Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie26
 • studenci42
 • absolwenci23
 • doktoranci12
 • naukowcy9
 • inni25
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • naukowe36
 • inne7
 • sportowe11
 • artystyczne23
 • socjalne5
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie24
 • międzynarodowe7
 • dolnośląskie2
 • kujawsko-pomorskie2
 • lubelskie5
 • małopolskie3
 • mazowieckie6
 • opolskie1
 • podkarpackie1
 • podlaskie1
 • pomorskie1
 • śląskie4
 • świętokrzyskie1
 • warmińsko-mazurskie2
 • wielkopolskie8
 • zachodniopomorskie3
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia20
 • szkoła wyższa4
 • firma6
 • instytucja rządowa7
 • samorząd28
PLANOWANE
ARCHIWUM
Wróć do listy

Stypendia Wójta Gminy Siepraw

organizator:

Urząd Gminy Sierpaw

Rodzaj:
naukowe
Grupa docelowa:
uczniowie
Zasięg:
małopolskie
termin składania wniosków: 30.09.2019

Stypendia Wójta Gminy Siepraw

Do 30 września można złożyć w Urzędzie Gminy wniosek o przyznanie stypendium.

Wniosek o przyznanie stypendium może złożyć:

 • dyrektor szkoły, do której uczęszcza uczeń, za zgodą opiekuna prawnego ucznia,
 • pełnoletni uczeń,
 • opiekun prawny ucznia niepełnoletniego,

Stypendium może otrzymać uczeń zamieszkały na terenie Gminy Siepraw, uczęszczający do szkoły podstawowej, gimnazjum, szkoły ponadgimnazjalnej, ponadpodstawowej, który jest laureatem lub finalistą olimpiad, konkursów lub turniejów.

Stypendium przyznaje się raz w roku szkolnym w trzech stopniach i w następujących wysokościach:

 • stypendium Pierwszego stopnia – 1500 zł
 • stypendium Drugiego stopnia – 1000 zł
 • stypendium Trzeciego stopnia – 500 zł

Stypendium uczeń może otrzymać tylko jednego stopnia. Jeśli spełnia kryteria więcej niż jednego stopnia otrzymuje stypendium wg stopnia wyższego

Spełnienie warunków ubiegania się o stypendium winno nastąpić w roku szkolnym poprzedzającym termin złożenia wniosku tzn. 2018/2019. Stypendium wypłacane jest do 31 października

Informacje pochodzą ze strony www.siepraw.pl

Kontakt

Urząd Gminy Sierpaw
ul. Kawęciny 30
32-447 Sierpaw
tel. 12 37 21 800, 12 37 21 811

www.siepraw.pl