Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie27
 • studenci39
 • absolwenci10
 • doktoranci3
 • naukowcy1
 • inni12
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • naukowe37
 • socjalne6
 • artystyczne19
 • muzyczne6
 • inne4
 • sportowe14
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie10
 • dolnośląskie3
 • kujawsko-pomorskie1
 • łódzkie1
 • lubelskie6
 • lubuskie1
 • małopolskie1
 • mazowieckie7
 • podkarpackie2
 • podlaskie3
 • pomorskie5
 • śląskie3
 • świętokrzyskie2
 • warmińsko-mazurskie3
 • wielkopolskie4
 • zachodniopomorskie2
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia12
 • szkoła wyższa2
 • firma2
 • instytucja rządowa3
 • samorząd35
ARCHIWUM
Wróć do listy

Stypendia Wójta Gminy Gołuchów dla uczniów 2020

organizator:

Urząd Gminy w Gołuchowie

Rodzaj:
naukowe
Grupa docelowa:
uczniowie
Zasięg:
wielkopolskie
termin składania wniosków: 31.08.2020
wartość stypendium: 600 zł

Stypendia Wójta Gminy Gołuchów dla uczniów 2020

Trwa nabór na stypendia Wójta Gminy Gołuchów  dla uzdolnionych uczniów – wnioski można składać do 31 sierpnia 2020 r.

Stypendium Wójta Gminy Gołuchów przyznaje się uczniowi, który:
1) zamieszkuje na terenie gminy Gołuchów,
2) podjął naukę w szkole ponadgimnazjalnej lub ponadpodstawowej bezpośrednio po ukończeniu gimnazjum lub szkoły podstawowej,
3) spełnił przynajmniej jedno z następujących kryteriów:

 • w wyniku klasyfikacji rocznej za dany rok szkolny uzyskał średnią rocznych ocen klasyfikacyjnych co najmniej 5,00,
 • w danym roku szkolnym był finalistą olimpiady: interdyscyplinarnej, przedmiotowej, z przedmiotów dodatkowych lub olimpiady tematycznej, w zawodach trzeciego stopnia (centralnych) i w wyniku klasyfikacji rocznej za dany rok szkolny uzyskał średnią rocznych ocen klasyfikacyjnych co najmniej 4,00,
 • w danym roku szkolnym był finalistą turnieju obejmującego problematykę związaną z przygotowaniem do podjęcia pracy zawodowej, w zawodach trzeciego stopnia (centralnych) i w wyniku klasyfikacji rocznej za dany rok szkolny uzyskał średnią rocznych ocen klasyfikacyjnych co najmniej 4,00.

Stypendium Wójta Gminy Gołuchów przyznaje się w formie pieniężnej i wypłaca jeden raz w roku, po zakończeniu roku szkolnego.

Wysokość Stypendium wynosi 600,00 zł.

Z wnioskiem o przyznanie Stypendium mogą wystąpić:

 • pełnoletni uczeń,
 • rodzic (prawny opiekun) ucznia niepełnoletniego.

Wniosek o przyznanie Stypendium Wójta Gminy Gołuchów, za dany rok szkolny należy złożyć w Sekretariacie Urzędu Gminy w Gołuchowie po zakończeniu zajęć dydaktycznych do dnia 31 sierpnia.

Wszystkie informacje pochodzą ze strony: goluchow.pl

W naszej bazie znajdują się też inne propozycje stypendiów dla uczniów.

Kontakt

Urząd Gminy w Gołuchowie
ul. Lipowa 1
63-322 Gołuchów
tel. 62 761 70 17
gmina@goluchow.pl
www.goluchow.pl

Dokumenty

do pobrania