Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie69
 • studenci35
 • absolwenci7
 • doktoranci7
 • naukowcy5
 • inni6
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • artystyczne37
 • socjalne9
 • naukowe91
 • inne11
 • sportowe30
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie26
 • międzynarodowe4
 • dolnośląskie16
 • kujawsko-pomorskie4
 • łódzkie4
 • lubuskie1
 • małopolskie3
 • mazowieckie9
 • opolskie1
 • podkarpackie4
 • podlaskie1
 • pomorskie8
 • śląskie8
 • świętokrzyskie3
 • warmińsko-mazurskie8
 • wielkopolskie2
 • zachodniopomorskie1
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia16
 • szkoła wyższa8
 • firma5
 • instytucja rządowa7
 • samorząd67
PLANOWANE
ARCHIWUM
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Stypendium artystyczne Prezydenta Bydgoszczy

organizator:

Urząd Miasta Bydgoszczy

Rodzaj:
artystyczne
Grupa docelowa:
Zasięg:
pomorskie
termin składania wniosków: 30.11.2013

Stypendium artystyczne Prezydenta Bydgoszczy

Biuro Kultury Bydgoskiej, w imieniu Prezydenta Miasta Bydgoszczy, ogłosił pierwszy nabór wniosków o przyznanie w 2014 roku stypendium dla osób zajmujących się twórczością artystyczną oraz upowszechnianiem kultury.

Wnioski stypendialne na przedsięwzięcia realizowane w okresie od 1 stycznia do 30 kwietnia 2014 r. należy dostarczyć w terminie do dnia 30 listopada 2013 roku do Biura Kultury Bydgoskiej Urzędu Miasta Bydgoszczy, ul. Jezuicka 14 A, 85-102 Bydgoszcz.

Opiniowaniem i rozpatrywaniem wniosków zajmuje się Komisja powołana przez Prezydenta Miasta Bydgoszczy.

Lista przyznanych stypendiów będzie ogłoszona na stronie internetowej organizatora, przed rozpoczęciem terminu realizacji przedsięwzięcia.

1) Stypendia mogą być przyznawane osobom indywidualnym lub grupie osób trzy razy w roku na konkretne przedsięwzięcia oraz projekty artystyczne i twórcze takie jak np.: na napisanie książki, wydanie albumu, zrobienie filmu czy wystawy, nagranie płyty, udział w festiwalach – również odbywających się za granicą (tu wymagane jest przedłożenie do wniosku zaproszenia).

2) W ciągu roku można otrzymać dwa stypendia na przedsięwzięcia realizowane w kraju i jedno stypendium realizowane poza granicami kraju, przy czym każdorazowo należy składać wniosek tylko na jedno przedsięwzięcie.

3) Po spisaniu umowy stypendialnej, przyznane środki finansowe przekazane zostaną na podane przez stypendystę konto (w przypadku jego braku w kasie Urzędu Miasta).

4) Stypendystazobowiązany jest do umieszczenia informacji o otrzymaniu stypendium i finansowaniu programu we wszystkich materiałach promocyjnych lub informacyjnych związanych z wykonaniem zadania na które otrzymał stypendium, a w szczególności w wydawanych publikacjach papierowych i multimedialnych w brzmieniu: „Zrealizowano dzięki wsparciu finansowemu miasta Bydgoszczy”.

5) W terminie do 30 dni od zakończenia realizacji zadania, stypendysta jest zobowiązany do złożenia sprawozdania końcowego a jego niezłożenie w terminie obliguje do zwrotu przyznanych środków.

 

Informacje ze strony: www.bip.um.bydgoszcz.pl

Kontakt

Urząd Miasta Bydgoszczy
ul. Jezuicka 1
85-102 Bydgoszcz
tel. 52 58 58 913
prezydent@um.bydgoszcz.pl
www.bydgoszcz.pl