Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie65
 • studenci83
 • absolwenci24
 • doktoranci10
 • naukowcy3
 • inni27
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • artystyczne37
 • socjalne14
 • sportowe30
 • naukowe97
 • inne16
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie40
 • międzynarodowe6
 • dolnośląskie6
 • kujawsko-pomorskie9
 • łódzkie8
 • lubelskie8
 • lubuskie2
 • małopolskie5
 • mazowieckie6
 • opolskie2
 • podkarpackie4
 • podlaskie4
 • pomorskie5
 • śląskie14
 • świętokrzyskie5
 • warmińsko-mazurskie4
 • wielkopolskie10
 • zachodniopomorskie4
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • instytucja międzynarodowa1
 • fundacje i stowarzyszenia33
 • szkoła wyższa1
 • firma6
 • instytucja rządowa6
 • samorząd78
 • inny1
PLANOWANE
ARCHIWUM
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Stypendium badawcze w projekcie na SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny

organizator:

SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny

Rodzaj:
naukowe
Grupa docelowa:
studenci, doktoranci
Zasięg:
dolnośląskie
termin składania wniosków: 10.01.2020
liczba stypendiów: 1
wartość stypendium: 3 800 PLN

Stypendium badawcze w projekcie na SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny

Nazwa i opis projektu badawczego: System celów tożsamościowych: Ja dążeniowe w interakcji i kontekście

Ludzie dążą do wielu celów. Jednak niektóre są dla nich szczególnie ważne, ponieważ pozwalają określić ich tożsamość. Tzn. pozwalają odpowiedzieć na pytania, kim chcę być? Tak zwane cele auto-definiujące (np. chęć stania się dobrym rodzicem, sportowcem czy osobą dbającą o środowisko) sprawiają, że ludzie angażują się w różne aktywności, aby osiągnąć tzw. stan samo-dopełnienia. Do tej pory fenomen samo-dopełnienia badano w kontekście dążenia do jednego celu auto-definiującego. W tym projekcie będziemy badać okoliczności, w których ludzie podejmują wiele celów tożsamościowych na raz. Na przykład, będziemy eksplorować sytuacje, gdy ludzie posiadają podwójną tożsamość kulturową niemiecką i turecką lub polską i ukraińską.

W perspektywie trzech lat zostało zaplanowanych jedenaście badań w tym pięć w Polsce: trzy eksperymentalne w laboratorium i dwa w terenie. Badania będą dotyczyły celów stawianych przez ludzi w takich obszarach jak m.in. tożsamość narodowa, czy rodzicielstwo. Każdy stypendysta będzie odpowiedzialny za blok badań, ale projekt przewiduje pracę zespołową.

Projekt będzie realizowany w międzynarodowym zespole kierowanym w niemieckiej części przez psychologów motywacji profesora Petera Gollwitzera oraz dra Johannesa Doerflingera.

Stypendysta w projekcie badawczym

Zadania:

 • Zgłębianie literatury przedmiotu,
 • Współprojektowanie badań pilotażowych i właściwych,
 • Rekrutacja uczestników do badań,
 • Szkolenie pomocników badawczych,
 • Nadzór i/lub prowadzenie interwencji badawczych,
 • Analiza danych i ich interpretacja,
 • Udział w spotkaniach zespołu badawczego,
 • Współpraca z kierownikiem projektu w zakresie przygotowania artykułów prezentujących wyniki badań,
 • Udział w międzynarodowych konferencjach.
 • Prezentacja wyników badań na konferencjach.

Wymagania:

 • Status doktoranta, studenta studiów drugiego stopnia, bądź studenta co najmniej czwartego roku jednolitych studiów magisterskich z zakresu psychologii
 • Zainteresowanie obszarem psychologii społecznej, motywacji, tożsamości, zdrowia
 • Doświadczenie w prowadzeniu badań laboratoryjnych i /lub w terenie
 • Dodatkowym atutem będzie znajomość analiz statystycznych modeli regresji, mediacji, moderacji w różnych programach
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie C1
 • Gotowość nauczenia się bardziej złożonych analiz statystycznych
 • Gotowość nauczenia się oprogramowania do prowadzenia badań (np. Inquisit, ActiLife)

Oferowane:

 • Umowę stypendialną na okres 36 miesięcy,
 • Stypendium 3800. PLN netto miesięcznie,
 • Laptop,
 • Dostęp do literatury, licencji statystycznych i oprogramowania do badań
 • Możliwość rozwoju profesjonalnego poprzez udział w warsztatach i szkoleniach,
 • Możliwość pracy w międzynarodowym zespole,
 • Wyjazdy na spotkania projektowe w Uniwersytecie w Konstancji,
 • Zdobywanie doświadczenia w aktywnym naukowo centrum badawczym (Centrum Badań nad Zachowaniami Społecznymi),
 • Współautorstwo publikacji naukowych.

Wymagane dokumenty:

 • CV naukowe w języku angielskim zawierające w szczególności:
  – opis osiągnięć naukowych,
  – listę publikacji również tych w przygotowaniu
  – lista zrealizowanych badań, udział lub kierowanie grantami naukowymi
  – czynny i bierny udział w konferencjach naukowych
  – listę nagród i osiągnięć zwłaszcza za pracę naukową,
  – opis kompetencji do realizacji zadań określonych w części zadania (m.in. jakie analizy kandydat/ka potrafi wykonać, jakie programy potrafi obsługiwać)
 • mile widziane: referencje od pracownika naukowego, z którym kandydat/ka współpracuje lub współpracował/a, dokument potwierdzający znajomość języka angielskiego
  dodatkowo w przypadku studentów/ek studiów drugiego stopnia bądź co najmniej czwartego roku jednolitych studiów magisterskich: plany aplikowania na studia doktoranckie bądź kolejne studia drugiego stopnia z planowaną datą rozpoczęcia studiów, wyszczególnieniem uczelni/ innej jednostki naukowej i kierunku.

Dodatkowe informacje:

Ocena aplikacji zostanie przeprowadzona przez komisję konkursową zgodnie z regulaminem przyznawania stypendiów naukowych finansowanych ze środków Narodowego Centrum Nauki. Po etapie oceny dokumentów aplikacyjnych, osoby najwyżej sklasyfikowane na liście rankingowej zostaną zaproszone na rozmowę kwalifikacyjną (między 15.01.2020 a 25.01.2020).

W przypadku doktorantów/doktorantek i studentów/studentek mających planowo ukończyć studia w trakcie trwania projektu, umowa podpisana będzie na okres nieprzekraczający 6 miesięcy od planowanej daty ukończenia studiów, natomiast warunkiem przedłużenia będzie przedstawienie dokumentów potwierdzających przyjęcie na kolejne studia (drugiego stopnia, doktoranckie) lub seminarium doktorskie.

MIEJSCE: WROCŁAW

Termin nadsyłania aplikacji: 10.01.2020

Termin rozstrzygnięcia konkursu: 30.01.2020

Zgłoszenia można nadsyłać TU.

Informacja nadesłana przez organizatora.

Kontakt

SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny
Chodakowska 19.m 31
03-815 Warszawa