Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie19
 • studenci39
 • absolwenci14
 • doktoranci7
 • naukowcy5
 • inni16
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • sportowe14
 • naukowe38
 • socjalne8
 • inne5
 • artystyczne16
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie27
 • międzynarodowe1
 • dolnośląskie3
 • kujawsko-pomorskie3
 • lubelskie1
 • małopolskie8
 • mazowieckie3
 • podkarpackie1
 • podlaskie1
 • pomorskie2
 • śląskie3
 • warmińsko-mazurskie2
 • wielkopolskie2
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia20
 • szkoła wyższa8
 • firma6
 • instytucja rządowa7
 • samorząd18
 • inny2
PLANOWANE
ARCHIWUM
Wróć do listy

Stypendia zagraniczne Fundacji Crescendum Est – Polonia

organizator:

Fundacja Crescendum Est - Polonia

Rodzaj:
naukowe
Grupa docelowa:
uczniowie
Zasięg:
ogólnopolskie
termin składania wniosków: 31.12.2012

Stypendia zagraniczne Fundacji Crescendum Est – Polonia

Zarząd Fundacji Crescendum Est – Polonia uprzejmie zawiadamia, że Rada Fundacji podjęła uchwałę nr 9/R/2012 w dniu 19 października 2012 roku o otwarciu XVII Konkursu o stypendium Fundacji Crescendum Est – Polonia.

Stypendia przyznawane przez Fundację służyć mają realizacji marzeń edukacyjnych polskiej młodzieży, w szczególności poprzez finansowanie studiów w najlepszych uczelniach zagranicznych.

Konkurs o stypendium Fundacji Crescendum Est – przeznaczony jest dla młodych ludzi, będących obywatelami polskimi, posiadającymi w Polsce stałe miejsce zamieszkania.

Warunkiem zakwalifikowania wniosku do rozpatrzenia w ramach XVII Konkursu o stypendium jest złożenie do 31 grudnia 2012 roku wypełnionego kwestionariusza aplikacyjnego wraz z kompletem załączników pod adresem Biura Zarządu Fundacji:

Fundacja Crescendum Est – Polonia
Al. J. Ch. Szucha 9
00-580 Warszawa

Kwestionariusz ten wraz załącznikami dostępny jest na stronie Dokumenty portalu Fundacji.

Umowa o stypendium podpisywana z laureatami Konkursu przewiduje zobowiązanie zwycięzcy do podjęcia pracy na terenie Rzeczypospolitej Polskiej i przepracowanie co najmniej 5 lat. Gwarancją wypełnienia tego zobowiązania jest podpis na wekslu „in blanco”. W przypadku nie wykonania tego postanowienia, stypendysta zmuszony będzie zwrócić 5-krotną wartość otrzymanego stypendium.

Rozstrzygnięcie Konkursu nastąpi około 15 kwietnia 2013 roku.

Informacje pochodzą ze strony crescendumest.pl

Kontakt

Fundacja Crescendum Est - Polonia
Al. J. Ch. Szucha 9
00-580 Warszawa

biuro@crescendumest.pl
crescendumest.pl