Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie26
 • studenci32
 • absolwenci13
 • doktoranci10
 • naukowcy4
 • inni8
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • artystyczne20
 • naukowe50
 • socjalne8
 • inne8
 • sportowe14
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie24
 • międzynarodowe7
 • dolnośląskie5
 • kujawsko-pomorskie1
 • łódzkie4
 • lubelskie3
 • małopolskie4
 • mazowieckie2
 • pomorskie2
 • śląskie4
 • warmińsko-mazurskie3
 • wielkopolskie2
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia17
 • szkoła wyższa9
 • firma7
 • instytucja rządowa4
 • samorząd24
 • inny1
PLANOWANE
ARCHIWUM
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Stypendiów Burmistrza Urzędowa 2022

organizator:

Urząd Miejski w Urzędowie

Rodzaj:
artystyczne, naukowe, sportowe
Grupa docelowa:
uczniowie
Zasięg:
lubelskie
termin składania wniosków: 10.09.2022

Stypendiów Burmistrza Urzędowa 2022

Zgodnie z Regulaminem przyznawania jednorazowego Stypendium Burmistrza Urzędowa za wysokie wyniki w nauce oraz za osiągnięcia naukowe, osiągnięcia artystyczne i sportowe, wnioski o przyznanie stypendium wraz z dokumentami potwierdzającymi osiągnięcia ucznia składa rodzic lub opiekun prawny do Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych Gminy Urzędów ul. Wodna 24, 23-250 Urzędów (budynek ZSO pok. nr 11) w nieprzekraczalnym terminie do 10 września 2022 r. Poświadczenia zgodności z oryginałem składanych dokumentów dokonuje pracownik przyjmujący wniosek.

Kryteria przyznawania stypendium:
1. Stypendium przyznawane jest w czterech kategoriach:

 • za wysokie wyniki w nauce;
 •  za osiągnięcia naukowe;
 •  za osiągnięcia artystyczne;
 •  za osiągnięcia sportowe.

Stypendium za wysokie wyniki w nauce może otrzymać uczeń klasy IV –VIII szkoły podstawowej, który spełnia łącznie następujące kryteria:

uzyskał na koniec roku szkolnego średnią ocen nie niższą niż:

 • w klasach IV – VI szkoły podstawowej – 5,50;
 •  w klasach VII – VIII szkoły podstawowej – 5,30;

otrzymał co najmniej bardzo dobrą ocenę z zachowania.

Stypendium za osiągnięcia naukowe może być przyznane uczniowi klasy IV – VIII szkoły podstawowej, który spełnia łącznie następujące kryteria:
1) był laureatem lub finalistą olimpiad, konkursów lub turniejów na szczeblu co najmniej wojewódzkim, organizowanych na zasadach określonych w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad (Dz. U. z 2020 r., poz. 1036);
2) otrzymał co najmniej bardzo dobrą ocenę z zachowania.

Stypendium za osiągnięcia artystyczne może być przyznane uczniowi klasy I –VIII szkoły podstawowej, który otrzymał co najmniej dobrą ocenę z zachowania oraz spełnia jedno z poniższych kryteriów:
1) w rywalizacji indywidualnej lub zespołowej zajął lokatę od I do III w konkursach, przeglądach i festiwalach artystycznych o zasięgu co najmniej ogólnopolskim;
2) w rywalizacji indywidualnej lub zespołowej zajął I miejsce w konkursach, przeglądach i festiwalach artystycznych szczebla wojewódzkiego;

Stypendium za osiągnięcia sportowe może być przyznane uczniowi klasy I – VIII szkoły podstawowej, który otrzymał co najmniej dobrą ocenę z zachowania oraz spełnia jedno z poniższych kryteriów:
w rywalizacji indywidualnej lub zespołowej, w zawodach organizowanych przez Szkolny Związek Sportowy, w różnych dziedzinach sportu zajął:

 •  I miejsce w powiecie, lub
 • III miejsce na szczeblu wojewódzkim, lub
 • I – VI miejsce na szczeblu ogólnopolskim;

zajął miejsce od I do III w zawodach sportowych na szczeblu krajowym w Mistrzostwach Polski organizowanych przez Związki Sportowe poszczególnych dyscyplin, Ogólnopolskiej Olimpiadzie Młodzieży lub w klasyfikacji generalnej Pucharu Polski.

Szczegółowe informacje udzielane są w Zespole Obsługi Placówek Oświatowych Gminy Urzędów tel. 818225257.

Informacje pochodzą ze strony: urzedow.pl

Inne stypendia dla uczniów można znaleźć na naszej stronie.

Wspieraj nas w serwisie Patronite.pl – dzięki wpłatom możemy rozwijać ten rzetelny, dostępny dla wszystkich portal edukacyjny o stypendiach!

Kontakt

Urząd Miejski w Urzędowie
ul. Rynek 26
23-250 Urzędów
tel. 81 822 52 57
gmina@urzedow.pl
urzedow.pl