Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie29
 • studenci42
 • absolwenci11
 • doktoranci3
 • naukowcy1
 • inni13
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • naukowe40
 • artystyczne21
 • socjalne6
 • muzyczne7
 • inne4
 • sportowe14
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie10
 • dolnośląskie3
 • kujawsko-pomorskie1
 • łódzkie1
 • lubelskie6
 • lubuskie1
 • małopolskie1
 • mazowieckie7
 • podkarpackie4
 • podlaskie3
 • pomorskie6
 • śląskie4
 • świętokrzyskie2
 • warmińsko-mazurskie3
 • wielkopolskie4
 • zachodniopomorskie2
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia12
 • szkoła wyższa2
 • firma2
 • instytucja rządowa3
 • samorząd39
ARCHIWUM
Wróć do listy

Stypendium Bratniaka dla studentów Politechniki Warszawskiej

organizator:

Stowarzyszenie Studentów i Absolwentów BRATNIAK

Rodzaj:
naukowe
Grupa docelowa:
studenci
Zasięg:
mazowieckie
termin składania wniosków: 09.03.2012

Stypendium Bratniaka dla studentów Politechniki Warszawskiej

Stypendium Bratniaka

Stypendium Bratniaka stanowi pomoc, jaką Stowarzyszenie poprzez pracę swoich członków niesie studentom Politechniki Warszawskiej. Stypendium to kierowane jest do studentów PW, szczególnie zaangażowanych w ruch Studenckich Kół Naukowych, mogących pochwalić się wybitnymi osiągnięciami w obszarze badań i projektów naukowych, jednocześnie posiadających dobre wyniki w nauce.

Po raz pierwszy Stypendia Bratniaka zostały przyznane w roku 2003. Nad całością procesu przyznawania Stypendium czuwa Kapituła w składzie: Prorektor ds. studenckich Politechniki Warszawskiej, Przewodniczący Samorządu Studentów Politechniki Warszawskiej oraz trzech członków Zarządu Stowarzyszenia. Obecnie funkcję przewodniczącego Kapituły pełni prof. dr hab. inż. Władysław Wieczorek. W poprzedniej kadencji przewodniczącym Kapituły był prof. dr hab. inż. Andrzej Jakubiak.

Stypendium Bratniaka 2012
Stypendium będzie wypłacane poprzez Własny Fundusz Stypendialny PW i Biuro Spraw Studenckich. Stypendia otrzyma tylko dwóch studentów studiów I lub II stopnia. Stypendia będą wypłacane w semestrze letnim w trybie miesięcznym w kwocie 500 zł miesięcznie.

Student ubiegający się o stypendium powinien złożyć:

* wniosek wraz z uzasadnieniem,
* zaświadczenie z dziekanatu o aktualnej rejestracji,
* zaświadczenie z dziekanatu o ewentualnym przyznaniu stypendium naukowego,
* udokumentowana informacja o szczególnych osiągnięciach wnioskodawcy,
* zaświadczenie od prezesa Koła Naukowego o przynależności do danego koła,
* opinia opiekuna Koła Naukowego.

Wnioski wraz z niezbędnymi dokumentami proszę składać do dnia 9 marca 2012 r.
w Biurze Spraw Studenckich, ul. Noakowskiego 18/20 kl. A pok. 210.

Informacje pochodzą ze strony www.bratniak.pw.edu.pl

Kontakt

Stowarzyszenie Studentów i Absolwentów BRATNIAK
ul. Nowowiejska 22 lok. 14
00-665 Warszawa


www.bratniak.pw.edu.pl