Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie24
 • studenci41
 • absolwenci24
 • doktoranci11
 • naukowcy9
 • inni22
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • naukowe35
 • inne6
 • sportowe9
 • artystyczne24
 • socjalne5
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie25
 • międzynarodowe8
 • dolnośląskie2
 • kujawsko-pomorskie2
 • lubelskie5
 • małopolskie1
 • mazowieckie5
 • podkarpackie1
 • podlaskie1
 • pomorskie1
 • śląskie4
 • świętokrzyskie1
 • warmińsko-mazurskie2
 • wielkopolskie7
 • zachodniopomorskie2
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia19
 • szkoła wyższa4
 • firma6
 • instytucja rządowa9
 • samorząd25
PLANOWANE
ARCHIWUM
Wróć do listy

Stypendia Wójta Gminy Kolbudy

organizator:

Gmina Kolbudy

Rodzaj:
artystyczne, sportowe
Grupa docelowa:
uczniowie
Zasięg:
pomorskie
termin składania wniosków: 30.09.2019

Stypendia Wójta Gminy Kolbudy

Wójt Gminy Kolbudy informuje, że wnioski o przyznanie stypendium za wybitne osiągnięcia artystyczne i sportowe za rok szkolny 2018/2019 dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, pobierających naukę na terenie Gminy Kolbudy, należy składać do dnia 30 września 2019 r. w sekretariacie Urzędu Gminy w Kolbudach.

Zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami art. 90 ustawy Prawo Oświatowe oraz – przyjętym przez Radę Gminy Kolbudy – „Lokalnym programem wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży w Gminie Kolbudy” stypendia dotyczą dzieci i młodzieży pobierającej naukę na terenie danej jednostki samorządu terytorialnego bez względu na miejsce zamieszkania.

Zgodnie z regulaminem, stanowiącym załącznik do Uchwały Rady Gminy Kolbudy
nr XXVI/237/2005 z dnia 30 sierpnia 2005 r., stypendium przyznaje się uczniom za wybitne osiągnięcia artystyczne i sportowe co najmniej na szczeblu wojewódzkim, promujące Gminę Kolbudy.

Do wniosku o przyznanie stypendium należy dołączyć kopie dokumentów potwierdzających wybitne osiągnięcia artystyczne lub sportowe ucznia, promujące Gminę Kolbudy oraz popisane klauzule zgody.

Informacje pochodzą ze strony: www.kolbudy.pl

Kontakt

Gmina Kolbudy
ul. Staromłyńska 1
83-050 Kolbudy
tel. 58 691 05 21
sekretariat@kolbudy.pl
www.kolbudy.pl