Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie23
 • studenci39
 • absolwenci23
 • doktoranci10
 • naukowcy7
 • inni24
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • sportowe10
 • artystyczne20
 • socjalne5
 • naukowe34
 • inne7
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • międzynarodowe7
 • ogólnopolskie24
 • dolnośląskie2
 • kujawsko-pomorskie2
 • lubelskie5
 • małopolskie2
 • mazowieckie4
 • opolskie1
 • podkarpackie1
 • pomorskie1
 • śląskie3
 • świętokrzyskie1
 • warmińsko-mazurskie2
 • wielkopolskie8
 • zachodniopomorskie3
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia18
 • szkoła wyższa4
 • firma6
 • instytucja rządowa8
 • samorząd24
PLANOWANE
ARCHIWUM
Wróć do listy

Stypendium badawcze z zakresu współczesnej choreografii

organizator:

Art Station Foundation

Rodzaj:
artystyczne
Grupa docelowa:
studenci
Zasięg:
ogólnopolskie
termin składania wniosków: 30.09.2015

Stypendium badawcze z zakresu współczesnej choreografii

Intencją przyznania stypendium jest inwestycja nie tylko w rozwój uhonorowanych nim beneficjentów, ale także zwiększenie ogólnej wiedzy o najnowszych zjawiskach w obszarze sztuki choreografii. Dlatego też efektem rzeczowym (i warunkiem otrzymania) stypendium powinno być zawsze dzielenie się efektami działań i wynikami badań z szerszym gronem odbiorców (zarówno profesjonalnym środowiskiem, jak i publicznością), co przyjmować może tradycyjną formę (publikacje, spektakle-wykłady, wystawy, autorskie warsztaty, etc.), bądź nowatorską – zaproponowaną i wypracowaną także w ramach działań objętych stypendium.
Wnioski o przyznanie Stypendium na rok 2016 przyjmowane będą w okresie od dnia 1 września do dnia 30 września 2015 roku.
Każdy wniosek powinien zawierać:
a). CV wnioskodawcy wraz z danymi kontaktowymi obejmującymi przynajmniej: adres pocztowy, adres e-mail, nr telefonu komórkowego),
b). dossier artystyczne lub badawcze wnioskodawcy,
c). opis projektu i przedmiotu oraz proponowanego przebiegu planowanych badań artystycznych, w rozmiarze nie większym niż 2 strony formatu A4,
d). list motywacyjny.
Wnioski z dopiskiem „stypendium Grażyny Kulczyk 2016” prosimy nadsyłać droga mailowa na adres aplikacje@starybrowarnowytaniec.pl.
Beneficjent/tka Stypendium Badawczego Grażyny Kulczyk na rok 2016 zostanie wyłoniony/a do 15 grudnia 2015 roku.
Informacje pochodzą ze strony www.artstationsfoundation5050.com