Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie34
 • studenci62
 • absolwenci16
 • doktoranci8
 • naukowcy3
 • inni17
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • socjalne11
 • sportowe14
 • artystyczne24
 • naukowe62
 • inne14
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie28
 • międzynarodowe5
 • dolnośląskie3
 • kujawsko-pomorskie6
 • łódzkie6
 • lubelskie6
 • lubuskie1
 • małopolskie2
 • mazowieckie4
 • opolskie1
 • podkarpackie1
 • podlaskie4
 • pomorskie2
 • śląskie6
 • świętokrzyskie3
 • warmińsko-mazurskie2
 • wielkopolskie8
 • zachodniopomorskie2
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • instytucja międzynarodowa1
 • fundacje i stowarzyszenia21
 • szkoła wyższa1
 • firma4
 • instytucja rządowa5
 • samorząd47
 • inny1
PLANOWANE
ARCHIWUM
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Stypendium artystyczne dla mieszkańców Stargardu

organizator:

Urząd Miejski Stargard Szczeciński

Rodzaj:
artystyczne
Grupa docelowa:
inni
Zasięg:
zachodniopomorskie
termin składania wniosków: 31.10.2015

Stypendium artystyczne dla mieszkańców Stargardu

Młodzi mieszkańcy Stargardu mogą otrzymać stypendium artystyczne Prezydenta Miasta. Odpowiedni wniosek muszą złożyć placówki kultury, stowarzyszenia i szkoły.
Stypendium ma charakter indywidualny. Jest przyznawane osobom szczególnie utalentowanym, które nie ukończyły 25 roku życia, wykazującym wyjątkową aktywność twórczą, reprezentującym wysoki poziom artystyczny, zamieszkującym i działającym na terenie Stargardu.
Wnioski w sprawie przyznania stypendium artystycznego na rok 2016 trzeba składać do 31 października 2015 r.
Stypendium jest przyznawane na wykonanie w określonym terminie zamierzeń artystycznych (program stypendium) – również związanych z doskonaleniem umiejętności i zdolności artystycznych i twórczych w jednej z dziedzin: sztuki plastyczne, teatr i sztuka estradowa, muzyka i taniec, literatura, film, fotografia oraz organizacja przedsięwzięć kulturalnych na terenie naszego miasta.
Prezydent Stargardu może przyznawać stypendium z inicjatywy własnej lub na pisemny wniosek:
1. Instytucji i placówek kultury działających na terenie Stargardu.
2. Związków lub stowarzyszeń twórczych i kulturalnych oraz środowisk artystycznych działających na terenie Stargardu.
3. Szkół artystycznych oraz placówek oświatowo – wychowawczych działających na terenie naszego miasta.
Stypendium może otrzymać osoba, która spełnia następujące kryteria:
1. Zamieszkuje na terenie Stargardu.
2. Podjęła lub kontynuuje edukację artystyczną, studia, staż lub w inny sposób doskonali warsztat artystyczny.
3. Brała udział, stosownie do swego poziomu edukacji, w koncertach, wystawach indywidualnych i zbiorowych, przeglądach, konkursach, festiwalach, turniejach, olimpiadach artystycznych i tym podobnych wydarzeniach
o zasięgu regionalnym, ogólnopolskim lub międzynarodowym oraz uzyskiwała w nich znaczące wyniki.
4. Realizuje ważny projekt artystyczny adresowany do mieszkańców Stargardu.
Informacje pochodzą ze strony www.stargard.pl

Kontakt

Urząd Miejski Stargard Szczeciński
ul. Czarnieckiego 17
73-110 Stargard Szczeciński
tel. 91 578 10 61
kultura@um.stargard.pl
www.stargard.pl