Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie59
 • studenci53
 • absolwenci12
 • doktoranci8
 • naukowcy4
 • inni11
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • sportowe28
 • inne5
 • artystyczne37
 • socjalne15
 • muzyczne13
 • naukowe79
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie22
 • dolnośląskie8
 • kujawsko-pomorskie5
 • łódzkie5
 • lubelskie5
 • lubuskie2
 • małopolskie6
 • mazowieckie9
 • opolskie1
 • podkarpackie6
 • podlaskie1
 • pomorskie4
 • śląskie11
 • świętokrzyskie4
 • warmińsko-mazurskie7
 • wielkopolskie5
 • zachodniopomorskie3
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia22
 • szkoła wyższa3
 • firma5
 • instytucja rządowa8
 • samorząd57
 • inny1
ARCHIWUM
Wróć do listy

Stypendia Wójta Gminy Gołuchów dla uczniów 2020

organizator:

Urząd Gminy w Gołuchowie

Rodzaj:
naukowe
Grupa docelowa:
uczniowie
Zasięg:
wielkopolskie
termin składania wniosków: 31.08.2020
wartość stypendium: 600 zł

Stypendia Wójta Gminy Gołuchów dla uczniów 2020

Trwa nabór na stypendia Wójta Gminy Gołuchów  dla uzdolnionych uczniów – wnioski można składać do 31 sierpnia 2020 r.

Stypendium Wójta Gminy Gołuchów przyznaje się uczniowi, który:
1) zamieszkuje na terenie gminy Gołuchów,
2) podjął naukę w szkole ponadgimnazjalnej lub ponadpodstawowej bezpośrednio po ukończeniu gimnazjum lub szkoły podstawowej,
3) spełnił przynajmniej jedno z następujących kryteriów:

 • w wyniku klasyfikacji rocznej za dany rok szkolny uzyskał średnią rocznych ocen klasyfikacyjnych co najmniej 5,00,
 • w danym roku szkolnym był finalistą olimpiady: interdyscyplinarnej, przedmiotowej, z przedmiotów dodatkowych lub olimpiady tematycznej, w zawodach trzeciego stopnia (centralnych) i w wyniku klasyfikacji rocznej za dany rok szkolny uzyskał średnią rocznych ocen klasyfikacyjnych co najmniej 4,00,
 • w danym roku szkolnym był finalistą turnieju obejmującego problematykę związaną z przygotowaniem do podjęcia pracy zawodowej, w zawodach trzeciego stopnia (centralnych) i w wyniku klasyfikacji rocznej za dany rok szkolny uzyskał średnią rocznych ocen klasyfikacyjnych co najmniej 4,00.

Stypendium Wójta Gminy Gołuchów przyznaje się w formie pieniężnej i wypłaca jeden raz w roku, po zakończeniu roku szkolnego.

Wysokość Stypendium wynosi 600,00 zł.

Z wnioskiem o przyznanie Stypendium mogą wystąpić:

 • pełnoletni uczeń,
 • rodzic (prawny opiekun) ucznia niepełnoletniego.

Wniosek o przyznanie Stypendium Wójta Gminy Gołuchów, za dany rok szkolny należy złożyć w Sekretariacie Urzędu Gminy w Gołuchowie po zakończeniu zajęć dydaktycznych do dnia 31 sierpnia.

Wszystkie informacje pochodzą ze strony: goluchow.pl

W naszej bazie znajdują się też inne propozycje stypendiów dla uczniów.

Kontakt

Urząd Gminy w Gołuchowie
ul. Lipowa 1
63-322 Gołuchów
tel. 62 761 70 17
gmina@goluchow.pl
www.goluchow.pl

Dokumenty

do pobrania