Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie34
 • studenci62
 • absolwenci16
 • doktoranci8
 • naukowcy3
 • inni17
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • artystyczne24
 • naukowe62
 • inne14
 • sportowe14
 • socjalne11
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie28
 • międzynarodowe5
 • dolnośląskie3
 • kujawsko-pomorskie6
 • łódzkie6
 • lubelskie6
 • lubuskie1
 • małopolskie2
 • mazowieckie4
 • opolskie1
 • podkarpackie1
 • podlaskie4
 • pomorskie2
 • śląskie6
 • świętokrzyskie3
 • warmińsko-mazurskie2
 • wielkopolskie8
 • zachodniopomorskie2
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • instytucja międzynarodowa1
 • fundacje i stowarzyszenia21
 • szkoła wyższa1
 • firma4
 • instytucja rządowa5
 • samorząd47
 • inny1
PLANOWANE
ARCHIWUM
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Stypendium B6 dla przygotowujących się do studiów architektonicznych

organizator:

Fundacja im. Karoliny Pacholewicz i krakowska Szkoła Rysunku Czarny Biały

Rodzaj:
artystyczne
Grupa docelowa:
uczniowie
Zasięg:
ogólnopolskie
termin składania wniosków: 20.09.2019
termin rozstrzygnięcia: 23.09.2019

Stypendium B6 dla przygotowujących się do studiów architektonicznych

Organizator zaprasza do wzięcia udziału w tegorocznej edycji konkursu o Stypendium B6 dla kandydatów na studia architektoniczne organizowanego przez Fundację im. Karoliny Pacholewicz i krakowską Szkołę Rysunku Czarny Biały. Laureat będzie mógł nieodpłatnie uczestniczyć w kursie rysunku prowadzonym przez Szkołę Rysunku Czarny Biały w Krakowie.

Laureaci stypendium będą mogli nieodpłatnie uczestniczyć w rocznym kursie rysunku przygotowując się do egzaminu wstępnego na architekturę lub po prostu rozwijając swoje artystyczne pasje. W ramach czwartej edycji Konkursu przyznawane będzie jedno stypendium dla uczniów i absolwentów szkół ponadpodstawowych.

Aby wziąć udział w konkursie należy wypełnić formularz zgłoszeniowy oraz przesłać portfolio składające się z minimum 10 i maksimum 20 autorskich prac plastycznych reprodukowanych cyfrowo (rysunek, malarstwo, grafika, fotografia, prace przestrzenne, etc.) wraz z listem motywacyjnym. Warunkiem rozpatrzenia zgłoszenia jest przesłanie wypełnionej i podpisanej karty identyfikacyjnej potwierdzającej m.in. zapoznanie się z Regulaminem.

Wszystkie dokumenty dostępne są na stronie fundacji: http://fundacjakaroliny.pl/pl/index.php/stypendium-b6/

Adres kontaktowy: stypendiumB6@fundacjakaroliny.pl

Termin nadsyłania prac upływa 20 września 2019 r.

Wyniki Konkursu ogłoszone zostaną 23 września 2019 r.

ZAWARTOŚĆ PRACY KONKURSOWEJ:

1. Zgłoszenie udziału w Konkursie składa się z następujących elementów:

 • formularz zgłoszeniowy wypełniony na stronie internetowej Fundacji,
 •  Portfolio zgodne z wymaganiami Regulaminu (Portfolio),
 • spis prac zawartych w Portfolio,
 • prawidłowo wypełniona karta identyfikacyjna,
 • list motywacyjny (maksymalnie 2 000 znaków).

2. Portfolio składa się z maksymalnie dwudziestu reprodukcji cyfrowych (skanów lub zdjęć) Prac Konkursowych (format .pdf lub .jpg), w rozdzielczości umożliwiającej ich prezentację elektroniczną (min. 200 dpi).
3. Nazwa pliku Pracy Konkursowej przesłanego w sposób opisany w ust. 2 powinna odpowiadać następującemu wzorowi: „NAZWISKO_IMIĘ _NUMER PRACY_ŁĄCZNA ILOŚĆ PRAC”. Organizator dopuszcza przesłanie w zgłoszeniu hiperłącza do plików portfolio udostępnionych na zewnętrznym serwerze z zastrzeżeniem, że pliki, do których dostęp będzie niemożliwy z przyczyn niezależnych od Fundacji nie będą podlegać ocenie.
4. Lista Prac Konkursowych przedstawionych w Portfolio powinna zawierać następujące informacje o wszystkich Pracach Konkursowych: tytuł, rok wykonania, wymiary, technika wykonania, materiały.
5.  Karta identyfikacyjna zgodnie ze wzorem załączonym do Regulaminu (Załącznik nr 2) powinna być wysłana pocztą tradycyjną na adres Fundacji w terminie określonym w Harmonogramie. O dacie wysłania karty identyfikacyjnej decyduje data stempla pocztowego. Karta identyfikacyjna powinna zawierać własnoręczny podpis uczestnika Konkursu oraz (jeżeli jest to wymagane) jego przedstawiciela ustawowego zgodnie z § 2 ust. 5 Regulaminu.
6. Prace Konkursowe lub uczestnicy niespełniający warunków wskazanych w Regulaminie mogą zostać wykluczeni przez Organizatora z udziału w Konkursie.

Informacje pochodzą ze strony fundacjakaroliny.pl

Kontakt

Fundacja im. Karoliny Pacholewicz i krakowska Szkoła Rysunku Czarny Biały
ul. Warszauera 3/34
31-057 Kraków

stypendiumB6@fundacjakaroliny.pl
fundacjakaroliny.pl