Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie30
 • studenci30
 • absolwenci13
 • doktoranci11
 • naukowcy4
 • inni7
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • inne6
 • sportowe16
 • artystyczne23
 • naukowe53
 • socjalne7
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie22
 • międzynarodowe6
 • dolnośląskie7
 • kujawsko-pomorskie2
 • łódzkie3
 • lubelskie3
 • małopolskie4
 • mazowieckie2
 • pomorskie2
 • śląskie4
 • świętokrzyskie1
 • warmińsko-mazurskie5
 • wielkopolskie2
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia17
 • szkoła wyższa8
 • firma7
 • instytucja rządowa4
 • samorząd27
 • inny1
PLANOWANE
ARCHIWUM
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Stypendium badawcze Grażyny Kulczyk z zakresu współczesnej choreografii na rok 2019

organizator:

Art Stations Foundation by Grażyna Kulczyk

Rodzaj:
artystyczne, naukowe
Grupa docelowa:
inni
Zasięg:
ogólnopolskie
termin składania wniosków: 15.10.2018
termin rozstrzygnięcia: 30.11.2018
wartość stypendium: 25 000 zł netto

Stypendium badawcze Grażyny Kulczyk z zakresu współczesnej choreografii na rok 2019

W 2014 roku, z okazji jubileuszu 10-lecia Art Stations Foundation, ufundowane zostało stypendium badawcze z dziedziny szeroko pojętej choreografii. Podążając za mottem fundacji: Sztuka nie potrzebuje wsparcia. ARTYŚCI TAK!, oraz w zgodzie z misją wspierania rozwoju polskiej choreografii, a także inspirując się towarzyszącą wszystkim działaniom pani Grażyny Kulczyk ideą 50/50 łączącą każde twórcze działanie z elementami edukacji, coroczne stypendium w wysokości 25.000 złotych (netto) powstało, by podkreślić wagę i konieczność pogłębionych choreograficznych poszukiwań w obszarze współczesnej choreografii, których efekt wzbogaci zarówno praktykę, jak i refleksję w tej dziedzinie o nowatorskie podejścia i metodologie. Stypendium jest wyrazem wiary, że rozwój w obszarze sztuki choreografii jest złożonym i długotrwałym procesem wymagającym systematycznego i kompleksowego wsparcia, a artystyczny postęp odbywa się na drodze eksperymentu, intelektualnego rozwoju i (auto)refleksji. Proces ten domaga się na każdym etapie możliwości i przestrzeni do podejmowania artystycznego ryzyka, redefinicji własnych postaw twórczych, dyskusji nad procesem tworzenia tańca i poszukiwania dlań nowych inspiracji oraz na nieustannej wymianie doświadczeń z badaczami i artystami innych dziedzin (co odzwierciedla także interdyscyplinarność współczesnej tanecznej sztuki).

Poprzez stypendium Grażyna Kulczyk pragnie promować projekty artystów i badaczy podobnie jak jego fundatorka gotowych do podejmowania twórczego ryzyka, do wytyczania nowych ścieżek i postrzegania sztuki choreografii w ciągle poszerzającym się kontekście otaczającej nas rzeczywistości artystycznej i społecznej, skłonnych do poszukiwania (i formułowania) autorskich strategii, rozwiązań i metodologii zarówno w praktyce choreograficznej, jak i w refleksji teoretycznej i trudnej sztuce komunikowania i upowszechniania wiedzy o współczesnej choreografii szerszej publiczności.

Intencją przyznania stypendium jest inwestycja nie tylko w rozwój uhonorowanych nim beneficjentów, ale także zwiększenie ogólnej wiedzy o najnowszych zjawiskach w obszarze sztuki choreografii. Dlatego też efektem rzeczowym (i warunkiem otrzymania) stypendium powinno być zawsze dzielenie się efektami działań i wynikami badań z szerszym gronem odbiorców (zarówno profesjonalnym środowiskiem, jak i publicznością), co przyjmować może tradycyjną formę (publikacje, wykłady, autorskie warsztaty etc.), bądź nowatorską, zaproponowaną i wypracowaną także w ramach działań objętych stypendium. Stypendium badawcze Grażyny Kulczyk nie jest stypendium produkcyjnym.

Wnioski o przyznanie Stypendium na rok 2019 przyjmowane będą w okresie od dnia 3 września do dnia 15 października 2018 roku.

Każdy wniosek powinien zawierać:
– CV wnioskodawcy wraz z danymi kontaktowymi obejmującymi przynajmniej: adres pocztowy, adres e-mail, nr telefonu komórkowego),
– dossier artystyczne lub badawcze wnioskodawcy,
– opis projektu i przedmiotu oraz proponowanego przebiegu planowanych badań artystycznych, w rozmiarze nie większym niż 2 strony formatu A4,
– list motywacyjny.

Wnioski powinny zostać wysyłane pocztą elektroniczną na adres:
aplikacje@starybrowarnowytaniec.pl (w tytule mejla: stypendium badawcze Grażyny Kulczyk).

Beneficjent/tka Stypendium Badawczego Grażyny Kulczyk na rok 2019 zostanie wyłoniony/a
do 30 listopada 2018 roku.

Informacje pochodzą ze strony www.artstationsfoundation5050.com

Kontakt

Art Stations Foundation by Grażyna Kulczyk
Stary Browar, ul. Półwiejska 42
61-888 Poznań
tel. 600 424 850, 48 61 859 61 22
aplikacje@starybrowarnowytaniec.pl
www.artstationsfoundation5050.com

Dokumenty

do pobrania

DO POBRANIA:

regulamin