Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie23
 • studenci39
 • absolwenci23
 • doktoranci10
 • naukowcy7
 • inni25
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • inne7
 • sportowe11
 • artystyczne20
 • socjalne5
 • naukowe32
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie24
 • międzynarodowe7
 • dolnośląskie2
 • kujawsko-pomorskie1
 • lubelskie5
 • małopolskie3
 • mazowieckie3
 • opolskie1
 • podkarpackie1
 • pomorskie1
 • śląskie3
 • świętokrzyskie1
 • warmińsko-mazurskie1
 • wielkopolskie8
 • zachodniopomorskie3
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia17
 • szkoła wyższa4
 • firma5
 • instytucja rządowa8
 • samorząd25
PLANOWANE
ARCHIWUM
Wróć do listy

Stypendia z Fundacji Dzieło Nowego Tysiąclecia

organizator:

Fundacja Dzieło Nowego Tysiąclecia

Rodzaj:
Grupa docelowa:
uczniowie
Zasięg:
ogólnopolskie
termin składania wniosków: 20.07.2015

Stypendia z Fundacji Dzieło Nowego Tysiąclecia

Uczniowie Rodziny Szkół im Jana Pawła II  zamieszkujący w miejscowościach powyżej 20 tysięcy mieszkańców mają szansę na stypendia z Fundacji Dzieło Nowego Tysiąclecia.
Prawo do ubiegania się o stypendium przysługuje tym uczniom gimnazjów, którzy w roku
szkolnym 2015/2016:
 • uzyskali średnią ocen nie niższą niż 5,0;
 • legitymują się dochodem w rodzinie nie wyższym niż 0,7 najniższego wynagrodzenia brutto ogłaszanego przez Ministra Pracy i Polityki Społecznej, według stanu na dzień składania wniosku o stypendium, czyli 1225 PLN;
 • mają osiągnięcia artystyczne, naukowe, sportowe co najmniej na szczeblu powiatu.
Co zatem należy uczynić, aby uzyskać jedno z dwu stypendiów z puli środków, które zostaną
przekazane FDNT przez Rodzinę Szkół im. Jana Pawła II?
 1. Zapoznać się z Kryteriami oceny wniosków o stypendia dla uczniów Rodziny Szkół im. Jana Pawła II przyznawanych ze środków uzyskanych za nagrodę TOTUS i wypełnić Kartę informacyjną kandydata do stypendium, która jest dołączona do informacji i stypendium.
 2. Zgromadzić określone w kryteriach dokumenty i przesłać je na adres koordynatora przedsięwzięcia: Andrzej Nowak, Podgór 6, 62-511 Kramsk, tel. 669601497, e-mail: admaw5@wp.pl.
 3. Po otrzymaniu informacji o uzyskaniu 1. lub 2. lokaty wśród ubiegających się o stypendium należy poczekać na zaproszenie Fundacji Dzieło Nowego Tysiąclecia do złożenia wniosku on-line. Fundacja takie zaproszenie wystosuje, ponieważ koordynator prześle informacje o wynikach naboru do stypendiów na adres Fundacjitel

Należy pamiętać o tym, że Kryteria oceny wniosków o stypendia dla uczniów Rodziny Szkół im. Jana Pawła II przyznawanych ze środków uzyskanych za nagrodę TOTUS są nieco wygórowane w porównaniu z kryteriami Programu stypendialnego, gdyż te stypendia są tylko 2, a mogą się o nie ubiegać wszyscy gimnazjaliści, którzy mieszkają w miejscowościach powyżej 20 tys. mieszkańców.

Koordynator prześle do Fundacji nie tylko dane 2 pierwszych uczniów, ale także listę rezerwową, gdyby się okazało, że np. wytypowani kandydaci nie przedstawią w sposób wiarygodny swojej sytuacji finansowej wg kryterium dochodu na osobę w rodzinie.

Po nawiązaniu kontaktu miedzy stypendystą a Fundacją stypendysta winien podporządkować się
regułom określonym w Programie stypendialnym (www.dzielo.pl/stypendia będziezapoznanie się z całością tej zakładki FDNT)
Informacje na temat kryterii oceny wniosków dostępne w regulaminie konkursu.

Informacje pochodzą ze strony rodzina.org.pl

Kontakt

Fundacja Dzieło Nowego Tysiąclecia
Skwer Ks. Kard. S.Wyszyńskiego 6
01-015 Warszawa
tel. 669 601 497
admaw5@wp.pl
dzielo.pl