Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie16
 • studenci35
 • absolwenci15
 • doktoranci13
 • naukowcy9
 • inni13
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • naukowe39
 • artystyczne17
 • inne10
 • socjalne8
 • sportowe8
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie33
 • międzynarodowe8
 • dolnośląskie2
 • kujawsko-pomorskie1
 • lubelskie1
 • małopolskie4
 • mazowieckie3
 • podlaskie1
 • pomorskie3
 • śląskie1
 • warmińsko-mazurskie1
 • wielkopolskie1
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • instytucja międzynarodowa1
 • fundacje i stowarzyszenia21
 • szkoła wyższa8
 • firma5
 • instytucja rządowa10
 • samorząd12
PLANOWANE
ARCHIWUM
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Stypendium Artystyczne Miasta Leszna

organizator:

Wydziału Kultury i Kultury Fizycznej Urzędu Miasta Leszna

Rodzaj:
artystyczne
Grupa docelowa:
Zasięg:
podkarpackie
termin składania wniosków: 30.11.2015

Stypendium Artystyczne Miasta Leszna

Stypendium Artystyczne miasta Leszna

Stypendium artystyczne przyznawane jest, by służyć dalszemu rozwojowi stypendysty i pomóc mu w osiągnieciu postawionego sobie celu artystycznego.

Stypendia artystyczne mogą otrzymać osoby spełniające następujące kryteria:

a). są mieszkańcami miasta Leszna,

b). nie ukończyły 28 lat życia.

c). łączą naukę z działalnością artystyczną i osiągają w niej wybitne sukcesy,

d). są laureatami prestiżowych konkursów i festiwali.

Wysokość stypendiów wynosi do 400 zł miesięcznie i są przyznawane i wypłacane w miesięcznych transzach w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia.

Składanie wniosków:

Z wnioskiem o przyznanie stypendium mogą wystąpić:

1. osoby zainteresowane otrzytmaniem stypendium,

2. szkoły, uczelnie i stowarzyszenia twórcze,

3. komisje samorządu miasta Leszna.

Wnioski o przyznanie stypendium należy składać do Wydziału Kultury i Kultury Fizycznej Urzędu Miasta Leszna w następujących terminach :

do 30 listopada

do 30 czerwca.

Wniosek o przyznanie stypendium powinien zawierać  :

1.dane informacyjne o wnioskodawcy,

2.dane personalne kandydata (imię, nazwisko, datę urodzenia, adres zamieszkania ),

3.nazwę szkoły lub uczelni ,

4.udokumentowany opis dotychczasowych osiągnięć kandydata,

5.dokładny opis celu, jaki chce osiągnąć kandydat dzięki stypendium artystycznemu miasta Leszna,

Dodatkowe informacje:

Wszelkie sprawy organizacyjne związane z przyznawaniem stypendiów załatwia Wydział Kultury i Kultury Fizycznej, a sprawy finansowe Wydział Finansów Urzędu Miasta Leszna.

Informacje pochodzą ze strony leszno.pl

 

Kontakt

Wydziału Kultury i Kultury Fizycznej Urzędu Miasta Leszna
ul. Przemysłowa 10
64-100, Leszno
5298153, 5298154
wkis@leszno.pl
http://leszno.pl/Stypedium_Artystyczne_Miasta_Leszna,13187.html