Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie51
 • studenci44
 • absolwenci11
 • doktoranci5
 • naukowcy2
 • inni13
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • naukowe69
 • muzyczne12
 • sportowe23
 • inne2
 • artystyczne31
 • socjalne8
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie20
 • dolnośląskie8
 • kujawsko-pomorskie11
 • łódzkie2
 • lubelskie4
 • lubuskie3
 • małopolskie4
 • mazowieckie8
 • opolskie1
 • podkarpackie4
 • podlaskie3
 • pomorskie4
 • śląskie8
 • świętokrzyskie4
 • warmińsko-mazurskie3
 • wielkopolskie6
 • zachodniopomorskie2
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia21
 • szkoła wyższa1
 • firma5
 • instytucja rządowa6
 • samorząd54
ARCHIWUM
Wróć do listy

Stypendia Wójta Gminy Łowicz dla studentów 2020

organizator:

Urząd Gminy Łowicz

Rodzaj:
naukowe
Grupa docelowa:
studenci
Zasięg:
łódzkie
termin składania wniosków: 15.10.2020
wartość stypendium: 480 zł

Stypendia Wójta Gminy Łowicz dla studentów 2020

W tym roku wójt gminy Łowicz ponownie przyzna stypendia naukowe dla najzdolniejszych studentów zamieszkujących na terenie gminy. Wnioski o stypendium można składać do 15 października 2020 roku.

Stypendium może być przyznane w drodze konkursu, maksymalnie 7 osobom:

 • 2 osobom kształcącym się na uczelniach medycznych;
 • 2 osobom kształcącym się na uczelniach technicznych;
 • 2 osobom kształcącym się na pozostałych uczelniach i 1 osobie kształcącej się na uczelni artystycznej.

Stypendium może otrzymać osoba, która:

 • jest studentem I lub II stopnia albo jednolitych studiów magisterskich w trybie stacjonarnym,
 • posiada średnią ocen ze wszystkich zaliczeń i egzaminów za poprzedni rok akademicki nie niższą niż 4.00,
 • nie powtarzała roku,
 • nie przebywa na urlopie, za zastrzeżeniem urlopów naukowych i w ramach stypendiów,
 • stale zamieszkuje gminę Łowicz.

Stypendium zostanie przyznane na okres od 1 października 2020 roku do 31 lipca 2021 roku w wysokości 480 zł za każdy miesiąc.

Do wniosku (do pobrania ze strony internetowej lub poniżej) należy dołączyć:

 • zaświadczenie z uczelni o statusie studenta,
 • zaświadczenie o średniej ocen z egzaminów za ostatni rok akademicki,
 • oświadczenie studenta, że nie korzysta z żadnej przerwy w studiach, w tym urlopu dziekańskiego, i nie powtarzał roku,
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie jego danych osobowych,
 • oryginał lub poświadczoną za zgodność kopię systemu oceniania w przypadku stosowania przez uczelnię systemów innych niż tradycyjna skala ocen.

Wszystkie wymagane dokumenty należy składać w Urzędzie Gminy Łowicz w godzinach pracy urzędu lub pocztą (decyduje data stempla pocztowego).

Wszystkie informacje pochodzą ze strony: gminalowicz.pl

W naszej wyszukiwarce znajduje się więcej ofert stypendiów dla studentów, zapraszamy do skorzystania!

Kontakt

Urząd Gminy Łowicz
ul. Długa 12
99-400 Łowicz
tel. 46 830 26 30
sekretariat@ug.lowicz.pl
gminalowicz.pl

Dokumenty

do pobrania