Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie59
 • studenci68
 • absolwenci21
 • doktoranci8
 • naukowcy3
 • inni20
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • naukowe87
 • inne15
 • artystyczne31
 • socjalne11
 • sportowe26
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie36
 • międzynarodowe6
 • dolnośląskie6
 • kujawsko-pomorskie9
 • łódzkie7
 • lubelskie6
 • lubuskie2
 • małopolskie3
 • mazowieckie6
 • opolskie1
 • podkarpackie3
 • podlaskie4
 • pomorskie6
 • śląskie13
 • świętokrzyskie4
 • warmińsko-mazurskie4
 • wielkopolskie8
 • zachodniopomorskie2
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • instytucja międzynarodowa1
 • fundacje i stowarzyszenia28
 • firma6
 • instytucja rządowa6
 • samorząd68
 • inny1
PLANOWANE
ARCHIWUM
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Stypendium artystyczne Prezydenta Miasta Biała Podlaska

organizator:

Prezydenta Miasta Biała Podlaska

Rodzaj:
artystyczne
Grupa docelowa:
studenci, doktoranci, inni
Zasięg:
ogólnopolskie
termin składania wniosków: 20.11.2016

Stypendium artystyczne Prezydenta Miasta Biała Podlaska

Trwa nabór na stypendia Prezydenta Miasta Biała Podlaska na realizację projektów artystycznych i z zakresu upowszechniania kultury. Stypendia przyznawane są na okres 10 miesięcy, w wysokości 200 złotych na miesiąc. O stypendium może ubiegać się osoba, która nie ukończyła 30 roku życia.

Wnioski o przyznanie stypendium wraz z załącznikami powinny być umieszczone w kopercie z dopiskiem „Stypendium – Kultura 2017 ” i złożone w kancelarii ogólnej Urzędu Miasta, 21-500 Biała Podlaska, ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 3 pok. nr 8, lub przesłane pocztą na w/w adres w terminie do 20 listopada 2016 roku.

Do wniosku należy dołączyć:
1) portfolio lub dokumentację twórczości (np.: recenzje, opinie, kopie utworów bądź dzieł, nagrania audio-video, katalogi, informacje dotyczące otrzymanych nagród i wyróżnień),
2) co najmniej jedną rekomendację od osoby mającej dokonania w dziedzinie, której dotyczy wniosek o stypendium albo podmiotu prowadzącego działalność, której zakres dotyczy wniosku o stypendium,
3) zaproszenie lub zgłoszenie do udziału w projekcie, w przypadku realizacji programu stypendialnego poza Białą Podlaską,
4) oświadczenie wnioskodawcy potwierdzające prawdziwość danych wpisanych we wniosku,
5) oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych.

Informacje pochodzą ze strony: um.bialapodlaska.pl

Kontakt

Urząd Miasta Biała Podlaska
ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 3
21-500 Biała Podlaska
tel. 83 341 61 00
sekretariat@bialapodlaska.pl
um.bialapodlaska.pl

Dokumenty

do pobrania