Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie18
 • studenci32
 • absolwenci13
 • doktoranci11
 • naukowcy9
 • inni13
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • socjalne8
 • inne6
 • artystyczne13
 • sportowe8
 • naukowe36
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie33
 • międzynarodowe1
 • kujawsko-pomorskie2
 • lubelskie2
 • małopolskie3
 • mazowieckie1
 • podkarpackie3
 • podlaskie1
 • pomorskie1
 • śląskie1
 • warmińsko-mazurskie2
 • wielkopolskie1
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia20
 • szkoła wyższa6
 • firma4
 • instytucja rządowa8
 • samorząd12
 • inny2
PLANOWANE
ARCHIWUM
Wróć do listy

Stypendium badawcze z zakresu współczesnej choreografii

organizator:

Art Station Foundation

Rodzaj:
artystyczne
Grupa docelowa:
studenci
Zasięg:
ogólnopolskie
termin składania wniosków: 30.09.2015

Stypendium badawcze z zakresu współczesnej choreografii

Intencją przyznania stypendium jest inwestycja nie tylko w rozwój uhonorowanych nim beneficjentów, ale także zwiększenie ogólnej wiedzy o najnowszych zjawiskach w obszarze sztuki choreografii. Dlatego też efektem rzeczowym (i warunkiem otrzymania) stypendium powinno być zawsze dzielenie się efektami działań i wynikami badań z szerszym gronem odbiorców (zarówno profesjonalnym środowiskiem, jak i publicznością), co przyjmować może tradycyjną formę (publikacje, spektakle-wykłady, wystawy, autorskie warsztaty, etc.), bądź nowatorską – zaproponowaną i wypracowaną także w ramach działań objętych stypendium.
Wnioski o przyznanie Stypendium na rok 2016 przyjmowane będą w okresie od dnia 1 września do dnia 30 września 2015 roku.
Każdy wniosek powinien zawierać:
a). CV wnioskodawcy wraz z danymi kontaktowymi obejmującymi przynajmniej: adres pocztowy, adres e-mail, nr telefonu komórkowego),
b). dossier artystyczne lub badawcze wnioskodawcy,
c). opis projektu i przedmiotu oraz proponowanego przebiegu planowanych badań artystycznych, w rozmiarze nie większym niż 2 strony formatu A4,
d). list motywacyjny.
Wnioski z dopiskiem „stypendium Grażyny Kulczyk 2016” prosimy nadsyłać droga mailowa na adres aplikacje@starybrowarnowytaniec.pl.
Beneficjent/tka Stypendium Badawczego Grażyny Kulczyk na rok 2016 zostanie wyłoniony/a do 15 grudnia 2015 roku.
Informacje pochodzą ze strony www.artstationsfoundation5050.com