Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie49
 • studenci44
 • absolwenci11
 • doktoranci5
 • naukowcy2
 • inni13
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • artystyczne28
 • socjalne7
 • muzyczne12
 • naukowe67
 • inne2
 • sportowe21
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie18
 • dolnośląskie8
 • kujawsko-pomorskie9
 • łódzkie2
 • lubelskie4
 • lubuskie4
 • małopolskie4
 • mazowieckie8
 • opolskie1
 • podkarpackie3
 • podlaskie3
 • pomorskie5
 • śląskie8
 • świętokrzyskie4
 • warmińsko-mazurskie3
 • wielkopolskie6
 • zachodniopomorskie2
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia20
 • szkoła wyższa1
 • firma4
 • instytucja rządowa6
 • samorząd53
ARCHIWUM
Wróć do listy

Stypendia Wójta Gminy Gidle dla uczniów 2020

organizator:

Urząd Gminy Gidle

Rodzaj:
sportowe, artystyczne, naukowe
Grupa docelowa:
uczniowie
Zasięg:
łódzkie
termin składania wniosków: 15.09.2020

Stypendia Wójta Gminy Gidle dla uczniów 2020

Stypendia udzielane są uczniom, mającym stałe zamieszkanie na terenie Gminy Gidle. Wnioski można składać do 15 września 2020 roku.

Stypendium przyznaje się w oparciu o wyniki uzyskane w poprzednim roku szkolnym za:

 • wybitne osiągnięcia w nauce,
 • wybitne osiągnięcia artystyczne,
 • wybitne osiągnięcia sportowe.

Prawo do ubiegania się o stypendium za wybitne osiągnięcia w nauce może przysługiwać:

 • uczniom szkół podstawowych w kl. IV – V z wzorową oceną z zachowania, którzy uzyskali średnią ocen końcoworoczną z obowiązkowych zajęć edukacyjnych, co najmniej 5,40 w danym roku szkolnym lub zostali laureatami lub finalistami konkursu wojewódzkiego lub ogólnopolskiego;
 • uczniom klas VI – VIII szkół podstawowych i uczniom szkół ponadpodstawowych z wzorową oceną z zachowania, którzy uzyskali średnią końcoworoczną z obowiązkowych zajęć edukacyjnych, co najmniej 5,20 w danym roku szkolnym lub zostali laureatami lub finalistami konkursu wojewódzkiego lub ogólnopolskiego.

Prawo do ubiegania się o stypendium za wybitne osiągnięcia artystyczne może przysługiwać:

 • uczniowi, który jest laureatem konkursów w dziedzinach artystycznych na szczeblu wojewódzkim lub ogólnopolskim, który jest finalistą bądź zwycięzcą lub uzyskał wyróżnienia i nagrody za osiągnięcia artystyczne o charakterze międzynarodowym, uzyskał średnią ocen końcoworoczną z obowiązkowych zajęć edukacyjnych powyżej 3,5 (z wyłączeniem uczniów klas I – III szkoły podstawowej) oraz posiada dobrą ocenę z zachowania (z wyłączeniem uczniów klas I – III szkoły podstawowej).

Prawo do ubiegania się o stypendium za wybitne osiągnięcia sportowe może przysługiwać:

 • uczniowi, który uzyskał udokumentowane wysokie wyniki sportowe, co najmniej na poziomie III miejsca we współzawodnictwie wojewódzkim oraz co najmniej VI miejsce we współzawodnictwie krajowym lub międzynarodowym, uzyskał średnią ocen końcoworocznych z obowiązkowych zajęć edukacyjnych powyżej 3,5 (z wyłączeniem uczniów klas I – III szkoły podstawowej) oraz posiada dobrą ocenę z zachowania (z wyłączeniem uczniów klas I – III szkoły podstawowej).

Wnioskodawca może ubiegać się tylko o jeden rodzaj stypendium. Odrzuceniu podlegają wnioski, w których zaznaczono więcej opcji. W przypadku zbiegu wniosków dotyczących jednej osoby rozpatrywany jest jeden wniosek wybrany wg kolejności wpływu wniosku.

Z wnioskami o stypendium mogą występować:

 • dyrektorzy szkół
 • pełnoletni uczniowie szkół ponadpodstawowych;
 • przedstawiciele ustawowi lub opiekunowie prawni uczniów;
 • dyrektorzy placówek kultury;
 • dyrektorzy szkół artystycznych;
 • organizacje społeczne, stowarzyszenia, fundacje, kluby dla swoich członków będących uczniami.

Wnioski o stypendium należy składać w holu Urzędu Gminy Gidle do dnia 15 września każdego roku. Wnioski niekompletne lub złożone po ustalonym terminie nie będą rozpatrywane.

Wszystkie informacje pochodzą ze strony: gidle.pl

A po więcej stypendiów dla uczniów zapraszamy do naszej wyszukiwarki!

Kontakt

Urząd Gminy Gidle
ul. Pławińska 22
97-540 Gidle
tel. 34 327 20 27
ug@gidle.pl
www.gidle.pl

Dokumenty

do pobrania