Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie20
 • studenci19
 • absolwenci11
 • doktoranci7
 • naukowcy3
 • inni13
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • sportowe10
 • socjalne7
 • artystyczne14
 • naukowe25
 • inne4
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • międzynarodowe6
 • ogólnopolskie13
 • kujawsko-pomorskie4
 • łódzkie1
 • lubelskie2
 • małopolskie3
 • mazowieckie2
 • opolskie1
 • pomorskie1
 • śląskie1
 • świętokrzyskie2
 • warmińsko-mazurskie2
 • wielkopolskie3
 • zachodniopomorskie1
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • szkoła średnia1
 • fundacje i stowarzyszenia11
 • szkoła wyższa2
 • firma2
 • instytucja rządowa2
 • samorząd18
 • inny1
PLANOWANE
ARCHIWUM
Wróć do listy

Stypendia za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe w roku szkolnym 2011/2012 w Świdnicy

organizator:

Starostwo Powiatowe w Świdnicy

Rodzaj:
naukowe
Grupa docelowa:
uczniowie
Zasięg:
dolnośląskie
termin składania wniosków: 29.06.2012

Stypendia za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe w roku szkolnym 2011/2012 w Świdnicy

Uczniowie szkół ponadgimnazjalnych, prowadzonych przez Starostwo Powiatowe w Świdnicy, mogą składać wnioski o przyznanie stypendiów za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe w roku szkolnym 2011/2012.

O stypendium mogą ubiegać się uczniowie, którzy:
– są uczniami szkół ponadgimnazjalnych dla młodzieży prowadzonych przez Powiat Świdnicki
– są tegorocznymi absolwentami szkół ponadgimnazjalnych dla młodzieży prowadzonych przez Powiat Świdnicki.
O stypendium sportowe mogą ubiegać się także uczniowie zamieszkali na terenie Powiatu Świdnickiego, a uczęszczający do szkół ponadgimnazjalnych nie prowadzonych przez Powiat Świdnicki.

Stypendia przyznawane będą w formie jednorazowej Nagrody Starosty Świdnickiego w trzech kategoriach:
1. Dla najlepszych uczniów z poszczególnych szkół dla młodzieży, prowadzonych przez Powiat Świdnicki, zdających w roku szkolnym 2011/2012 egzamin maturalny. (Nagroda Starosty zostanie przyznana dla dwóch najlepszych maturzystów ze szkoły, wytypowanych przez dyrektora szkoły).
2. Za wyniki w nauce dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych prowadzonych przez Powiat Świdnicki, którzy uzyskali tytuł laureata lub finalisty w:
1) konkursie lub olimpiadzie przedmiotowej na szczeblu co najmniej wojewódzkim,
2) konkursie lub olimpiadzie w dowolnej dziedzinie aktywności twórczej na szczeblu co najmniej ogólnopolskim.
3. Za osiągnięcia w zawodach sportowych co najmniej na szczeblu międzywojewódzkim.

Kandydatów do stypendiów za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe mogą zgłaszać wszystkie podmioty związane ze szkołą lub działalnością oświatowo-wychowawczą, a w szczególności:
1). dyrektorzy szkół,
2). nauczyciele,
3). uczniowie,
4). rodzice uczniów,
5). rady rodziców,
6). rady szkół,
7). ośrodki pracy pozaszkolnej.

Stypendia przyznawane będą w oparciu o udokumentowany dorobek ucznia.
Wnioski o przyznanie stypendium dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych prowadzonych przez Powiat Świdnicki należy składać w sekretariatach szkół w terminie do dnia 29 czerwca 2012r.

Wnioski o przyznanie stypendium dla uczniów zamieszkałych na terenie Powiatu Świdnickiego, a uczęszczających do szkół ponadgimnazjalnych nie prowadzonych przez Powiat Świdnicki, należy składać w Starostwie Powiatowym w Świdnicy, ul. M. Skłodowskiej-Curie 7, 58-100 Świdnica (Biuro Obsługi Klienta, I piętro, pokój 123, tel. 074 85-00-480) w terminie do dnia 29 czerwca 2012r.

Informacje o przyznaniu stypendium zostaną przekazane uczniom i absolwentom bezpośrednio po rozpatrzeniu wniosków przez Zarząd Powiatu w terminie do dnia 31 sierpnia 2012r. Wnioski o przyznanie stypendium można pobrać w sekretariatach szkół lub na stronie www.powiat.swidnica.pl

Informacje pochodzą ze strony www.powiat.swidnica.pl

Kontakt

Starostwo Powiatowe w Świdnicy
ul. M. Skłodowskiej-Curie 7
58-100 Świdnica


www.powiat.swidnica.pl