Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie101
 • studenci63
 • absolwenci11
 • doktoranci5
 • naukowcy2
 • inni14
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • artystyczne48
 • naukowe117
 • socjalne25
 • inne19
 • sportowe48
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • międzynarodowe2
 • ogólnopolskie33
 • dolnośląskie18
 • kujawsko-pomorskie5
 • łódzkie5
 • lubelskie5
 • lubuskie1
 • małopolskie9
 • mazowieckie13
 • opolskie1
 • podkarpackie8
 • podlaskie2
 • pomorskie7
 • śląskie13
 • świętokrzyskie3
 • warmińsko-mazurskie8
 • wielkopolskie11
 • zachodniopomorskie3
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia34
 • szkoła wyższa1
 • firma8
 • instytucja rządowa7
 • samorząd93
PLANOWANE
ARCHIWUM
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Stypendia Wójta Gminy Luzino dla uczniów

organizator:

Wójt Gminy Luzino

Rodzaj:
artystyczne, naukowe, sportowe
Grupa docelowa:
uczniowie
Zasięg:
pomorskie
termin składania wniosków: 01.08.2016
wartość stypendium: 2670 zł

Stypendia Wójta Gminy Luzino dla uczniów

Stypendium Wójta Gminy Luzino mogą otrzymać uczniowie uzyskujący wybitne osiągnięcia w dziedzinie kultury, nauki i sportu będący uczniami szkół podstawowych, gimnazjum, zamieszkałymi bądź uczącymi się na terenie Gminy Luzino oraz szkół ponadgimnazjalnych dziennych, zamieszkałymi na terenie Gminy Luzino.

Stypendium jest przyznawane na okres do 10 miesięcy w wysokości 267 zł brutto miesięcznie. Od kandydatów wymagane są dobre wyniki w nauce i wysoka ocena z zachowania (szczegółowe informacje w regulaminie)

Wnioski w sprawie przyznania stypendium na rok szkolny 2016/2017 należy złożyć w terminie do dnia 1 sierpnia 2016 roku w Kancelarii Urzędu Gminy Luzino .

ADRES:

Urząd Gminy Luzino
ul. Ofiar Stutthofu 11
84-242 Luzino

Formularz wniosku wraz z regulaminem przyznawania stypendium jest dostępny poniżej.

Do wniosku o przyznanie stypendium należy załączyć:

 • potwierdzone kserokopie dokumentów potwierdzających osiągnięcia ucznia w danej dziedzinie tj. w zakresie kultury, nauki i sportu,
 • opinię wychowawcy klasy bądź opiekuna odpowiedzialnego za przygotowanie do konkursu w dziedzinie kultury i nauki czy też sportu,
 • potwierdzone kserokopie ocen klasyfikacji końcoworocznej, poprzedzającej okres ubiegania się o stypendium bądź potwierdzoną kserokopię oceny z przedmiotu, którego dotyczył konkurs przedmiotowy, artystyczny wraz z oceną z zachowania lub w przypadku osiągnięć sportowych oceny z wychowania fizycznego wraz z oceną z zachowania (potwierdzenia kserokopii dokumentów, dokonuje osoba, składająca wniosek o przyznanie stypendium, w obecności pracownika samorządowego).

Stypendium jest przyznawane na wniosek:

 • dyrektora szkoły, opiekunów prawnych ucznia, w przypadku uczniów niepełnoletnich,
 • samych zainteresowanych, w przypadku uczniów i sportowców pełnoletnich, organizacji działających w zakresie kultury, nauki i sportu.

Informacje pochodzą ze strony: www.luzino.eu

Kontakt

Wójt Gminy Luzino
ul. Ofiar Stutthofu 11
84-242 Luzino
tel. (58) 678 20 68
sekretariat@luzino.pl
www.luzino.eu

Dokumenty

do pobrania

DO POBRANIA:

Wniosek
Regulamin