Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie53
 • studenci63
 • absolwenci20
 • doktoranci6
 • naukowcy1
 • inni18
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • sportowe24
 • socjalne9
 • naukowe80
 • inne15
 • artystyczne29
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie30
 • międzynarodowe5
 • dolnośląskie6
 • kujawsko-pomorskie9
 • łódzkie7
 • lubelskie3
 • lubuskie2
 • małopolskie3
 • mazowieckie6
 • opolskie1
 • podkarpackie3
 • podlaskie3
 • pomorskie6
 • śląskie12
 • świętokrzyskie3
 • warmińsko-mazurskie4
 • wielkopolskie8
 • zachodniopomorskie2
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • instytucja międzynarodowa1
 • fundacje i stowarzyszenia24
 • firma5
 • instytucja rządowa6
 • samorząd63
 • inny1
PLANOWANE
ARCHIWUM
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Stypendia z Fundacji Dzieło Nowego Tysiąclecia

organizator:

Fundacja Dzieło Nowego Tysiąclecia

Rodzaj:
Grupa docelowa:
uczniowie
Zasięg:
ogólnopolskie
termin składania wniosków: 20.07.2015

Stypendia z Fundacji Dzieło Nowego Tysiąclecia

Uczniowie Rodziny Szkół im Jana Pawła II  zamieszkujący w miejscowościach powyżej 20 tysięcy mieszkańców mają szansę na stypendia z Fundacji Dzieło Nowego Tysiąclecia.
Prawo do ubiegania się o stypendium przysługuje tym uczniom gimnazjów, którzy w roku
szkolnym 2015/2016:
 • uzyskali średnią ocen nie niższą niż 5,0;
 • legitymują się dochodem w rodzinie nie wyższym niż 0,7 najniższego wynagrodzenia brutto ogłaszanego przez Ministra Pracy i Polityki Społecznej, według stanu na dzień składania wniosku o stypendium, czyli 1225 PLN;
 • mają osiągnięcia artystyczne, naukowe, sportowe co najmniej na szczeblu powiatu.
Co zatem należy uczynić, aby uzyskać jedno z dwu stypendiów z puli środków, które zostaną
przekazane FDNT przez Rodzinę Szkół im. Jana Pawła II?
 1. Zapoznać się z Kryteriami oceny wniosków o stypendia dla uczniów Rodziny Szkół im. Jana Pawła II przyznawanych ze środków uzyskanych za nagrodę TOTUS i wypełnić Kartę informacyjną kandydata do stypendium, która jest dołączona do informacji i stypendium.
 2. Zgromadzić określone w kryteriach dokumenty i przesłać je na adres koordynatora przedsięwzięcia: Andrzej Nowak, Podgór 6, 62-511 Kramsk, tel. 669601497, e-mail: admaw5@wp.pl.
 3. Po otrzymaniu informacji o uzyskaniu 1. lub 2. lokaty wśród ubiegających się o stypendium należy poczekać na zaproszenie Fundacji Dzieło Nowego Tysiąclecia do złożenia wniosku on-line. Fundacja takie zaproszenie wystosuje, ponieważ koordynator prześle informacje o wynikach naboru do stypendiów na adres Fundacjitel

Należy pamiętać o tym, że Kryteria oceny wniosków o stypendia dla uczniów Rodziny Szkół im. Jana Pawła II przyznawanych ze środków uzyskanych za nagrodę TOTUS są nieco wygórowane w porównaniu z kryteriami Programu stypendialnego, gdyż te stypendia są tylko 2, a mogą się o nie ubiegać wszyscy gimnazjaliści, którzy mieszkają w miejscowościach powyżej 20 tys. mieszkańców.

Koordynator prześle do Fundacji nie tylko dane 2 pierwszych uczniów, ale także listę rezerwową, gdyby się okazało, że np. wytypowani kandydaci nie przedstawią w sposób wiarygodny swojej sytuacji finansowej wg kryterium dochodu na osobę w rodzinie.

Po nawiązaniu kontaktu miedzy stypendystą a Fundacją stypendysta winien podporządkować się
regułom określonym w Programie stypendialnym (www.dzielo.pl/stypendia będziezapoznanie się z całością tej zakładki FDNT)
Informacje na temat kryterii oceny wniosków dostępne w regulaminie konkursu.

Informacje pochodzą ze strony rodzina.org.pl

Kontakt

Fundacja Dzieło Nowego Tysiąclecia
Skwer Ks. Kard. S.Wyszyńskiego 6
01-015 Warszawa
tel. 669 601 497
admaw5@wp.pl
dzielo.pl