Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie95
 • studenci61
 • absolwenci8
 • doktoranci5
 • naukowcy2
 • inni12
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • inne17
 • sportowe45
 • artystyczne45
 • naukowe110
 • socjalne25
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie31
 • międzynarodowe2
 • dolnośląskie14
 • kujawsko-pomorskie6
 • łódzkie5
 • lubelskie5
 • lubuskie1
 • małopolskie9
 • mazowieckie11
 • opolskie1
 • podkarpackie8
 • podlaskie1
 • pomorskie7
 • śląskie12
 • świętokrzyskie3
 • warmińsko-mazurskie8
 • wielkopolskie11
 • zachodniopomorskie2
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia33
 • szkoła wyższa1
 • firma8
 • instytucja rządowa6
 • samorząd85
PLANOWANE
ARCHIWUM
Wróć do listy

Stypendia Wójta Gminy Kobierzyce 2024

organizator:

Urząd Gminy Kobierzyce

Rodzaj:
artystyczne, naukowe
Grupa docelowa:
uczniowie
Zasięg:
dolnośląskie
termin składania wniosków: 30.08.2024

Stypendia Wójta Gminy Kobierzyce 2024

Wójt Gminy Kobierzyce zaprasza szczególnie uzdolnionych uczniów szkół podstawowych zamieszkałych na terenie Gminy Kobierzyce do udziału w:

LOKALNYM PROGRAMIE WSPIERANIA EDUKACJI UZDOLNIONYCH UCZNIÓW GMINY KOBIERZYCE NA ROK SZKOLNY 2024/2025

Celem programu stypendialnego jest wyłonienie grupy najzdolniejszych uczniów, objęcie ich opieką Gminy oraz wspieranie ich rozwoju. Działania te z pewnością przyczynią się do wzrostu aspiracji edukacyjnych i aktywności młodzieży w naszej Gminie.

Warunki uczestnictwa

Do programu można zgłaszać uczniów klas IV-VIII publicznych i niepublicznych szkół podstawowych, którzy posiadają udokumentowane osiągnięcia naukowe lub artystyczne oraz bardzo dobre wyniki w nauce oraz zamieszkują na obszarze gminy Kobierzyce.

Opis programu

 1. Stypendium przyznawane jest na okres roku szkolnego (tj. od września do czerwca – 10 miesięcy) za wybitne osiągnięcia uczniów.
 2. Ustanowiono następujące kategorie stypendiów:
  a) stypendium naukowe za bardzo dobre wyniki w nauce – przeznaczone dla uczniów, którzy w roku szkolnym 2023/2024 uzyskali na świadectwie szkolnym średnią ocen co najmniej 5,8;
  b) stypendium naukowe za wysokie osiągnięcia w konkursach i olimpiadach przedmiotowych – przeznaczone dla uczniów, którzy uzyskali tytuł laureata lub finalisty, I, II lub III miejsce w konkursach i olimpiadach przedmiotowych, o których mowa w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad (Dz. U. z 2020 r. poz. 1036 ze zm.), co najmniej na szczeblu wojewódzkim w roku szkolnym 2023/2024;
  c) stypendium artystyczne – przeznaczone dla uczniów, którzy uzyskali indywidualnie I, II lub III miejsce w konkursach artystycznych, turniejach, festiwalach na szczeblu co najmniej wojewódzkim w roku szkolnym 2023/2024, a także uzyskali na świadectwie szkolnym średnią ocen co najmniej 4,2.
 3.  Kandydaturę stypendysty mogą zgłaszać:
  a) rodzice lub prawni opiekunowie ucznia,
  b) dyrektorzy szkół, wychowawcy, nauczyciele, opiekunowie naukowi lub artystyczni.
 4. Zgłoszenie należy składać na formularzu „Wniosek o Przyznanie Stypendium Gminy Kobierzyce”. Do wniosku należy dołączyć:
  a) uwierzytelnioną przez szkołę kopię świadectwa szkolnego za dany rok szkolny (dotyczy wszystkich składanych wniosków tj. ze średnią co najmniej 5,8, za konkursy naukowe i konkursy artystyczne);
  b) uwierzytelnione przez wnioskodawcę kopie dokumentów potwierdzających osiągnięcia naukowe lub artystyczne za dany rok szkolny;
  c) klauzulę informacyjną podpisaną przez wnioskodawcę.
 5. Termin składania wniosków: od 21 czerwca 2024 r. do 30 sierpnia 2024 r. 
 6. Złożenie wniosków jest możliwe poprzez:
 • ePUAP Urzędu Gminy Kobierzyce (kompletny, wypełniony, podpisany wniosek wraz z załącznikami);
 • osobiste złożenie w Biurze Obsługi Klienta w Urzędzie Gminy Kobierzyce, al. Pałacowa 1, w poniedziałek, wtorek, czwartek w godzinach od 8.30 do 15.30, w środę w godzinach od 8.30 do 16.30, w piątek od 8.30 do 14.30;
 • przesłanie wniosku oraz załączników pocztą (decyduje data wpływu do Urzędu) na adres: Urząd Gminy Kobierzyce, Al. Pałacowa 1, 55-040 Kobierzyce

Informacje pochodzą ze strony: www.ugk.pl

Sięgnijcie po stypendia dla zdolnych uczniów z całej Polski w bazie Mojego Stypendium!

Spodobało Ci się to ogłoszenie? Wesprzyj nas na Patronite, żebyśmy mogli dodawać ich jeszcze więcej!

Kontakt

Urząd Gminy Kobierzyce
Al. Pałacowa 1
55-040 Kobierzyce
tel. 71 36 98 197
info@ugk.pl
www.ugk.pl