Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie26
 • studenci37
 • absolwenci7
 • doktoranci2
 • inni10
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • sportowe17
 • artystyczne19
 • socjalne7
 • inne2
 • naukowe43
 • muzyczne7
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie11
 • dolnośląskie5
 • kujawsko-pomorskie4
 • łódzkie3
 • lubelskie5
 • lubuskie1
 • małopolskie1
 • mazowieckie4
 • opolskie2
 • podkarpackie3
 • podlaskie2
 • pomorskie4
 • śląskie3
 • świętokrzyskie4
 • warmińsko-mazurskie3
 • wielkopolskie4
 • zachodniopomorskie2
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia12
 • szkoła wyższa1
 • firma2
 • instytucja rządowa4
 • samorząd36
ARCHIWUM
Wróć do listy

Stypendium artystyczne Fundacji na Rzecz Rozwoju Powiatu Wieluńskiego „Talenty”

organizator:

Fundacja na rzecz Rozwoju Powiatu Wieluńskiego

Rodzaj:
artystyczne
Grupa docelowa:
uczniowie, studenci
Zasięg:
łódzkie
termin składania wniosków: 11.10.2017

Stypendium artystyczne Fundacji na Rzecz Rozwoju Powiatu Wieluńskiego „Talenty”

Stypendia przyznawane są w dziedzinie twórczości artystycznej uczniom i studentom, którzy są mieszkańcami powiatu wieluńskiego lub uczących się w szkołach na terenie powiatu wieluńskiego za szczególne osiągnięcia uzyskane z trzech poprzednich lat poprzedzających rok szkolny lub akademicki, na który przyznaje się stypendium.

O stypendium mogą ubiegać się osoby, które spełniają następujące kryteria:
1. Są uczniami oddziałów gimnazjalnych wchodzących w skład szkół podstawowych, szkół ponadpodstawowych (uczących się w trybie dziennym w szkołach publicznych i niepublicznych); będących stałymi mieszkańcami powiatu wieluńskiego lub uczących się w szkołach mających siedzibę na terenie powiatu wieluńskiego i studenci
2. Uzyskały co najmniej ocenę dobrą z zachowania.
3. Są uzdolnieni i realizują swoje zainteresowania przynajmniej w jednej z wymienionych dziedzin sztuki:
· Muzyczna
· Plastyczna
· Taneczna
· Sztuka teatralna
· Sztuka filmowa/ fotograficzna
4. Są laureatami lub finalistami artystycznych konkursów, festiwali olimpiad, turniejów na szczeblu międzynarodowym, krajowym lub wojewódzkim.
5. Są autorami, współautorami ważnego wydarzenia artystycznego

Wnioski wraz z kserokopią dokumentów potwierdzających osiągnięcia artystyczne kandydatów można składać w Biurze Fundacji na Rzecz Rozwoju Powiatu Wieluńskiego pl.
Kazimierza Wielkiego 2/205.

Nabór od 11.09.2017 do 11.10.2017 r.

Wnioski o przyznanie stypendium mogą składać: uczniowie, studenci, rodzice (prawni opiekunowie).

Informacje pochodzą ze strony www.fundacja.wielun.pl

Kontakt

Fundacja na rzecz Rozwoju Powiatu Wieluńskiego
pl. Kazimierza Wielkiego 2/205
98-300 Wieluń
tel: 43 843 79 32

www.fundacja.wielun.pl

Dokumenty

do pobrania