Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie25
 • studenci41
 • absolwenci24
 • doktoranci10
 • naukowcy7
 • inni26
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • inne7
 • sportowe11
 • artystyczne21
 • socjalne5
 • naukowe34
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie24
 • międzynarodowe7
 • dolnośląskie2
 • kujawsko-pomorskie2
 • lubelskie5
 • małopolskie3
 • mazowieckie4
 • opolskie1
 • podkarpackie1
 • pomorskie1
 • śląskie4
 • świętokrzyskie1
 • warmińsko-mazurskie2
 • wielkopolskie8
 • zachodniopomorskie3
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia18
 • szkoła wyższa4
 • firma6
 • instytucja rządowa8
 • samorząd26
PLANOWANE
ARCHIWUM
Wróć do listy

Stypendia Wyższej Szkoły Handlu i Usług w Poznaniu

organizator:

Wyższa Szkoła Handlu i Usług w Poznaniu, Starostwo Powiatowe w Wągrowcu

Rodzaj:
naukowe
Grupa docelowa:
uczniowie, absolwenci
Zasięg:
wielkopolskie
termin składania wniosków: 10.09.2020
liczba stypendiów: 2
wartość stypendium: 15 000 zł

Stypendia Wyższej Szkoły Handlu i Usług w Poznaniu

Wyższa Szkoła Handlu i Usług ufundowała w bieżącym roku dwa stypendia o równej wartości 15 000 zł do wykorzystania na dowolnym kierunku studiów stacjonarnych. Wnioski należy składać do 10 września 2020 roku.

Stypendium w postaci bonu edukacyjnego przeznaczone jest dla absolwentów szkół ponadpodstawowych z terenu powiatu wągrowieckiego pragnących kontynuować naukę w Wyższej Szkole Handlu i Usług w Poznaniu. O przyznanie Stypendium mogą ubiegać się absolwenci szkół prowadzonych przez Powiat Wągrowiecki zarówno z roku 2020, jak i lat poprzednich.

Warunkiem otrzymania stypendium jest złożenie w Starostwie Powiatowym w Wągrowcu wniosku o przyznanie stypendium wg wzoru załączonego na stronie internetowej.

O przyznanie stypendium mogą ubiegać się osoby spełniające łącznie następujące kryteria:

 • uzyskały świadectwo dojrzałości,
 • zamieszkują teren Powiatu Wągrowieckiego,
 • uzyskały wysoką średnią z obowiązkowych przedmiotów maturalnych z egzaminów pisemnych,
 • uzyskały wysoką średnią na świadectwie ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej/ponadpodstawowej.

O miejscu na liście kandydatów decyduje suma zebranych punktów przeliczeniowych. W przypadku uzyskania przez wnioskujących równej liczby punktów przeliczeniowych o kolejności na liście stypendystów decyduje kryterium egzaminu maturalnego.

O przyznaniu stypendium kandydaci zostaną poinformowani pisemnie przez Starostę Wągrowieckiego.

Do wniosku o przyznanie stypendium należy dołączyć:

 • kserokopię świadectwa dojrzałości,
 • kserokopię świadectwa ukończenia szkoły ponadpodstawowej.

Wszystkie informacje pochodzą ze strony: www.wagrowiec.pl

A po inne, ciekawe propozycje stypendiów dla absolwentów zapraszamy do naszej wyszukiwarki!

Kontakt

Wyższa Szkoła Handlu i Usług w Poznaniu
28 Czerwca 1956 r. 217/219
61-485 Poznań
tel. 50 584 57 71
rektorat@wshiu.pl
www.wshiu.pl

Dokumenty

do pobrania