Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie65
 • studenci83
 • absolwenci24
 • doktoranci10
 • naukowcy3
 • inni27
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • naukowe97
 • inne16
 • artystyczne37
 • sportowe30
 • socjalne14
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie40
 • międzynarodowe6
 • dolnośląskie6
 • kujawsko-pomorskie9
 • łódzkie8
 • lubelskie8
 • lubuskie2
 • małopolskie5
 • mazowieckie6
 • opolskie2
 • podkarpackie4
 • podlaskie4
 • pomorskie5
 • śląskie14
 • świętokrzyskie5
 • warmińsko-mazurskie4
 • wielkopolskie10
 • zachodniopomorskie4
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • instytucja międzynarodowa1
 • fundacje i stowarzyszenia33
 • szkoła wyższa1
 • firma6
 • instytucja rządowa6
 • samorząd78
 • inny1
PLANOWANE
ARCHIWUM
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Stypendium artystyczne Fundacji na Rzecz Rozwoju Powiatu Wieluńskiego „Talenty”

organizator:

Fundacja na rzecz Rozwoju Powiatu Wieluńskiego

Rodzaj:
artystyczne
Grupa docelowa:
uczniowie, studenci
Zasięg:
łódzkie
termin składania wniosków: 11.10.2017

Stypendium artystyczne Fundacji na Rzecz Rozwoju Powiatu Wieluńskiego „Talenty”

Stypendia przyznawane są w dziedzinie twórczości artystycznej uczniom i studentom, którzy są mieszkańcami powiatu wieluńskiego lub uczących się w szkołach na terenie powiatu wieluńskiego za szczególne osiągnięcia uzyskane z trzech poprzednich lat poprzedzających rok szkolny lub akademicki, na który przyznaje się stypendium.

O stypendium mogą ubiegać się osoby, które spełniają następujące kryteria:
1. Są uczniami oddziałów gimnazjalnych wchodzących w skład szkół podstawowych, szkół ponadpodstawowych (uczących się w trybie dziennym w szkołach publicznych i niepublicznych); będących stałymi mieszkańcami powiatu wieluńskiego lub uczących się w szkołach mających siedzibę na terenie powiatu wieluńskiego i studenci
2. Uzyskały co najmniej ocenę dobrą z zachowania.
3. Są uzdolnieni i realizują swoje zainteresowania przynajmniej w jednej z wymienionych dziedzin sztuki:
· Muzyczna
· Plastyczna
· Taneczna
· Sztuka teatralna
· Sztuka filmowa/ fotograficzna
4. Są laureatami lub finalistami artystycznych konkursów, festiwali olimpiad, turniejów na szczeblu międzynarodowym, krajowym lub wojewódzkim.
5. Są autorami, współautorami ważnego wydarzenia artystycznego

Wnioski wraz z kserokopią dokumentów potwierdzających osiągnięcia artystyczne kandydatów można składać w Biurze Fundacji na Rzecz Rozwoju Powiatu Wieluńskiego pl.
Kazimierza Wielkiego 2/205.

Nabór od 11.09.2017 do 11.10.2017 r.

Wnioski o przyznanie stypendium mogą składać: uczniowie, studenci, rodzice (prawni opiekunowie).

Informacje pochodzą ze strony www.fundacja.wielun.pl

Kontakt

Fundacja na rzecz Rozwoju Powiatu Wieluńskiego
pl. Kazimierza Wielkiego 2/205
98-300 Wieluń
tel: 43 843 79 32

www.fundacja.wielun.pl

Dokumenty

do pobrania