Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie26
 • studenci43
 • absolwenci24
 • doktoranci12
 • naukowcy9
 • inni25
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • sportowe11
 • artystyczne23
 • socjalne5
 • naukowe37
 • inne7
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • międzynarodowe8
 • ogólnopolskie25
 • dolnośląskie2
 • kujawsko-pomorskie2
 • lubelskie5
 • małopolskie3
 • mazowieckie6
 • opolskie1
 • podkarpackie1
 • podlaskie1
 • pomorskie1
 • śląskie4
 • świętokrzyskie1
 • warmińsko-mazurskie2
 • wielkopolskie8
 • zachodniopomorskie3
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia20
 • szkoła wyższa4
 • firma6
 • instytucja rządowa8
 • samorząd28
PLANOWANE
ARCHIWUM
Wróć do listy

Stypendia z Funduszu Stypendialnego im. Królowej Jadwigi na Uniwersytecie Jagiellońskim

organizator:

Dział Nauczania UJ

Rodzaj:
naukowe
Grupa docelowa:
absolwenci
Zasięg:
małopolskie
termin składania wniosków: 10.09.2015

Stypendia z Funduszu Stypendialnego im. Królowej Jadwigi na Uniwersytecie Jagiellońskim

O stypendium mogą ubiegać się pracownicy naukowi lub doktoranci pochodzący z jednego z krajów Europy Środkowej i Wschodniej, krajów byłego Związku Radzieckiego lub krajów bałkańskich na czas pobytu w Krakowie w celu prowadzenia badań naukowych na Uniwersytecie Jagiellońskim.
Komplet dokumentów kandydata powinien zawierać:
 • formularz zgłoszeniowy pracownika naukowego/doktoranta wg wzoru określonego w załączniku nr 1 do regulaminu Funduszu (link do formularza),
 • życiorys,
 • program badań naukowych do zrealizowania w Krakowie,
 • informację o dotychczasowych pracach naukowych,
 • spis publikacji kandydata,
 • rekomendację od pracownika naukowego Uniwersytetu Jagiellońskiego,
 • pracownik naukowy nieposiadający stopnia naukowego doktora habilitowanego lub tytułu profesora dołącza opinię swojego opiekuna naukowego.
 • Więcej informacji o stypendium oraz Regulamin Funduszu Stypendialnego im. Królowej Jadwigi można znaleźć TUTAJ.
Dokumenty należy dostarczyć do Działu Nauczania UJ (ul. Straszewskiego 25/3, 31-113 Kraków) w nieprzekraczalnym terminie do 10 września 2015 r.
Informacje pochodzą ze strony www.promocja.uj.edu.pl

Kontakt

Dział Nauczania UJ
ul. Straszewskiego 25/3
31-113 Kraków

fundusze.stypendialne@uj.edu.pl
www.promocja.uj.edu.pl