Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie31
 • studenci41
 • absolwenci17
 • doktoranci9
 • naukowcy2
 • inni25
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • artystyczne22
 • socjalne9
 • naukowe31
 • inne5
 • sportowe21
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie21
 • dolnośląskie3
 • kujawsko-pomorskie5
 • łódzkie3
 • lubelskie2
 • małopolskie3
 • mazowieckie6
 • podkarpackie1
 • podlaskie2
 • pomorskie1
 • śląskie2
 • świętokrzyskie1
 • warmińsko-mazurskie2
 • wielkopolskie3
 • zachodniopomorskie7
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • szkoła średnia1
 • fundacje i stowarzyszenia14
 • szkoła wyższa2
 • firma5
 • instytucja rządowa5
 • samorząd32
 • inny1
PLANOWANE
ARCHIWUM
Wróć do listy

Stypendia Wójta Gminy Gidle dla uczniów 2020

organizator:

Urząd Gminy Gidle

Rodzaj:
sportowe, artystyczne, naukowe
Grupa docelowa:
uczniowie
Zasięg:
łódzkie
termin składania wniosków: 15.09.2020

Stypendia Wójta Gminy Gidle dla uczniów 2020

Stypendia udzielane są uczniom, mającym stałe zamieszkanie na terenie Gminy Gidle. Wnioski można składać do 15 września 2020 roku.

Stypendium przyznaje się w oparciu o wyniki uzyskane w poprzednim roku szkolnym za:

 • wybitne osiągnięcia w nauce,
 • wybitne osiągnięcia artystyczne,
 • wybitne osiągnięcia sportowe.

Prawo do ubiegania się o stypendium za wybitne osiągnięcia w nauce może przysługiwać:

 • uczniom szkół podstawowych w kl. IV – V z wzorową oceną z zachowania, którzy uzyskali średnią ocen końcoworoczną z obowiązkowych zajęć edukacyjnych, co najmniej 5,40 w danym roku szkolnym lub zostali laureatami lub finalistami konkursu wojewódzkiego lub ogólnopolskiego;
 • uczniom klas VI – VIII szkół podstawowych i uczniom szkół ponadpodstawowych z wzorową oceną z zachowania, którzy uzyskali średnią końcoworoczną z obowiązkowych zajęć edukacyjnych, co najmniej 5,20 w danym roku szkolnym lub zostali laureatami lub finalistami konkursu wojewódzkiego lub ogólnopolskiego.

Prawo do ubiegania się o stypendium za wybitne osiągnięcia artystyczne może przysługiwać:

 • uczniowi, który jest laureatem konkursów w dziedzinach artystycznych na szczeblu wojewódzkim lub ogólnopolskim, który jest finalistą bądź zwycięzcą lub uzyskał wyróżnienia i nagrody za osiągnięcia artystyczne o charakterze międzynarodowym, uzyskał średnią ocen końcoworoczną z obowiązkowych zajęć edukacyjnych powyżej 3,5 (z wyłączeniem uczniów klas I – III szkoły podstawowej) oraz posiada dobrą ocenę z zachowania (z wyłączeniem uczniów klas I – III szkoły podstawowej).

Prawo do ubiegania się o stypendium za wybitne osiągnięcia sportowe może przysługiwać:

 • uczniowi, który uzyskał udokumentowane wysokie wyniki sportowe, co najmniej na poziomie III miejsca we współzawodnictwie wojewódzkim oraz co najmniej VI miejsce we współzawodnictwie krajowym lub międzynarodowym, uzyskał średnią ocen końcoworocznych z obowiązkowych zajęć edukacyjnych powyżej 3,5 (z wyłączeniem uczniów klas I – III szkoły podstawowej) oraz posiada dobrą ocenę z zachowania (z wyłączeniem uczniów klas I – III szkoły podstawowej).

Wnioskodawca może ubiegać się tylko o jeden rodzaj stypendium. Odrzuceniu podlegają wnioski, w których zaznaczono więcej opcji. W przypadku zbiegu wniosków dotyczących jednej osoby rozpatrywany jest jeden wniosek wybrany wg kolejności wpływu wniosku.

Z wnioskami o stypendium mogą występować:

 • dyrektorzy szkół
 • pełnoletni uczniowie szkół ponadpodstawowych;
 • przedstawiciele ustawowi lub opiekunowie prawni uczniów;
 • dyrektorzy placówek kultury;
 • dyrektorzy szkół artystycznych;
 • organizacje społeczne, stowarzyszenia, fundacje, kluby dla swoich członków będących uczniami.

Wnioski o stypendium należy składać w holu Urzędu Gminy Gidle do dnia 15 września każdego roku. Wnioski niekompletne lub złożone po ustalonym terminie nie będą rozpatrywane.

Wszystkie informacje pochodzą ze strony: gidle.pl

A po więcej stypendiów dla uczniów zapraszamy do naszej wyszukiwarki!

Kontakt

Urząd Gminy Gidle
ul. Pławińska 22
97-540 Gidle
tel. 34 327 20 27
ug@gidle.pl
www.gidle.pl

Dokumenty

do pobrania