Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie51
 • studenci44
 • absolwenci11
 • doktoranci5
 • naukowcy2
 • inni13
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • artystyczne31
 • socjalne8
 • naukowe69
 • muzyczne12
 • inne2
 • sportowe23
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie20
 • dolnośląskie8
 • kujawsko-pomorskie11
 • łódzkie2
 • lubelskie4
 • lubuskie3
 • małopolskie4
 • mazowieckie8
 • opolskie1
 • podkarpackie4
 • podlaskie3
 • pomorskie4
 • śląskie8
 • świętokrzyskie4
 • warmińsko-mazurskie3
 • wielkopolskie6
 • zachodniopomorskie2
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia21
 • szkoła wyższa1
 • firma5
 • instytucja rządowa6
 • samorząd54
ARCHIWUM
Wróć do listy

Stypendia Wyższej Szkoły Handlu i Usług w Poznaniu

organizator:

Wyższa Szkoła Handlu i Usług w Poznaniu, Starostwo Powiatowe w Wągrowcu

Rodzaj:
naukowe
Grupa docelowa:
uczniowie, absolwenci
Zasięg:
wielkopolskie
termin składania wniosków: 10.09.2020
liczba stypendiów: 2
wartość stypendium: 15 000 zł

Stypendia Wyższej Szkoły Handlu i Usług w Poznaniu

Wyższa Szkoła Handlu i Usług ufundowała w bieżącym roku dwa stypendia o równej wartości 15 000 zł do wykorzystania na dowolnym kierunku studiów stacjonarnych. Wnioski należy składać do 10 września 2020 roku.

Stypendium w postaci bonu edukacyjnego przeznaczone jest dla absolwentów szkół ponadpodstawowych z terenu powiatu wągrowieckiego pragnących kontynuować naukę w Wyższej Szkole Handlu i Usług w Poznaniu. O przyznanie Stypendium mogą ubiegać się absolwenci szkół prowadzonych przez Powiat Wągrowiecki zarówno z roku 2020, jak i lat poprzednich.

Warunkiem otrzymania stypendium jest złożenie w Starostwie Powiatowym w Wągrowcu wniosku o przyznanie stypendium wg wzoru załączonego na stronie internetowej.

O przyznanie stypendium mogą ubiegać się osoby spełniające łącznie następujące kryteria:

 • uzyskały świadectwo dojrzałości,
 • zamieszkują teren Powiatu Wągrowieckiego,
 • uzyskały wysoką średnią z obowiązkowych przedmiotów maturalnych z egzaminów pisemnych,
 • uzyskały wysoką średnią na świadectwie ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej/ponadpodstawowej.

O miejscu na liście kandydatów decyduje suma zebranych punktów przeliczeniowych. W przypadku uzyskania przez wnioskujących równej liczby punktów przeliczeniowych o kolejności na liście stypendystów decyduje kryterium egzaminu maturalnego.

O przyznaniu stypendium kandydaci zostaną poinformowani pisemnie przez Starostę Wągrowieckiego.

Do wniosku o przyznanie stypendium należy dołączyć:

 • kserokopię świadectwa dojrzałości,
 • kserokopię świadectwa ukończenia szkoły ponadpodstawowej.

Wszystkie informacje pochodzą ze strony: www.wagrowiec.pl

A po inne, ciekawe propozycje stypendiów dla absolwentów zapraszamy do naszej wyszukiwarki!

Kontakt

Wyższa Szkoła Handlu i Usług w Poznaniu
28 Czerwca 1956 r. 217/219
61-485 Poznań
tel. 50 584 57 71
rektorat@wshiu.pl
www.wshiu.pl

Dokumenty

do pobrania