Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie29
 • studenci39
 • absolwenci11
 • doktoranci9
 • naukowcy5
 • inni9
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • naukowe51
 • sportowe17
 • socjalne5
 • artystyczne19
 • inne7
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • międzynarodowe6
 • ogólnopolskie27
 • dolnośląskie6
 • kujawsko-pomorskie1
 • lubelskie1
 • małopolskie6
 • mazowieckie6
 • podkarpackie2
 • pomorskie2
 • śląskie3
 • świętokrzyskie2
 • warmińsko-mazurskie3
 • wielkopolskie2
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia16
 • szkoła wyższa10
 • firma5
 • instytucja rządowa4
 • samorząd30
PLANOWANE
ARCHIWUM
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Stypendium B6 dla kandydatów na studia architektoniczne

organizator:

Fundacja im. Karoliny Pacholewicz i krakowska Szkoła Rysunku Czarny Biały

Rodzaj:
artystyczne
Grupa docelowa:
uczniowie
Zasięg:
ogólnopolskie
termin składania wniosków: 10.09.2018
termin rozstrzygnięcia: 17.09.2018

Stypendium B6 dla kandydatów na studia architektoniczne

Organizator zaprasza do wzięcia udziału w tegorocznej edycji konkursu o Stypendium B6 dla kandydatów na studia architektoniczne organizowanego przez Fundację im. Karoliny Pacholewicz i krakowską Szkołę Rysunku Czarny Biały. Laureat będzie mógł nieodpłatnie uczestniczyć w kursie rysunku prowadzonym przez Szkołę Rysunku Czarny Biały w Krakowie.

W tegorocznej edycji przyznawane będzie jedno stypendium dedykowane uczniom i absolwentom szkół ponadpodstawowych, którzy chcą rozwijać swoje artystyczne pasje oraz przygotowywać się do egzaminów na studia projektowe lub artystyczne. Stypendium przeznaczone jest dla osób, które nie ukończyły 21 roku życia.

Aby wziąć udział w konkursie należy wypełnić formularz zgłoszeniowy oraz przesłać portfolio składające się z minimum 10 i maksimum 20 autorskich prac plastycznych reprodukowanych cyfrowo (rysunek, malarstwo, grafika, fotografia, prace przestrzenne, etc.) wraz z listem motywacyjnym. Warunkiem rozpatrzenia zgłoszenia jest przesłanie wypełnionej i podpisanej karty identyfikacyjnej potwierdzającej m.in. zapoznanie się z Regulaminem.

Wszystkie dokumenty dostępne są na stronie fundacji: http://fundacjakaroliny.pl/pl/index.php/stypendium-b6/

Adres kontaktowy: stypendiumB6@fundacjakaroliny.pl

Termin nadsyłania prac upływa 10 września 2018 r.

Wyniki Konkursu ogłoszone zostaną 17 września 2018 r.

Nieprzekraczalny termin rozpoczęcia przez laureatów Konkursu zajęć w Szkole upływa 28 września 2018 r.

ZAWARTOŚĆ PRACY KONKURSOWEJ:

1. Zgłoszenie udziału w Konkursie składa się z następujących elementów:
a. formularza zgłoszeniowego,
b. portfolio Prac Konkursowych zgodne z wymaganiami Regulaminu („Portfolio”),
c. spisu prac zawartych w Portfolio,
d. listu motywacyjnego (maksymalnie 2 000 znaków).
2. Portfolio składa się z maksymalnie dwudziestu skanów lub zdjęć Prac Konkursowych (format *.pdf lub *.jpg), w rozdzielczości umożliwiającej ich prezentację elektroniczną.
3. Nazwa pliku Pracy Konkursowej przesłanego w sposób opisany w ust. 2 powinna odpowiadać następującemu wzorowi: „NAZWISKO_IMIĘ_NUMER PRACY_ŁĄCZNA ILOŚĆ PRAC”. Organizator dopuszcza przesłanie w zgłoszeniu hiperłącza do plików portfolio udostępnionych na zewnętrznym serwerze z zastrzeżeniem, że pliki, do których dostęp będzie niemożliwy z przyczyn niezależnych od Organizatora, nie będą podlegać ocenie.
4. Lista Prac Konkursowych przedstawionych w Portfolio (jako plik w dowolnym formacie, dostarczony wraz z Portfolio) powinna zawierać następujące informacje o wszystkich Pracach Konkursowych: tytuł, rok wykonania, wymiary, technika wykonania, materiały.
5. Karta identyfikacyjna zgodnie ze wzorem załączonym do Regulaminu (Załącznik nr 3) powinna być wysłana pocztą tradycyjną na adres Fundacji w terminie określonym w Harmonogramie. O dacie wysłania karty identyfikacyjnej decyduje data stempla pocztowego. Karta identyfikacyjna powinna zawierać własnoręczny podpis uczestnika Konkursu oraz (jeżeli jest to wymagane) jego przedstawiciela ustawowego zgodnie z § 2 ust. 5 Regulaminu.
6. Prace konkursowe lub uczestnicy niespełniający warunków wskazanych w Regulaminie mogą zostać wykluczeni przez Organizatora z udziału w Konkursie.

Informacje pochodzą ze strony fundacjakaroliny.pl

Kontakt

Fundacja im. Karoliny Pacholewicz i krakowska Szkoła Rysunku Czarny Biały
ul. Warszauera 3/34
31-057 Kraków

stypendiumB6@fundacjakaroliny.pl
fundacjakaroliny.pl

Dokumenty

do pobrania

DO POBRANIA: