Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie23
 • studenci21
 • absolwenci13
 • doktoranci7
 • naukowcy3
 • inni17
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • inne5
 • sportowe12
 • socjalne7
 • artystyczne16
 • naukowe26
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • międzynarodowe6
 • ogólnopolskie15
 • kujawsko-pomorskie4
 • łódzkie1
 • lubelskie2
 • lubuskie1
 • małopolskie3
 • mazowieckie2
 • opolskie1
 • pomorskie1
 • śląskie2
 • świętokrzyskie2
 • warmińsko-mazurskie2
 • wielkopolskie3
 • zachodniopomorskie3
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • szkoła średnia2
 • fundacje i stowarzyszenia13
 • szkoła wyższa3
 • firma1
 • instytucja rządowa2
 • samorząd21
 • inny1
PLANOWANE
ARCHIWUM
Wróć do listy

Stypendium artystyczne Fundacji na Rzecz Rozwoju Powiatu Wieluńskiego „Talenty”

organizator:

Fundacja na rzecz Rozwoju Powiatu Wieluńskiego

Rodzaj:
artystyczne
Grupa docelowa:
uczniowie, studenci
Zasięg:
łódzkie
termin składania wniosków: 11.10.2017

Stypendium artystyczne Fundacji na Rzecz Rozwoju Powiatu Wieluńskiego „Talenty”

Stypendia przyznawane są w dziedzinie twórczości artystycznej uczniom i studentom, którzy są mieszkańcami powiatu wieluńskiego lub uczących się w szkołach na terenie powiatu wieluńskiego za szczególne osiągnięcia uzyskane z trzech poprzednich lat poprzedzających rok szkolny lub akademicki, na który przyznaje się stypendium.

O stypendium mogą ubiegać się osoby, które spełniają następujące kryteria:
1. Są uczniami oddziałów gimnazjalnych wchodzących w skład szkół podstawowych, szkół ponadpodstawowych (uczących się w trybie dziennym w szkołach publicznych i niepublicznych); będących stałymi mieszkańcami powiatu wieluńskiego lub uczących się w szkołach mających siedzibę na terenie powiatu wieluńskiego i studenci
2. Uzyskały co najmniej ocenę dobrą z zachowania.
3. Są uzdolnieni i realizują swoje zainteresowania przynajmniej w jednej z wymienionych dziedzin sztuki:
· Muzyczna
· Plastyczna
· Taneczna
· Sztuka teatralna
· Sztuka filmowa/ fotograficzna
4. Są laureatami lub finalistami artystycznych konkursów, festiwali olimpiad, turniejów na szczeblu międzynarodowym, krajowym lub wojewódzkim.
5. Są autorami, współautorami ważnego wydarzenia artystycznego

Wnioski wraz z kserokopią dokumentów potwierdzających osiągnięcia artystyczne kandydatów można składać w Biurze Fundacji na Rzecz Rozwoju Powiatu Wieluńskiego pl.
Kazimierza Wielkiego 2/205.

Nabór od 11.09.2017 do 11.10.2017 r.

Wnioski o przyznanie stypendium mogą składać: uczniowie, studenci, rodzice (prawni opiekunowie).

Informacje pochodzą ze strony www.fundacja.wielun.pl

Kontakt

Fundacja na rzecz Rozwoju Powiatu Wieluńskiego
pl. Kazimierza Wielkiego 2/205
98-300 Wieluń
tel: 43 843 79 32

www.fundacja.wielun.pl

Dokumenty

do pobrania