Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie51
 • studenci64
 • absolwenci20
 • doktoranci6
 • naukowcy1
 • inni18
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • artystyczne28
 • sportowe24
 • naukowe80
 • inne15
 • socjalne9
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie30
 • międzynarodowe5
 • dolnośląskie6
 • kujawsko-pomorskie9
 • łódzkie8
 • lubelskie3
 • lubuskie2
 • małopolskie3
 • mazowieckie6
 • opolskie1
 • podkarpackie3
 • podlaskie3
 • pomorskie6
 • śląskie11
 • świętokrzyskie3
 • warmińsko-mazurskie4
 • wielkopolskie8
 • zachodniopomorskie2
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • instytucja międzynarodowa1
 • fundacje i stowarzyszenia22
 • szkoła wyższa1
 • firma6
 • instytucja rządowa6
 • samorząd65
 • inny1
PLANOWANE
ARCHIWUM
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Stypendia Wójta Gminy Kobierzyce 2023

organizator:

Urząd Gminy Kobierzyce

Rodzaj:
artystyczne, naukowe
Grupa docelowa:
uczniowie
Zasięg:
dolnośląskie
termin składania wniosków: 31.08.2023

Stypendia Wójta Gminy Kobierzyce 2023

Wójt Gminy Kobierzyce zaprasza szczególnie uzdolnionych uczniów szkół podstawowych zamieszkałych na terenie Gminy Kobierzyce do udziału w:

LOKALNYM PROGRAMIE WSPIERANIA EDUKACJI UZDOLNIONYCH UCZNIÓW GMINY KOBIERZYCE NA ROK SZKOLNY 2023/2024

Celem programu stypendialnego jest wyłonienie grupy najzdolniejszych uczniów, objęcie ich opieką Gminy oraz wspieranie ich rozwoju. Działania te z pewnością przyczynią się do wzrostu aspiracji edukacyjnych i aktywności młodzieży w Gminie.

Warunki uczestnictwa

Do programu można zgłaszać uczniów klas IV-VIII publicznych i niepublicznych szkół podstawowych, którzy posiadają udokumentowane osiągnięcia naukowe lub artystyczne oraz bardzo dobre wyniki w nauce oraz zamieszkują na obszarze gminy Kobierzyce.

Opis programu

Stypendium przyznawane jest na okres roku szkolnego (tj. od września do czerwca – 10 miesięcy) za wybitne osiągnięcia uczniów.

Ustanowiono następujące kategorie stypendiów:
a) stypendium naukowe za bardzo dobre wyniki w nauce – przeznaczone dla uczniów, którzy uzyskali w danym roku na świadectwie szkolnym średnią ocen co najmniej 5,8;
b) stypendium naukowe za wysokie osiągnięcia w konkursach i olimpiadach przedmiotowych – przeznaczone dla uczniów, którzy uzyskali tytuł laureata lub finalisty, I, II lub III miejsce w konkursach i olimpiadach przedmiotowych, o których mowa w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad (Dz. U. z 2020 r. poz. 1036 ze zm.), co najmniej na szczeblu wojewódzkim w danym roku szkolnym;
c) stypendium artystyczne – przeznaczone dla uczniów, którzy uzyskali indywidualnie I, II lub III miejsce w konkursach artystycznych, turniejach, festiwalach na szczeblu co najmniej wojewódzkim za dany rok szkolny, a także uzyskali w danym roku na świadectwie szkolnym średnią ocen co najmniej 4,2.

Kandydaturę stypendysty mogą zgłaszać:
a) rodzice lub prawni opiekunowie ucznia,
b) dyrektorzy szkół, wychowawcy, nauczyciele, opiekunowie naukowi lub artystyczni.

Zgłoszenie należy składać na formularzu „Wniosek o Przyznanie Stypendium Gminy Kobierzyce”. Do wniosku należy dołączyć:
a) uwierzytelnioną przez szkołę kopię świadectwa szkolnego za dany rok szkolny;
b) uwierzytelnione przez wnioskodawcę kopie dokumentów potwierdzających osiągnięcia naukowe lub artystyczne za dany rok szkolny;
c) klauzulę informacyjną podpisaną przez wnioskodawcę.

Termin składania wniosków: od 26 czerwca 2023 r. do 31 sierpnia 2023 r.

Złożenie wniosków jest możliwe poprzez:
a) ePUAP Urzędu Gminy Kobierzyce (kompletny, wypełniony, podpisany wniosek wraz z załącznikami);
b) osobiste złożenie w Biurze Obsługi Klienta w Urzędzie Gminy Kobierzyce, al. Pałacowa 1, w poniedziałek, wtorek, czwartek w godzinach od 8.30 do 15.30, w środę w godzinach od 8.30 do 16.30, w piątek od 8.30 do 14.30;
c) przesłanie wniosku oraz załączników pocztą na adres (decyduje data wpływu do Urzędu): Urząd Gminy Kobierzyce, Al. Pałacowa 1, 55-040 Kobierzyce

UWAGA!

 • Wniosek należy wypełnić we wszystkich polach,
 • bardzo ważny jest kontakt do rodzica / opiekuna prawnego (numer telefonu oraz adres e-mail).

Szczegółowe informacje można uzyskać w Referacie Edukacji, Kultury i Sportu pod nr tel. 71 36-98-197 lub 71 36-98-196.

Informacje pochodzą ze strony: www.ugk.pl

Sięgnijcie po stypendia dla zdolnych uczniów z całej Polski w bazie Mojego Stypendium!

Wspieraj nas w serwisie Patronite.pl – dzięki wpłatom możemy rozwijać ten rzetelny, dostępny dla wszystkich portal edukacyjny o stypendiach!

Kontakt

Urząd Gminy Kobierzyce
Al. Pałacowa 1
55-040 Kobierzyce
tel. 71 36 98 197
info@ugk.pl
www.ugk.pl