Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie25
 • studenci37
 • absolwenci11
 • doktoranci8
 • naukowcy4
 • inni9
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • inne6
 • sportowe14
 • naukowe46
 • artystyczne18
 • socjalne3
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie28
 • międzynarodowe5
 • dolnośląskie6
 • kujawsko-pomorskie1
 • lubelskie1
 • małopolskie6
 • mazowieckie2
 • podkarpackie2
 • pomorskie1
 • śląskie3
 • świętokrzyskie2
 • warmińsko-mazurskie3
 • wielkopolskie2
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia16
 • szkoła wyższa10
 • firma5
 • instytucja rządowa4
 • samorząd25
PLANOWANE
ARCHIWUM
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Stypendium Artystyczne Miasta Leszna

organizator:

Urząd Miasta Leszna

Rodzaj:
artystyczne
Grupa docelowa:
uczniowie, studenci
Zasięg:
podkarpackie
termin składania wniosków: 30.11.2018

Stypendium Artystyczne Miasta Leszna

Stypendium Artystyczne miasta Leszna

Stypendium artystyczne przyznawane jest, by służyć dalszemu rozwojowi stypendysty i pomóc mu w osiągnięciu postawionego sobie celu artystycznego.

Stypendia artystyczne mogą otrzymać osoby spełniające następujące kryteria:

a). są mieszkańcami miasta Leszna,

b). nie ukończyły 28 lat życia.

c). łączą naukę z działalnością artystyczną i osiągają w niej wybitne sukcesy,

d). są laureatami prestiżowych konkursów i festiwali.

Wysokość stypendiów wynosi do 400 zł miesięcznie i są przyznawane i wypłacane w miesięcznych transzach w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia.

Składanie wniosków:

Z wnioskiem o przyznanie stypendium mogą wystąpić:

1. osoby zainteresowane otrzymaniem stypendium,

2. szkoły, uczelnie i stowarzyszenia twórcze,

3. komisje samorządu miasta Leszna.

Wnioski o przyznanie stypendium należy składać do Wydziału Kultury i Kultury Fizycznej Urzędu Miasta Leszna w następujących terminach :

– do 30 listopada

– do 30 czerwca.

Wniosek o przyznanie stypendium powinien zawierać  :

1.dane informacyjne o wnioskodawcy,

2.dane personalne kandydata (imię, nazwisko, datę urodzenia, adres zamieszkania ),

3.nazwę szkoły lub uczelni ,

4.udokumentowany opis dotychczasowych osiągnięć kandydata,

5.dokładny opis celu, jaki chce osiągnąć kandydat dzięki stypendium artystycznemu miasta Leszna,

Dodatkowe informacje:

Wszelkie sprawy organizacyjne związane z przyznawaniem stypendiów załatwia Wydział Kultury i Sportu, a sprawy finansowe Wydział Finansów Urzędu Miasta Leszna.

Informacje pochodzą ze strony leszno.pl

Kontakt

Wydział Kultury i Sportu Urzędu Miasta Leszna
ul. Przemysłowa 10
64-100, Leszno
tel. 65 529 81 53
wkis@leszno.pl
www.leszno.pl