Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie58
 • studenci32
 • absolwenci7
 • doktoranci4
 • naukowcy2
 • inni6
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • sportowe28
 • artystyczne32
 • socjalne10
 • naukowe78
 • inne11
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • międzynarodowe4
 • ogólnopolskie26
 • dolnośląskie16
 • kujawsko-pomorskie4
 • łódzkie2
 • lubuskie1
 • małopolskie2
 • mazowieckie9
 • opolskie1
 • podkarpackie3
 • podlaskie1
 • pomorskie5
 • śląskie4
 • świętokrzyskie1
 • warmińsko-mazurskie7
 • wielkopolskie3
 • zachodniopomorskie1
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia16
 • szkoła wyższa8
 • firma5
 • instytucja rządowa5
 • samorząd56
PLANOWANE
ARCHIWUM
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Stypendia z budżetu MKiDN

organizator:

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Departament Mecenatu Państwa

Rodzaj:
artystyczne
Grupa docelowa:
Zasięg:
ogólnopolskie
termin składania wniosków: 13.10.2014

Stypendia z budżetu MKiDN

W tym konkursie zostaną przyznane stypendia półroczne także na II połowę 2015r. – będzie to jedyny konkurs o stypendia z budżetu na 2015r. Przedmiotem konkursu są stypendia – świadczenia finansowe, przyznawane osobom fizycznym zajmującym się twórczością artystyczną, upowszechnianiem kultury i opieką nad zabytkami – na realizację określonego przedsięwzięcia, w jednej z następujących kategoriach:

Kategoria 1: stypendia twórcze
Dziedziny:
literatura, sztuki wizualne, muzyka, taniec, teatr, film, opieka nad zabytkami, twórczość ludowa.

Kategoria 2: stypendia na przedsięwzięcia związane z upowszechnianiem kultury
Dziedziny:
animacja i edukacja kulturalna,
zarządzanie kulturą i wspieranie rozwoju kadr kultury,

O stypendia mogą ubiegać się tylko osoby fizyczne. Przedmiotem stypendium nie może być zakup środków trwałych i nieruchomości. Wysokość stypendium wynosi 3 tys. zł brutto miesięcznie.

W konkursie można wnioskować o stypendia:

 • roczne obejmują okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2015 r.;
 • półroczne obejmują okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2015 r.; półroczne obejmują okres od 1 lipca do 31 grudnia 2015 r.;
 • mające inny okres realizacji przedsięwzięcia, przyznawane są na okres nie krótszy niż trzy, kolejne, następujące po sobie miesiące, obejmujące okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2015 r.

Wniosek o przyznanie stypendium obejmuje:
– formularz Elektronicznej Aplikacji – za jej pośrednictwem wnioskodawca opisuje autorski projekt twórczy lub autorski projekt z zakresu upowszechniania kultury. Aplikacja dostępna jest w systemie EBOI – Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta esp.mkidn.gov.pl. Aplikacja składana jest elektronicznie, poprzez system EBOI;

– potwierdzenie złożenia aplikacji – (w przypadku wnioskodawców nieużywających podpisu elektronicznego zweryfikowanego przy pomocy kwalifikowanego certyfikatu) automatycznie wypełniony formularz wygenerowany przez system EBOI w momencie złożenia Elektronicznej Aplikacji, podpisany odręcznie przez Wnioskodawcę i przesłany pocztą, bądź dostarczony do Biura Podawczego MKiDN osobiście. Dokument „Potwierdzenie złożenia aplikacji” nie jest tożsamy z wygenerowaną z systemu EBOI ostateczną wersją Elektronicznej Aplikacji, która została wypełniona i przesłana za pośrednictwem systemu EBOI;

– nośnik elektroniczny (płyta CD/DVD, pendrive) – zawierający portfolio Wnioskodawcy, przesłany pocztą, bądź dostarczony do Biura Podawczego MKiDN osobiście razem z Potwierdzeniem złożenia aplikacji. Dopuszcza się umieszczenie linków do materiałów audio i video w plikach umieszczonych na nośniku elektronicznym.

UWAGA! Rekomendacje nie są wymaganym załącznikiem do wniosku. Mogą natomiast zostać załączone do portfolio wnioskodawcy.

Organizatorzy zapraszają do uważnego zapoznania się z dokumentacją konkursową, w tym w szczególności z Regulaminem konkursu, Instrukcją Krok po Kroku oraz Instrukcją wypełnienia Elektronicznej Aplikacji, w których w szczegółowy sposób opisane zostały m.in. zasady aplikowania o stypendium, wytyczne dla właściwego przygotowania poszczególnych elementów wniosku stypendialnego.

Osoby posiadające konto w systemie EBOI proszone są o weryfikację aktualności danych osobowych oraz kontaktowych w zakładce „Moje Konto”. Sposób aktualizacji danych opisany został w instrukcji krok po kroku.

Potwierdzenie złożenia aplikacji, nośnik elektroniczny, który zawiera portfolio Wnioskodawcy prosimy kierować na adres organizatora konkursu:
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Departament Mecenatu Państwa ul. Krakowskie Przedmieście 15/17 00-071 Warszawa Z dopiskiem: Stypendia na 2015r. T

ermin składania wniosków upływa 13 października 2014r.:
– do godz. 16.00, w przypadku osobistego przekazania do Ministerstwa Potwierdzenia złożenia aplikacji oraz nośnika elektronicznego;
– do godz. 23.59, w przypadku przekazania drogą pocztową do Ministerstwa Potwierdzenia złożenia aplikacji oraz nośnika elektronicznego. Liczy się data stempla pocztowego.

Oceny formalnej wniosków dokonuje organizator konkursu, zaś ich ocenę merytoryczną powierza się powołanej przez Ministra KiDN Komisji. Decyzja Ministra o przyznaniu stypendium zapada w terminie do 31 grudnia 2014r.

Informacje pochodzą ze strony www.mkidn.gov.pl

Kontakt

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Departament Mecenatu Państwa
ul. Krakowskie Przedmieście 15/17
00-071 Warszawa


www.mkidn.gov.pl