Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie23
 • studenci38
 • absolwenci11
 • doktoranci6
 • naukowcy3
 • inni9
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • artystyczne17
 • socjalne3
 • inne6
 • naukowe46
 • sportowe14
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie29
 • międzynarodowe5
 • dolnośląskie5
 • kujawsko-pomorskie1
 • lubelskie1
 • małopolskie5
 • mazowieckie2
 • podkarpackie2
 • pomorskie1
 • śląskie3
 • świętokrzyskie2
 • warmińsko-mazurskie3
 • wielkopolskie2
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia15
 • szkoła wyższa9
 • firma6
 • instytucja rządowa5
 • samorząd24
PLANOWANE
ARCHIWUM
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Stypendia Wójta Gminy Wielka Wieś

organizator:

Urząd Gminy Wielka Wieś

Rodzaj:
artystyczne, naukowe, sportowe
Grupa docelowa:
uczniowie
Zasięg:
małopolskie
termin składania wniosków: 20.06.2022

Stypendia Wójta Gminy Wielka Wieś

Trwa nabór wniosków o Stypendium Wójta Gminy Wielka Wieś w ramach „Lokalnego Programu Wspierania Szczególnie Uzdolnionych Uczniów z terenu Gminy Wielka Wieś” za okres roku szkolnego 2021/2022. Celem programu jest wspieranie rozwoju uzdolnionych uczniów, którzy dzięki swojej pracy i zaangażowaniu uzyskują wysoką średnią z ocen, wybitne osiągnięcia sportowe czy artystyczne. Szczegółowe warunki, które muszą być spełnione do przyznania stypendium określa Regulamin Lokalnego Programu Wspierania Szczególnie Uzdolnionych Uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Wielka Wieś.

Stypendium jest przyznawane uczniom klas IV-VIII szkół podstawowych w formie stypendium naukowego, sportowego lub artystycznego. Z wnioskiem o przyznanie stypendium występuje:

 1. dla uczniów pobierających naukę w szkole na terenie Gminy Wielka Wieś – Dyrektor szkoły podstawowej – w terminie do 20 czerwca 2022 roku;
 2. dla ucznia pobierającego naukę poza terenem Gminy Wielka Wieś – Rodzic/Opiekun prawny Ucznia – w terminie do 20 czerwca 2022 roku.

Do wniosku należy załączyć dokumenty określone obowiązującym Regulaminem, tj.:

 •  zaświadczenie potwierdzające wysokość średniej z ocen, według wzoru stanowiącego Załącznik Nr 2 do Regulaminu,
 • poświadczoną przez Wnioskodawcę kopię dyplomów lub zaświadczeń potwierdzających osiągnięcia ucznia wraz ze wskazaniem szczebla konkursu (szczebel powiatowy, wojewódzki, ogólnopolski, międzynarodowy itp.),
 • kopię pierwszej strony rocznego zeznania podatkowego wraz z urzędowym potwierdzeniem złożenia lub oświadczenie według wzoru stanowiącego Załącznik Nr 3 do Regulaminu.
  Wnioski należy składać w Urzędzie Gminy Wielka Wieś, Referat Zarządzania Oświatą, pokój 118.

Informacje pochodzą ze strony: www.wielka-wies.pl

Wspieraj nas w serwisie Patronite.pl – dzięki wpłatom możemy rozwijać ten rzetelny, dostępny dla wszystkich portal edukacyjny o stypendiach!

Kontakt

Urząd Gminy Wielka Wieś
Plac Wspólnoty 1
32-085 Szyce

ug@wielka-wies.pl
www.wielka-wies.pl