Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie55
 • studenci64
 • absolwenci22
 • doktoranci6
 • naukowcy3
 • inni51
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • naukowe29
 • sportowe43
 • inne4
 • artystyczne22
 • socjalne7
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • międzynarodowe2
 • ogólnopolskie17
 • dolnośląskie6
 • kujawsko-pomorskie7
 • łódzkie4
 • lubelskie8
 • małopolskie5
 • mazowieckie5
 • podkarpackie1
 • podlaskie3
 • pomorskie3
 • śląskie5
 • warmińsko-mazurskie2
 • wielkopolskie9
 • zachodniopomorskie7
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • szkoła średnia1
 • fundacje i stowarzyszenia13
 • szkoła wyższa5
 • firma3
 • instytucja rządowa4
 • samorząd58
 • inny1
PLANOWANE
ARCHIWUM
Wróć do listy

Stypendia Wójta Gminy Gidle dla uczniów 2021

organizator:

Urząd Gminy Gidle

Rodzaj:
artystyczne, naukowe, sportowe
Grupa docelowa:
uczniowie
Zasięg:
łódzkie
termin składania wniosków: 15.09.2021

Stypendia Wójta Gminy Gidle dla uczniów 2021

Stypendium przyznaje się w oparciu o wyniki uzyskane w poprzednim roku szkolnym za:

 • wybitne osiągnięcia w nauce
 • wybitne osiągnięcia artystyczne,
 • wybitne osiągnięcia sportowe,

Stypendia udzielane są uczniom, mającym stałe zamieszkanie na terenie Gminy Gidle.

Prawo do ubiegania się o stypendium za wybitne osiągnięcia w nauce może przysługiwać:

 1. Uczniom szkół podstawowych w kl. IV-V, którzy uzyskali średnią ocen końcoworoczną z obowiązkowych zajęć edukacyjnych, co najmniej 5,40 w danym roku szkolnym lub zostali laureatami lub finalistami konkursu wojewódzkiego lub ogólnopolskiego;
 2. Uczniom klas VI-VIII szkół podstawowych i uczniom szkół ponadpodstawowych, którzy uzyskali średnią końcoworoczną z obowiązkowych zajęć edukacyjnych, co najmniej 5,20 w danym roku szkolnym lub zostali laureatami lub finalistami konkursu wojewódzkiego lub ogólnopolskiego.

Prawo do ubiegania się o stypendium za wybitne osiągnięcia artystyczne może przysługiwać uczniowi, który jest laureatem konkursów w dziedzinach artystycznych na szczeblu wojewódzkim lub ogólnopolskim, który jest finalistą bądź zwycięzcą lub uzyskał wyróżnienia i nagrody za osiągnięcia artystyczne o charakterze międzynarodowym, uzyskał średnią ocen końcoworoczną z obowiązkowych zajęć edukacyjnych powyżej 3,5 (z wyłączeniem uczniów klas I-III szkoły podstawowej)

Prawo do ubiegania się o stypendium za wybitne osiągnięcia sportowe może przysługiwać uczniowi, który uzyskał udokumentowane wysokie wyniki sportowe, co najmniej na poziomie III miejsca we współzawodnictwie wojewódzkim oraz co najmniej VI miejsce we współzawodnictwie krajowym lub międzynarodowym, uzyskał średnią ocen końcoworocznych z obowiązkowych zajęć edukacyjnych powyżej 3,5 (z wyłączeniem uczniów klas I-III szkoły podstawowej)

Wnioskodawca może ubiegać się tylko o jeden rodzaj stypendium. Odrzuceniu podlegają wnioski, w których zaznaczono więcej opcji. W przypadku zabiegu wniosków dotyczących jednej osoby rozpatrywany jest jeden wniosek wybrany wg kolejności wpływu wniosku.

Z wnioskami o stypendium mogą występować:

 • dyrektorzy szkół
 • pełnoletni uczniowie szkół ponadpodstawowych;
 • przedstawiciele ustawowi lub opiekunowie prawni uczniów;
 • dyrektorzy placówek kultury;
 • dyrektorzy szkół artystycznych;
 • organizacje społeczne, stowarzyszenia, fundacje, kluby dla swoich członków będących uczniami.

Wnioski o stypendium należy składać w holu Urzędu Gminy Gidle od dnia 1 do dnia 15 września każdego roku. Wnioski niekompletne lub złożone po ustalonym terminie nie będą rozpatrywane.

Wszystkie informacje pochodzą ze strony: gidle.pl

A po więcej stypendiów dla uczniów zapraszamy do naszej wyszukiwarki!

Kontakt

Urząd Gminy Gidle
ul. Pławińska 22
97-540 Gidle
tel. 34 327 20 27
ug@gidle.pl
www.gidle.pl