Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie18
 • studenci32
 • absolwenci13
 • doktoranci11
 • naukowcy9
 • inni13
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • inne6
 • artystyczne13
 • sportowe8
 • naukowe36
 • socjalne8
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie33
 • międzynarodowe1
 • kujawsko-pomorskie2
 • lubelskie2
 • małopolskie3
 • mazowieckie1
 • podkarpackie3
 • podlaskie1
 • pomorskie1
 • śląskie1
 • warmińsko-mazurskie2
 • wielkopolskie1
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia20
 • szkoła wyższa6
 • firma4
 • instytucja rządowa8
 • samorząd12
 • inny2
PLANOWANE
ARCHIWUM
Wróć do listy

Stypendia z Funduszu Stypendialnego im. Stanisława Estreichera

organizator:

Dział Nauczania UJ

Rodzaj:

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /wp-content/themes/ms/single-stypendium_krajowe.php on line 68
Grupa docelowa:
studenci
Zasięg:
małopolskie
termin składania wniosków: 24.09.2015

Stypendia z Funduszu Stypendialnego im. Stanisława Estreichera

Stypendium jest adresowane do studentów studiów stacjonarnych, którzy:
 • ukończyli co najmniej pierwszy rok studiów pierwszego lub drugiego stopnia albo jednolitych studiów magisterskich,
 • posiadają osiągnięcia naukowe i osiągają bardzo dobre wyniki w nauce – średnia ocen ważona co najmniej 4,5 za rok akademicki poprzedzający rok, którego dotyczy wniosek,
 • wysokość miesięcznego dochodu na członka rodziny studenta uprawniająca do ubiegania się o stypendium, nie może przekraczać kwoty 850 zł brutto (słownie: osiemset pięćdziesiąt złotych).
Komplet dokumentów kandydata powinien zawierać:
 • formularz zgłoszeniowy wg wzoru określonego w załączniku nr 1 do regulaminu Funduszu (link do formularza),
 • zaświadczenie o średniej ocen wystawione przez sekretariat właściwej jednostki,
 • dokumenty potwierdzające sytuację materialną studenta określone w Zarządzeniu nr 90 Rektora UJ z 17.09.2014 r. w sprawie Regulaminu przyznawania pomocy materialnej dla studentów, obowiązujące przy ubieganiu się o stypendium socjalne.
Dokumenty należy dostarczyć do Działu Nauczania UJ (ul. Straszewskiego 25/3, 31-113 Kraków) w nieprzekraczalnym terminie do 24 września 2015 r.
Informacje pochodzą ze strony www.promocja.uj.edu.pl

Kontakt

Dział Nauczania UJ
ul. Straszewskiego 25/3
31-113 Kraków
tel. 12 663 3953
fundusze.stypendialne@uj.edu.pl