Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie25
 • studenci37
 • absolwenci11
 • doktoranci8
 • naukowcy4
 • inni9
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • artystyczne18
 • socjalne3
 • inne6
 • naukowe46
 • sportowe14
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie28
 • międzynarodowe5
 • dolnośląskie6
 • kujawsko-pomorskie1
 • lubelskie1
 • małopolskie6
 • mazowieckie2
 • podkarpackie2
 • pomorskie1
 • śląskie3
 • świętokrzyskie2
 • warmińsko-mazurskie3
 • wielkopolskie2
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia16
 • szkoła wyższa10
 • firma5
 • instytucja rządowa4
 • samorząd25
PLANOWANE
ARCHIWUM
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Stypendia Wójta Gminy Łowicz dla studentów 2023

organizator:

Urząd Gminy Łowicz

Rodzaj:
naukowe
Grupa docelowa:
studenci
Zasięg:
łódzkie
termin składania wniosków: 15.10.2023

Stypendia Wójta Gminy Łowicz dla studentów 2023

WÓJT GMINY ŁOWICZ ogłasza nabór wniosków o przyznanie stypendiów naukowych Gminy Łowicz dla uzdolnionych studentów zamieszkałych na terenie Gminy Łowicz.

Stypendium przyznawane będzie na okres od 01 października 2023 r. do 31 lipca 2024 r. w wysokości 700 zł za każdy miesiąc.

Liczba miejsc przyznania stypendium jest ograniczona, maksymalnie 7 osób.

Stypendium będzie przyznawane w drodze konkursu i może być przyznane:

 1.  2 osobom kształcącym się na uczelniach medycznych;
 2. 2 osobom kształcącym się na uczelniach technicznych;
 3. 2 osobom kształcącym się na pozostałych uczelniach;
 4. 1 osobie kształcącej się na uczelni artystycznej.

Student może uzyskać stypendium jeżeli spełni łącznie następujące kryteria:

 1.  jest studentem stopnia I lub II albo jednolitych studiów magisterskich w systemie studiów stacjonarnych,
 2. posiada średnią ocen ze wszystkich zaliczeń i egzaminów w roku akademickim poprzedzającym rok akademicki, w którym stypendium ma być przyznane nie niższą niż 4.00,
 3. nie powtarzał roku,
 4. nie przebywa na urlopie, za zastrzeżeniem urlopów naukowych i w ramach stypendiów zagranicznych,
 5. stale zamieszkuje na terenie Gminy Łowicz.

Wniosek o przyznanie stypendium mogą składać władze uczelni wyższych, organizacje studenckie oraz indywidualnie studenci. Do wniosku należy załączyć:

 1.  zaświadczenie z uczelni o statusie studenta,
 2. zaświadczenie o średniej ocen z egzaminów za ostatni rok akademicki poprzedzający założenie wniosku,
 3. oświadczenie studenta, że nie korzysta z żadnej przerwy w studiach, w tym nie korzysta z urlopu dziekańskiego i nie powtarzał roku,
 4. oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgodny na przetwarzanie jego danych osobowych,
 5. oryginał lub potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopię systemu oceniania w przypadku stosowania przez uczelnię systemów innych niż tradycyjna skala ocen.

Wymagane dokumenty należy składać w Urzędzie Gminy Łowicz w godzinach pracy urzędu lub pocztą (decyduje data stempla pocztowego) w okresie od 01 do 15 października 2023 r.

Wniosek oraz regulamin przyznawania stypendium znajdują się na stronie: bip.uglowicz.nv.pl

w zakładce: edukacja/stypendium naukowe dla studenta.

Dodatkowe informacje można również uzyskać w siedzibie Urzędu Gminy Łowicz ul. Długa 12, 99-400 Łowicz, pokój nr 13 lub pod nr telefonu 46 830-26-40.

Wszystkie informacje pochodzą ze strony: gminalowicz.pl

W naszej wyszukiwarce znajduje się więcej ofert stypendiów dla studentów, zapraszamy do skorzystania!

Spodobało Ci się to ogłoszenie? Wesprzyj nas na Patronite, żebyśmy mogli dodawać ich jeszcze więcej!

Kontakt

Urząd Gminy Łowicz
ul. Długa 12
99-400 Łowicz
tel. 46 830 26 40
sekretariat@ug.lowicz.pl
gminalowicz.pl