Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie53
 • studenci65
 • absolwenci20
 • doktoranci6
 • naukowcy1
 • inni18
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • inne15
 • socjalne9
 • artystyczne29
 • sportowe24
 • naukowe82
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • międzynarodowe5
 • ogólnopolskie30
 • dolnośląskie6
 • kujawsko-pomorskie9
 • łódzkie9
 • lubelskie3
 • lubuskie2
 • małopolskie3
 • mazowieckie6
 • opolskie1
 • podkarpackie3
 • podlaskie3
 • pomorskie6
 • śląskie12
 • świętokrzyskie3
 • warmińsko-mazurskie4
 • wielkopolskie8
 • zachodniopomorskie2
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • instytucja międzynarodowa1
 • fundacje i stowarzyszenia24
 • szkoła wyższa1
 • firma6
 • instytucja rządowa6
 • samorząd65
 • inny1
PLANOWANE
ARCHIWUM
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Stypendium Artystyczne imienia Franciszka Wybrańczyka

organizator:

Fundacja Sinfonia Varsovia

Rodzaj:
artystyczne
Grupa docelowa:
uczniowie
Zasięg:
ogólnopolskie
termin składania wniosków: 30.04.2015

Stypendium Artystyczne imienia Franciszka Wybrańczyka

Dla upamiętnienia postaci Franciszka Wybrańczyka, Zarząd Fundacji Sinfonia Varsovia w dniu 10 maja 2007  roku ustanowił stypendium artystyczne Jego imienia przeznaczone dla  młodego, utalentowanego wykonawcy- muzyka.
Wysokość stypendium wynosi 10 000 PLN. Jest ono wypłacane w formie jednorazowej lub w dziesięciu comiesięcznych ratach. W wyjątkowych wypadkach kwota stypendium może zostać rozdysponowana pomiędzy kilku kandydatów.
Stypendium jest przyznawane corocznie. Pochodzi ze środków finansowych Fundacji Sinfonia Varsovia oraz darowizn osób prywatnych lub instytucji.
Stypendium jest przyznawane wybitnie uzdolnionym uczniom szkół muzycznych II stopnia regionu mazowieckiego.
Regulamin  Stypendium nie przewiduje możliwości otrzymania stypendium dwukrotnie przez tę samą osobę.
Stypendium przyznaje  Komisja Stypendialna, której przewodniczy Prezes Zarządu Fundacji Sinfonia Varsovia. W skład Komisji wchodzą:
 • Dyrektor Naczelny Orkiestry Sinfonia Varsovia
 • Prezes Zarządu Fundacji Sinfonia Varsovia
 • przedstawiciele Rady Artystycznej Orkiestry (maksymalnie 4 osoby)
 • imiennie zaproszony przez Prezesa Fundacji jeden z dyrygentów lub solistów współpracujących z Orkiestrą Sinfonia Varsovia
 • sekretarz komisji
Zgłoszenia przyjmowane są corocznie do dnia 30 kwietnia. Wszystkie informacje dotyczące kolejnych edycji stypendium oraz Wniosek o przyznanie stypendium  dostępne są na stroni www.fundacjasinfoniavarsovia.org.
Ocenie Komisji Stypendialnej podlegają osiągnięcia artystyczne kandydatów oraz celowość ich potrzeb finansowych. Na ostateczną decyzję Komisji może mieć także wpływ sytuacja finansowa kandydata.
Zgłoszenia kandydatów do stypendium mogą dokonać dowolne osoby. Zgłoszenia powinny wpływać do Biura Fundacji Sinfonia Varsovia (ul. Grochowska 272, 03-849 Warszawa) i zawierać: wniosek o przyznanie stypendium, opis dorobku i działalności artystycznej kandydata oraz płytę DVD z nagraniem audio-video dowolnego utworu lub fragmentu utworu o długości nieprzekraczającej 5 minut. Pożądane są również opinie lub recenzje na temat kariery artystycznej kandydata oraz ewentualna propozycja wykorzystania przyznanego stypendium.
Posiedzenie Komisji Stypendialnej zwołuje Prezes Zarządu Fundacji. Stypendium przyznaje Komisja zwykłą większością głosów. W przypadku równego podziału głosów decydujący jest głos Prezesa Zarządu Fundacji. Wyniki pracy Komisji ogłaszane są w miesiącu czerwcu na stronie www.fundacjasinfoniavarsovia.org.
Uroczyste wręczenie laureatowi dyplomu informującego o przyznaniu stypendium odbywa się podczas Festiwalu im. Franciszka Wybrańczyka Sinfonia Varsovia Swojemu Miastu lub w trakcie innego krajowego koncertu Orkiestry Sinfonia Varsovia.
Komisja Stypendialna może ustanowić dodatkową nagrodę w postaci zaproszenia laureata stypendium do wzięcia udziału w koncercie Orkiestry Sinfonia Varsovia w charakterze solisty.
Dokumentację dotyczącą przyznawania stypendium prowadzi Biuro Zarządu Fundacji Sinfonia Varsovia, zaś operacje finansowe przeprowadza Biuro Rachunkowe obsługujące Fundację Sinfonia Varsovia.
Zmiany w regulaminie stypendium wprowadza Zarząd Fundacji Sinfonia Varsovia na wniosek Rady Fundacji Sinfonia Varsovia.
Informacje pochodzą ze strony: www.fundacjasinfoniavarsovia.org

Kontakt

Fundacja Sinfonia Varsovia
ul. Grochowska 272
03-849 Warszawa


www.fundacjasinfoniavarsovia.org.