Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie32
 • studenci46
 • absolwenci23
 • doktoranci3
 • naukowcy2
 • inni34
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • naukowe19
 • inne6
 • sportowe20
 • artystyczne23
 • socjalne5
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • międzynarodowe1
 • ogólnopolskie13
 • dolnośląskie1
 • kujawsko-pomorskie5
 • łódzkie4
 • lubelskie1
 • małopolskie3
 • mazowieckie3
 • opolskie2
 • podkarpackie3
 • podlaskie2
 • pomorskie2
 • śląskie3
 • świętokrzyskie1
 • warmińsko-mazurskie4
 • wielkopolskie6
 • zachodniopomorskie4
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia9
 • szkoła wyższa2
 • firma3
 • instytucja rządowa5
 • samorząd39
 • inny2
PLANOWANE
ARCHIWUM
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Stypendium badawcze Grażyny Kulczyk z zakresu współczesnej choreografii

organizator:

Art Stations Foundation

Rodzaj:
artystyczne
Grupa docelowa:
inni
Zasięg:
ogólnopolskie
termin składania wniosków: 15.10.2017

Stypendium badawcze Grażyny Kulczyk z zakresu współczesnej choreografii

W 2014 roku, z okazji jubileuszu 10-lecia Art Stations Foundation, ufundowane zostało stypendium badawcze z dziedziny szeroko pojętej choreografii. Podążając za mottem fundacji: Sztuka nie potrzebuje wsparcia. ARTYŚCI TAK!, oraz w zgodzie z misją wspierania rozwoju polskiej choreografii, a także inspirując się towarzyszącą wszystkim działaniom pani Grażyny Kulczyk ideą 50/50 łączącą każde twórcze działanie z elementami edukacji, coroczne stypendium w wysokości 25.000 złotych (netto) powstało, by podkreślić wagę i konieczność pogłębionych choreograficznych poszukiwań w obszarze współczesnej choreografii, których efekt wzbogaci zarówno praktykę, jak i refleksję w tej dziedzinie o nowatorskie podejścia i metodologie. Stypendium jest wyrazem wiary, że rozwój w obszarze sztuki choreografii jest złożonym i długotrwałym procesem wymagającym systematycznego i kompleksowego wsparcia, a artystyczny postęp odbywa się na drodze eksperymentu, intelektualnego rozwoju i (auto)refleksji. Proces ten domaga się na każdym etapie możliwości i przestrzeni do podejmowania artystycznego ryzyka, redefinicji własnych postaw twórczych, dyskusji nad procesem tworzenia tańca i poszukiwania dlań nowych inspiracji oraz na nieustannej wymianie doświadczeń z badaczami i artystami innych dziedzin (co odzwierciedla także interdyscyplinarność współczesnej tanecznej sztuki).

Stąd stypendium pragnie promować projekty artystów i badaczy podobnie jak jego fundatorka gotowych do podejmowania twórczego ryzyka, do wytyczania nowych ścieżek i postrzegania sztuki choreografii w ciągle poszerzającym się kontekście otaczającej nas rzeczywistości artystycznej i społecznej, skłonnych do poszukiwania (i formułowania) autorskich strategii, rozwiązań i metodologii zarówno w praktyce choreograficznej, jak i w refleksji teoretycznej i trudnej sztuce komunikowania i upowszechniania wiedzy o współczesnej choreografii szerszej publiczności.

Intencją przyznania stypendium jest inwestycja nie tylko w rozwój uhonorowanych nim beneficjentów, ale także zwiększenie ogólnej wiedzy o najnowszych zjawiskach w obszarze sztuki choreografii. Dlatego też efektem rzeczowym (i warunkiem otrzymania) stypendium powinno być zawsze dzielenie się efektami działań i wynikami badań z szerszym gronem odbiorców (zarówno profesjonalnym środowiskiem, jak i publicznością), co przyjmować może tradycyjną formę (publikacje, wykłady, autorskie warsztaty etc.), bądź nowatorską, zaproponowaną i wypracowaną także w ramach działań objętych stypendium. Stypendium badawcze Grażymy Kulczyk nie jest stypendium produkcyjnym.

Wnioski o przyznanie Stypendium na rok 2018 przyjmowane będą w okresie od dnia 1 września do dnia 15 października 2017 roku.

Każdy wniosek powinien zawierać:
a). CV wnioskodawcy wraz z danymi kontaktowymi obejmującymi przynajmniej: adres pocztowy, adres e-mail, nr telefonu komórkowego),
b). dossier artystyczne lub badawcze wnioskodawcy,
c). opis projektu i przedmiotu oraz proponowanego przebiegu planowanych badań artystycznych, w rozmiarze nie większym niż 2 strony formatu A4,
d). list motywacyjny.

Wnioski powinny zostać wysyłane pocztą elektroniczną na adres: aplikcje@starybrowarnowytaniec.pl
(w tytule mejla: stypendium badawcze Grażyny Kulczyk).

Beneficjent/tka Stypendium Badawczego Grażyny Kulczyk na rok 2018 zostanie wyłoniony/a do 30 listopada 2017 roku.

Ewentualne pytania należy kierować do Joanny Leśnierowskiej na adres:
j.lesnierowska@artstationsfoundation5050.com.

Informacje pochodzą ze strony www.artstationsfoundation5050.com

Kontakt

Art Stations Foundation by Grażyna Kulczyk Stary Browar
ul. Półwiejska 42
61- 888 Poznań

j.lesnierowska@artstationsfoundation5050.com
www.artstationsfoundation5050.com

Dokumenty

do pobrania

DO POBRANIA:

Regulamin