Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie18
 • studenci34
 • absolwenci16
 • doktoranci12
 • naukowcy10
 • inni17
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • socjalne8
 • inne6
 • artystyczne17
 • sportowe8
 • naukowe35
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie33
 • międzynarodowe1
 • kujawsko-pomorskie2
 • lubelskie2
 • małopolskie3
 • mazowieckie2
 • podkarpackie3
 • podlaskie1
 • pomorskie2
 • śląskie2
 • warmińsko-mazurskie2
 • wielkopolskie1
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia21
 • szkoła wyższa5
 • firma4
 • instytucja rządowa8
 • samorząd15
 • inny2
PLANOWANE
ARCHIWUM
Wróć do listy

Stypendia Wójta Gminy Słupno

organizator:

Urząd Gminy w Słupnie

Rodzaj:
naukowe
Grupa docelowa:
uczniowie
Zasięg:
mazowieckie
termin składania wniosków: 15.09.2016

Stypendia Wójta Gminy Słupno

Wójta Gminy Słupno przyzna stypendia szczególnie uzdolnionym uczniom zamieszkałym na terenie Gminy Słupno uczęszczającym do szkół ponadgimnazjalnych

O stypendium mogą ubiegać się  uczniowie szkół ponadgimnazjalnych, zamieszkujący na stałe na terenie Gminy Słupno, którzy:

 1. w ostatnim roku szkolnym byli laureatami konkursów i olimpiad przedmiotowych na szczeblu co najmniej wojewódzkim,
 2. uzyskali średnią ocen na świadectwie z ostatniego roku szkolnego co najmniej 5.0.

Wniosek o przyznanie stypendium może składać:

 1. wychowawca, dyrektor szkoły, nauczyciel prowadzący,
 2. uczeń, rodzic lub prawny opiekun ucznia,
 3. stowarzyszenie, organizacja społeczna i pozarządowa.

Wniosek składa się w sekretariacie Urzędu Gminy w Słupnie dołączając do niego:

 1. potwierdzoną kopię świadectwa  szkoły,
 2. dokumenty potwierdzające osiągnięcia naukowe.

Stypendium przyznaje się na okres roku szkolnego (tj. 10 miesięcy: od września do czerwca) i wypłaca się w okresach miesięcznych.

Termin składania wniosków o przyznanie stypendium upływa 15 września 2016 roku.

Informacje pochodzą ze strony: www.slupno.eu

Kontakt

Urząd Gminy w Słupnie
ul. Miszewska 8a
09-472 Słupno
tel.: 024 267 95 60

www.slupno.eu

Dokumenty

do pobrania

DO POBRANIA:

Regulamin i wniosek