Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie51
 • studenci64
 • absolwenci20
 • doktoranci6
 • naukowcy1
 • inni18
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • sportowe24
 • naukowe80
 • inne15
 • socjalne9
 • artystyczne28
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie30
 • międzynarodowe5
 • dolnośląskie6
 • kujawsko-pomorskie9
 • łódzkie8
 • lubelskie3
 • lubuskie2
 • małopolskie3
 • mazowieckie6
 • opolskie1
 • podkarpackie3
 • podlaskie3
 • pomorskie6
 • śląskie11
 • świętokrzyskie3
 • warmińsko-mazurskie4
 • wielkopolskie8
 • zachodniopomorskie2
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • instytucja międzynarodowa1
 • fundacje i stowarzyszenia22
 • szkoła wyższa1
 • firma6
 • instytucja rządowa6
 • samorząd65
 • inny1
PLANOWANE
ARCHIWUM
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Stypendia z Funduszu Stypendialnego im. Stanisława Estreichera

organizator:

Dział Nauczania UJ

Rodzaj:
Grupa docelowa:
studenci
Zasięg:
małopolskie
termin składania wniosków: 24.09.2015

Stypendia z Funduszu Stypendialnego im. Stanisława Estreichera

Stypendium jest adresowane do studentów studiów stacjonarnych, którzy:
 • ukończyli co najmniej pierwszy rok studiów pierwszego lub drugiego stopnia albo jednolitych studiów magisterskich,
 • posiadają osiągnięcia naukowe i osiągają bardzo dobre wyniki w nauce – średnia ocen ważona co najmniej 4,5 za rok akademicki poprzedzający rok, którego dotyczy wniosek,
 • wysokość miesięcznego dochodu na członka rodziny studenta uprawniająca do ubiegania się o stypendium, nie może przekraczać kwoty 850 zł brutto (słownie: osiemset pięćdziesiąt złotych).
Komplet dokumentów kandydata powinien zawierać:
 • formularz zgłoszeniowy wg wzoru określonego w załączniku nr 1 do regulaminu Funduszu (link do formularza),
 • zaświadczenie o średniej ocen wystawione przez sekretariat właściwej jednostki,
 • dokumenty potwierdzające sytuację materialną studenta określone w Zarządzeniu nr 90 Rektora UJ z 17.09.2014 r. w sprawie Regulaminu przyznawania pomocy materialnej dla studentów, obowiązujące przy ubieganiu się o stypendium socjalne.
Dokumenty należy dostarczyć do Działu Nauczania UJ (ul. Straszewskiego 25/3, 31-113 Kraków) w nieprzekraczalnym terminie do 24 września 2015 r.
Informacje pochodzą ze strony www.promocja.uj.edu.pl

Kontakt

Dział Nauczania UJ
ul. Straszewskiego 25/3
31-113 Kraków
tel. 12 663 3953
fundusze.stypendialne@uj.edu.pl