Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie60
 • studenci48
 • absolwenci10
 • doktoranci7
 • naukowcy4
 • inni9
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • muzyczne9
 • naukowe77
 • sportowe29
 • inne4
 • artystyczne35
 • socjalne15
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie21
 • dolnośląskie9
 • kujawsko-pomorskie4
 • łódzkie6
 • lubelskie4
 • lubuskie2
 • małopolskie6
 • mazowieckie9
 • podkarpackie6
 • podlaskie1
 • pomorskie3
 • śląskie10
 • świętokrzyskie2
 • warmińsko-mazurskie7
 • wielkopolskie6
 • zachodniopomorskie3
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia23
 • szkoła wyższa3
 • firma5
 • instytucja rządowa7
 • samorząd52
 • inny1
ARCHIWUM
Wróć do listy

Stypendium B6 dla przygotowujących się do studiów architektonicznych

organizator:

Fundacja im. Karoliny Pacholewicz i krakowska Szkoła Rysunku Czarny Biały

Rodzaj:
artystyczne
Grupa docelowa:
uczniowie
Zasięg:
ogólnopolskie
termin składania wniosków: 20.09.2019
termin rozstrzygnięcia: 23.09.2019

Stypendium B6 dla przygotowujących się do studiów architektonicznych

Organizator zaprasza do wzięcia udziału w tegorocznej edycji konkursu o Stypendium B6 dla kandydatów na studia architektoniczne organizowanego przez Fundację im. Karoliny Pacholewicz i krakowską Szkołę Rysunku Czarny Biały. Laureat będzie mógł nieodpłatnie uczestniczyć w kursie rysunku prowadzonym przez Szkołę Rysunku Czarny Biały w Krakowie.

Laureaci stypendium będą mogli nieodpłatnie uczestniczyć w rocznym kursie rysunku przygotowując się do egzaminu wstępnego na architekturę lub po prostu rozwijając swoje artystyczne pasje. W ramach czwartej edycji Konkursu przyznawane będzie jedno stypendium dla uczniów i absolwentów szkół ponadpodstawowych.

Aby wziąć udział w konkursie należy wypełnić formularz zgłoszeniowy oraz przesłać portfolio składające się z minimum 10 i maksimum 20 autorskich prac plastycznych reprodukowanych cyfrowo (rysunek, malarstwo, grafika, fotografia, prace przestrzenne, etc.) wraz z listem motywacyjnym. Warunkiem rozpatrzenia zgłoszenia jest przesłanie wypełnionej i podpisanej karty identyfikacyjnej potwierdzającej m.in. zapoznanie się z Regulaminem.

Wszystkie dokumenty dostępne są na stronie fundacji: http://fundacjakaroliny.pl/pl/index.php/stypendium-b6/

Adres kontaktowy: stypendiumB6@fundacjakaroliny.pl

Termin nadsyłania prac upływa 20 września 2019 r.

Wyniki Konkursu ogłoszone zostaną 23 września 2019 r.

ZAWARTOŚĆ PRACY KONKURSOWEJ:

1. Zgłoszenie udziału w Konkursie składa się z następujących elementów:

 • formularz zgłoszeniowy wypełniony na stronie internetowej Fundacji,
 •  Portfolio zgodne z wymaganiami Regulaminu (Portfolio),
 • spis prac zawartych w Portfolio,
 • prawidłowo wypełniona karta identyfikacyjna,
 • list motywacyjny (maksymalnie 2 000 znaków).

2. Portfolio składa się z maksymalnie dwudziestu reprodukcji cyfrowych (skanów lub zdjęć) Prac Konkursowych (format .pdf lub .jpg), w rozdzielczości umożliwiającej ich prezentację elektroniczną (min. 200 dpi).
3. Nazwa pliku Pracy Konkursowej przesłanego w sposób opisany w ust. 2 powinna odpowiadać następującemu wzorowi: „NAZWISKO_IMIĘ _NUMER PRACY_ŁĄCZNA ILOŚĆ PRAC”. Organizator dopuszcza przesłanie w zgłoszeniu hiperłącza do plików portfolio udostępnionych na zewnętrznym serwerze z zastrzeżeniem, że pliki, do których dostęp będzie niemożliwy z przyczyn niezależnych od Fundacji nie będą podlegać ocenie.
4. Lista Prac Konkursowych przedstawionych w Portfolio powinna zawierać następujące informacje o wszystkich Pracach Konkursowych: tytuł, rok wykonania, wymiary, technika wykonania, materiały.
5.  Karta identyfikacyjna zgodnie ze wzorem załączonym do Regulaminu (Załącznik nr 2) powinna być wysłana pocztą tradycyjną na adres Fundacji w terminie określonym w Harmonogramie. O dacie wysłania karty identyfikacyjnej decyduje data stempla pocztowego. Karta identyfikacyjna powinna zawierać własnoręczny podpis uczestnika Konkursu oraz (jeżeli jest to wymagane) jego przedstawiciela ustawowego zgodnie z § 2 ust. 5 Regulaminu.
6. Prace Konkursowe lub uczestnicy niespełniający warunków wskazanych w Regulaminie mogą zostać wykluczeni przez Organizatora z udziału w Konkursie.

Informacje pochodzą ze strony fundacjakaroliny.pl

Kontakt

Fundacja im. Karoliny Pacholewicz i krakowska Szkoła Rysunku Czarny Biały
ul. Warszauera 3/34
31-057 Kraków

stypendiumB6@fundacjakaroliny.pl
fundacjakaroliny.pl