Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie37
 • studenci49
 • absolwenci17
 • doktoranci6
 • naukowcy3
 • inni37
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • sportowe29
 • artystyczne19
 • socjalne4
 • muzyczne5
 • naukowe17
 • inne4
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie14
 • dolnośląskie4
 • kujawsko-pomorskie3
 • łódzkie2
 • lubelskie7
 • lubuskie1
 • małopolskie5
 • mazowieckie3
 • opolskie1
 • podkarpackie1
 • podlaskie4
 • pomorskie4
 • śląskie3
 • warmińsko-mazurskie2
 • wielkopolskie2
 • zachodniopomorskie4
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • szkoła średnia1
 • fundacje i stowarzyszenia8
 • szkoła wyższa3
 • firma4
 • instytucja rządowa2
 • samorząd40
ARCHIWUM
Wróć do listy

Stypendia Wyższej Szkoły Handlu i Usług w Poznaniu

organizator:

Wyższa Szkoła Handlu i Usług w Poznaniu, Starostwo Powiatowe w Wągrowcu

Rodzaj:
naukowe
Grupa docelowa:
uczniowie, absolwenci
Zasięg:
wielkopolskie
termin składania wniosków: 10.09.2020
liczba stypendiów: 2
wartość stypendium: 15 000 zł

Stypendia Wyższej Szkoły Handlu i Usług w Poznaniu

Wyższa Szkoła Handlu i Usług ufundowała w bieżącym roku dwa stypendia o równej wartości 15 000 zł do wykorzystania na dowolnym kierunku studiów stacjonarnych. Wnioski należy składać do 10 września 2020 roku.

Stypendium w postaci bonu edukacyjnego przeznaczone jest dla absolwentów szkół ponadpodstawowych z terenu powiatu wągrowieckiego pragnących kontynuować naukę w Wyższej Szkole Handlu i Usług w Poznaniu. O przyznanie Stypendium mogą ubiegać się absolwenci szkół prowadzonych przez Powiat Wągrowiecki zarówno z roku 2020, jak i lat poprzednich.

Warunkiem otrzymania stypendium jest złożenie w Starostwie Powiatowym w Wągrowcu wniosku o przyznanie stypendium wg wzoru załączonego na stronie internetowej.

O przyznanie stypendium mogą ubiegać się osoby spełniające łącznie następujące kryteria:

 • uzyskały świadectwo dojrzałości,
 • zamieszkują teren Powiatu Wągrowieckiego,
 • uzyskały wysoką średnią z obowiązkowych przedmiotów maturalnych z egzaminów pisemnych,
 • uzyskały wysoką średnią na świadectwie ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej/ponadpodstawowej.

O miejscu na liście kandydatów decyduje suma zebranych punktów przeliczeniowych. W przypadku uzyskania przez wnioskujących równej liczby punktów przeliczeniowych o kolejności na liście stypendystów decyduje kryterium egzaminu maturalnego.

O przyznaniu stypendium kandydaci zostaną poinformowani pisemnie przez Starostę Wągrowieckiego.

Do wniosku o przyznanie stypendium należy dołączyć:

 • kserokopię świadectwa dojrzałości,
 • kserokopię świadectwa ukończenia szkoły ponadpodstawowej.

Wszystkie informacje pochodzą ze strony: www.wagrowiec.pl

A po inne, ciekawe propozycje stypendiów dla absolwentów zapraszamy do naszej wyszukiwarki!

Kontakt

Wyższa Szkoła Handlu i Usług w Poznaniu
28 Czerwca 1956 r. 217/219
61-485 Poznań
tel. 50 584 57 71
rektorat@wshiu.pl
www.wshiu.pl

Dokumenty

do pobrania