania wniosków:

Urząd Miejski w Wołowie, Biuro Obsługi Klienta (w godzinach pracy urzędu)

Informacje pochodzą ze strony: wolow.pl

Wspieraj nas w serwisie Patronite.pl – dzięki wpłatom możemy rozwijać ten rzetelny, dostępny dla wszystkich portal edukacyjny o stypendiach!

Kontakt

Urząd Miejski w Wołowie
ul. Rynek 34
56-100 Wołów

sekretariat@wolow.pl
wolow.pl