Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie53
 • studenci63
 • absolwenci20
 • doktoranci6
 • naukowcy1
 • inni18
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • inne15
 • artystyczne29
 • sportowe24
 • socjalne9
 • naukowe80
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • międzynarodowe5
 • ogólnopolskie30
 • dolnośląskie6
 • kujawsko-pomorskie9
 • łódzkie7
 • lubelskie3
 • lubuskie2
 • małopolskie3
 • mazowieckie6
 • opolskie1
 • podkarpackie3
 • podlaskie3
 • pomorskie6
 • śląskie12
 • świętokrzyskie3
 • warmińsko-mazurskie4
 • wielkopolskie8
 • zachodniopomorskie2
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • instytucja międzynarodowa1
 • fundacje i stowarzyszenia24
 • firma5
 • instytucja rządowa6
 • samorząd63
 • inny1
PLANOWANE
ARCHIWUM
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Stypendia Wójta Gminy Władysławów

organizator:

Urząd Gminy Władysławów

Rodzaj:
artystyczne, naukowe
Grupa docelowa:
uczniowie
Zasięg:
śląskie
termin składania wniosków: 15.09.2020

Stypendia Wójta Gminy Władysławów

Wójt Gminy Władysławów zaprasza rodziców/ prawnych opiekunów uczniów szkół podstawowych dla , których Gmina Władysławów jest Organem Prowadzącym do składania wniosków o stypendium wybitne osiągnięcia.

Wnioski o przyznanie stypendium przyjmowane są w Centrum Usług Wspólnych Gminy Władysławów, ul. Rynek 43, 62-710 Władysławów, pokój 113, 114. w nieprzekraczalnym terminie do 15 września 2020 r.

Stypendium może być przyznane uczniowi szkoły, dla której organem prowadzącym jest Gmina Władysławów. Stypendium przyznawane jest przez Wójta Gminy Władysławów za wybitne osiągnięcia edukacyjne, artystyczne i kulturalne. Stypendium jest jednorazowe, ma charakter motywacyjny.

Stypendium przyznaje się uczniowi, który spełnił co najmniej jedno z poniższych kryteriów:

 1. w roku szkolnym, za który przyznawane jest Stypendium, zdobył tytuł laureata od 1 do 3 miejsca albo finalisty od 1 do 3 miejsca konkursu lub olimpiady na szczeblu co najmniej powiatowym;
 2. w roku szkolnym, za który przyznawane jest Stypendium, wykazał wybitne osiągnięcia w jednej z dziedzin nauki, kultury, artystycznym lub społecznym przynajmniej na szczeblu powiatowym;
 3. z egzaminu ósmoklasisty przeprowadzanego przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną przynajmniej z jednego przedmiotu uzyskał maksymalną liczbę punktów.
 4. za wysokie wyniki w nauce uczniowi, który:
  a) uzyskał na koniec roku szkolnego średnią ocen 5,60 – w klasach IV – VI,
  b) uzyskał na koniec roku szkolnego średnią ocen 5,30 – w klasach VII -VIII,
 5. w roku szkolnym, za który przyznawane jest Stypendium wykazywał szczególne indywidualne zaangażowanie w zakresie działalności kulturalnej, artystycznej jednocześnie reprezentując szkołę, której był uczniem oraz Gminę Władysławów.
 6. posiada inne wybitne osiągnięcia w zakresie edukacji, działalności artystycznej, działalności społecznej nie wymienione wyżej.

Powyższe stypendium udokumentowane odpowiednim, wymaganym wnioskiem przyznaje Wójt Gminy Władysławów.
Z wnioskiem o przyznanie Stypendium może się ubiegać:

 1. nauczyciel;
 2. dyrektor szkoły;
 3. rodzic lub prawny opiekun dziecka.

Wniosek można pobrać na stronie organizatora.

Informacje pochodzą ze strony: wladyslawow.pl

A ciekawych innych ofert stypendiów dla uczniów zapraszamy do skorzystania z naszej wyszukiwarki!

Kontakt

Centrum Usług Wspólnych Gminy Władysławów
ul. Rynek 43
62-710 Władysławów
tel. 63 279 50 03
ug@wladyslawow.pl
www.wladyslawow.pl