Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie63
 • studenci36
 • absolwenci7
 • doktoranci6
 • naukowcy4
 • inni6
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • inne12
 • naukowe85
 • sportowe31
 • artystyczne35
 • socjalne11
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • międzynarodowe4
 • ogólnopolskie28
 • dolnośląskie17
 • kujawsko-pomorskie4
 • łódzkie2
 • lubuskie1
 • małopolskie2
 • mazowieckie9
 • opolskie1
 • podkarpackie3
 • podlaskie1
 • pomorskie6
 • śląskie5
 • świętokrzyskie2
 • warmińsko-mazurskie8
 • wielkopolskie3
 • zachodniopomorskie1
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia17
 • szkoła wyższa8
 • firma5
 • instytucja rządowa7
 • samorząd60
PLANOWANE
ARCHIWUM
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Stypendium B6 dla kandydatów na studia architektoniczne

organizator:

Fundacja im. Karoliny Pacholewicz

Rodzaj:
artystyczne
Grupa docelowa:
uczniowie
Zasięg:
małopolskie
termin składania wniosków: 20.09.2015

Stypendium B6 dla kandydatów na studia architektoniczne

Laureaci stypendium będą mogli nieodpłatnie uczestniczyć w rocznym kursie rysunku przygotowując się do egzaminu wstępnego na architekturę lub po prostu rozwijając swoje artystyczne pasje. W ramach pierwszej edycji Konkursu przyznawane będzie jedno stypendium dla uczniów szkół gimnazjalnych i jedno dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych oraz ich absolwentów, którzy nie ukończyli 21 lat.
Aby wziąć udział w konkursie należy wypełnić formularz zgłoszeniowy oraz przesłać portfolio składające się z minimum 10 i maksimum 20 autorskich prac plastycznych reprodukowanych cyfrowo (rysunek, malarstwo, grafika, fotografia, prace przestrzenne, etc.) wraz z listem motywacyjnym. Warunkiem rozpatrzenia zgłoszenia jest przesłanie wypełnionej i podpisanej karty identyfikacyjnej potwierdzającej m.in. zapoznanie się z Regulaminem.
Wszystkie dokumenty dostępne są poniżej.
Termin nadsyłania prac upływa 20 września 2015 r.
Wyniki Konkursu ogłoszone zostaną 25 września 2015 r.
ZAWARTOŚĆ PRACY KONKURSOWEJ:
1. Zgłoszenie udziału w Konkursie składa się z następujących elementów:
− formularza zgłoszeniowego wypełnionego na stronie internetowej Fundacji,
− portfolio Prac Konkursowych zgodnych z wymaganiami Regulaminu („Portfolio”),
− spisu prac zawartych w Portfolio,
− prawidłowo wypełnionej karty identyfikacyjnej,
− listu motywacyjnego (maksymalnie 2 000 znaków), stanowiącego element formularza zgłoszeniowego albo załącznik przy zgłoszeniu pocztą elektroniczną.
2. Portfolio składa się z maksymalnie dwudziestu skanów lub zdjęć Prac Konkursowych (format *.pdf lub *.jpg), w rozdzielczości umożliwiającej ich prezentację elektroniczną.
3. Nazwa pliku Pracy Konkursowej przesłanego w sposób opisany w ust. 2 powinna odpowiadać następującemu wzorowi:
„NAZWISKO_IMIĘ_ROK URODZENIA_NUMER PRACY_ŁĄCZNA ILOŚĆ PRAC”.
Organizator dopuszcza przesłanie w zgłoszeniu hiperłącza do plików portfolio udostępnionych online, na zewnętrznym serwerze, z zastrzeżeniem, że pliki, do których dostęp będzie niemożliwy w trakcie rejestracji i oceny Portfolio, nie będą podlegać ocenie.
4. Lista Prac Konkursowych przedstawionych w Portfolio (jako plik w dowolnym formacie, dostarczony wraz z Portfolio) powinna zawierać następujące informacje o wszystkich Pracach Konkursowych: tytuł, rok wykonania, wymiary, technika wykonania, materiały.
5. Karta identyfikacyjna zgodnie ze wzorem załączonym do Regulaminu powinna być wysłana pocztą tradycyjną na adres Fundacji w terminie określonym w Harmonogramie. O dacie wysłania karty identyfikacyjnej decyduje data stempla pocztowego. Karta identyfikacyjna powinna zawierać własnoręczny podpis uczestnika Konkursu oraz (jeżeli jest to wymagane) jego przedstawiciela ustawowego zgodnie z § 2 ust. 5 Regulaminu.
6. Prace Konkursowe lub uczestnicy niespełniający warunków wskazanych w Regulaminie mogą zostać wykluczeni przez Organizatora z udziału w Konkursie.
Informacje pochodzą ze strony fundacjakaroliny.pl

Kontakt

Fundacja im. Karoliny Pacholewicz
ul. Warszauera 3/34
31-057 Kraków

stypendiumB6@fundacjakaroliny.pl
fundacjakaroliny.pl