Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie23
 • studenci38
 • absolwenci21
 • doktoranci10
 • naukowcy7
 • inni22
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • sportowe10
 • artystyczne19
 • socjalne5
 • naukowe33
 • inne6
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • międzynarodowe7
 • ogólnopolskie22
 • dolnośląskie2
 • kujawsko-pomorskie2
 • lubelskie5
 • małopolskie2
 • mazowieckie4
 • opolskie1
 • podkarpackie1
 • pomorskie1
 • śląskie3
 • świętokrzyskie1
 • warmińsko-mazurskie2
 • wielkopolskie8
 • zachodniopomorskie3
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia17
 • szkoła wyższa4
 • firma6
 • instytucja rządowa7
 • samorząd24
PLANOWANE
ARCHIWUM
Wróć do listy

Stypendia z Funduszu Promocji Twórczości

organizator:

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Rodzaj:
artystyczne
Grupa docelowa:
inni
Zasięg:
ogólnopolskie
termin składania wniosków: 30.01.2014

Stypendia z Funduszu Promocji Twórczości

Nabór trwa  do 30 stycznia 2014r. – wszystkich zainteresowanych otrzymaniem stypendium z Funduszu Promocji Twórczości na 2014 r.  Organizator zachęca do składania wniosków.

Przedmiotem konkursu są:
– stypendia – mające charakter cyklicznego świadczenia finansowego, przyznawane osobom fizycznym zajmującym się twórczością artystyczną, upowszechnianiem kultury i opieką nad zabytkami – na realizację określonego przedsięwzięcia, w następujących kategoriach:

 • literatura,
 • sztuki wizualne.
 • muzyka,
 • taniec,
 • teatr,
 • film,
 • opieka nad zabytkami,
 • twórczość ludowa.

Konkursem objęte są stypendia:
– stypendia mające inny okres realizacji przedsięwzięcia, przyznawane są na okres nie krótszy niż trzy, kolejne, następujące po sobie miesiące, obejmujące okres od 1 lipca 2014 r. do 30 czerwca 2015 r.,
– stypendia półroczne obejmują okres od 1 lipca do 31 grudnia 2014 r.,
– stypendia kwartalne obejmujące okres:

 • od 1 lipca do 30 września 2014 r,
 • od 1 października do 31 grudnia 2014 r.,
 • od  1 stycznia do 31 marca 2015 r.,
 • od 1 kwietnia do 30 czerwca 2015r.

O stypendium może wnioskować osoba fizyczna, która w terminie do 30 stycznia 2014r., złoży wniosek, opisujący koncepcję przedsięwzięcia (autorski projekt twórczy), sporządzony, zgodnie z treścią załączonych do ogłoszenia Instrukcji, z wykorzystaniem Elektronicznej Aplikacji – stypendia FPT (dostępnej w systemie EBOI – Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta esp.mkidn.gov.pl), oraz dostarczy (osobiście bądź pocztą) wydruk potwierdzający złożenie aplikacji[1], do którego zostały dołączone wymagane załączniki, (przygotowane zgodnie z wytycznymi opisanymi w Regulaminie konkursu):
– papierowe kopie dwóch rekomendacji, których skany zostały załączone do Elektronicznej Aplikacji oraz dostarczone do MKiDN;
– nośnik elektroniczny, który zawiera portfolio Wnioskodawcy, dostarczony (osobiście, bądź pocztą);

Informacje pochodzą ze strony www.mkidn.gov.pl

Kontakt

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego
www.mkidn.gov.pl