Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie37
 • studenci49
 • absolwenci17
 • doktoranci6
 • naukowcy3
 • inni37
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • naukowe17
 • inne4
 • sportowe29
 • artystyczne19
 • socjalne4
 • muzyczne5
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie14
 • dolnośląskie4
 • kujawsko-pomorskie3
 • łódzkie2
 • lubelskie7
 • lubuskie1
 • małopolskie5
 • mazowieckie3
 • opolskie1
 • podkarpackie1
 • podlaskie4
 • pomorskie4
 • śląskie3
 • warmińsko-mazurskie2
 • wielkopolskie2
 • zachodniopomorskie4
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • szkoła średnia1
 • fundacje i stowarzyszenia8
 • szkoła wyższa3
 • firma4
 • instytucja rządowa2
 • samorząd40
ARCHIWUM
Wróć do listy

Stypendium artystyczne Fundacji na Rzecz Rozwoju Powiatu Wieluńskiego „Talenty”

organizator:

Fundacja na rzecz Rozwoju Powiatu Wieluńskiego

Rodzaj:
artystyczne
Grupa docelowa:
uczniowie, studenci
Zasięg:
łódzkie
termin składania wniosków: 11.10.2017

Stypendium artystyczne Fundacji na Rzecz Rozwoju Powiatu Wieluńskiego „Talenty”

Stypendia przyznawane są w dziedzinie twórczości artystycznej uczniom i studentom, którzy są mieszkańcami powiatu wieluńskiego lub uczących się w szkołach na terenie powiatu wieluńskiego za szczególne osiągnięcia uzyskane z trzech poprzednich lat poprzedzających rok szkolny lub akademicki, na który przyznaje się stypendium.

O stypendium mogą ubiegać się osoby, które spełniają następujące kryteria:
1. Są uczniami oddziałów gimnazjalnych wchodzących w skład szkół podstawowych, szkół ponadpodstawowych (uczących się w trybie dziennym w szkołach publicznych i niepublicznych); będących stałymi mieszkańcami powiatu wieluńskiego lub uczących się w szkołach mających siedzibę na terenie powiatu wieluńskiego i studenci
2. Uzyskały co najmniej ocenę dobrą z zachowania.
3. Są uzdolnieni i realizują swoje zainteresowania przynajmniej w jednej z wymienionych dziedzin sztuki:
· Muzyczna
· Plastyczna
· Taneczna
· Sztuka teatralna
· Sztuka filmowa/ fotograficzna
4. Są laureatami lub finalistami artystycznych konkursów, festiwali olimpiad, turniejów na szczeblu międzynarodowym, krajowym lub wojewódzkim.
5. Są autorami, współautorami ważnego wydarzenia artystycznego

Wnioski wraz z kserokopią dokumentów potwierdzających osiągnięcia artystyczne kandydatów można składać w Biurze Fundacji na Rzecz Rozwoju Powiatu Wieluńskiego pl.
Kazimierza Wielkiego 2/205.

Nabór od 11.09.2017 do 11.10.2017 r.

Wnioski o przyznanie stypendium mogą składać: uczniowie, studenci, rodzice (prawni opiekunowie).

Informacje pochodzą ze strony www.fundacja.wielun.pl

Kontakt

Fundacja na rzecz Rozwoju Powiatu Wieluńskiego
pl. Kazimierza Wielkiego 2/205
98-300 Wieluń
tel: 43 843 79 32

www.fundacja.wielun.pl

Dokumenty

do pobrania