Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie32
 • studenci36
 • absolwenci10
 • doktoranci2
 • naukowcy2
 • inni27
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • inne5
 • sportowe21
 • socjalne5
 • artystyczne11
 • naukowe15
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie9
 • kujawsko-pomorskie2
 • łódzkie2
 • lubelskie1
 • małopolskie1
 • mazowieckie3
 • opolskie2
 • podkarpackie3
 • podlaskie2
 • pomorskie2
 • śląskie4
 • świętokrzyskie1
 • warmińsko-mazurskie5
 • wielkopolskie4
 • zachodniopomorskie3
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia7
 • szkoła wyższa1
 • firma2
 • instytucja rządowa4
 • samorząd31
PLANOWANE
ARCHIWUM
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Stypendia ze środków Kancelarii Senatu RP

organizator:

.

Rodzaj:
naukowe
Grupa docelowa:
studenci
Zasięg:
ogólnopolskie
termin składania wniosków: 30.10.2009

Stypendia ze środków Kancelarii Senatu RP

Warunki aplikacji

Stypendia ze środków Kancelarii Senatu RP i z Funduszu Stypendialnego im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego

O stypendia mogą ubiegać się;

 • niezamożni uczniowie i studenci polskiego pochodzenia, zarówno z krajów, które wraz z Polską weszły do Unii Europejskiej(Czechy, Estonia, Litwa, Łotwa, Słowacja, Węgry) , jak i tych, w których utrudniony jest dostęp do języka i kultury polskiej ( Białoruś, Kazachstan Rosja, Ukraina i in.).
 • w przypadkach losowych stypendium SWP mogą również otrzymywać uczniowie, którzy podejmują naukę w szkołach średnich w Polsce oraz dzieci z rodzin repatriantów.
 • studenci roku O, I i II . W wyjątkowych, udokumentowanych przypadkach losowych studenci lat wyższych.

Stypendia mogą być udzielane przez Stowarzyszenie „Wspólnota Polska” w przypadku, gdy student nie pobiera stypendium państwowego.

Stypendia przyznawane są na okres jednego semestru, z możliwością ewentualnego przedłużenia w zależności od osiągniętych wyników nauczania. W szczególnych przypadkach studenci i uczniowie mogą uzyskać także doraźne, jednorazowe zapomogi ( wnioski powinny być udokumentowane).

W celu uzyskania jednej z form wsparcia, osoba ubiegająca się o pomoc powinna dostarczyć udokumentowany wniosek stypendialny wraz z podaniem, życiorysem, ksero paszportu, dokumentem o pochodzeniu polskim, kopią atestatu ( dot, studentów roku O i I).

Kwoty stypendium przyznawanego przez Stowarzyszenie:

 • Uczniowie szkół średnich – 100-200 zł.
 • Studenci I i II roku studiów (z Czech, Estonii, Litwy, Łotwy, Słowacji, Węgier) – 400 zł.
 • Studenci 0, I i II roku studiów (z Afryki, Białorusi, Brazylii, Bułgarii, Kazachstanu Macedonii, Rosji, Ukrainy, Zakaukazia, i innych krajów ) – 400-500 zł.
 • W wyjątkowych wypadkach (bardzo dobre wyniki w nauce, trudne warunki materialne) studenci uczelni wyższych mogą dodatkowo otrzymać 200 zł.

Termin przysyłania dokumentów:

 • na I semestr- 1- 30 października (honorowany wpis uczelni począwszy od 1 października);
 • na II semestr -do 15 marca (po zaliczeniu sesji zimowej).

Więcej iinformacji na tronie http://www.wspolnota-polska.org.pl/index.php?id=warun

Kryteria oceny

 

Biuro Zarządu Krajowego
Ul. Krakowskie Przedmieście 64
00-322 Warszawa

tel centrali: (+48 22) 556 90 00
fax: (+48 22) 556 90 43

e-mail: wspolnot@wspolnota-polska.org.pl
www.polonia-polska.pl

Kontakt

.
.
.