Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie58
 • studenci67
 • absolwenci20
 • doktoranci8
 • naukowcy3
 • inni20
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • naukowe85
 • inne15
 • artystyczne30
 • sportowe25
 • socjalne10
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie36
 • międzynarodowe6
 • dolnośląskie5
 • kujawsko-pomorskie9
 • łódzkie7
 • lubelskie6
 • lubuskie2
 • małopolskie3
 • mazowieckie6
 • opolskie1
 • podkarpackie3
 • podlaskie4
 • pomorskie5
 • śląskie13
 • świętokrzyskie4
 • warmińsko-mazurskie4
 • wielkopolskie8
 • zachodniopomorskie2
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • instytucja międzynarodowa1
 • fundacje i stowarzyszenia27
 • firma6
 • instytucja rządowa6
 • samorząd67
 • inny1
PLANOWANE
ARCHIWUM
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Stypendia Wójta Gminy Cedry Wielkie 2020

organizator:

Urząd Gminy Cedry Wielkie

Rodzaj:
naukowe, sportowe
Grupa docelowa:
uczniowie
Zasięg:
pomorskie
termin składania wniosków: 15.09.2020

Stypendia Wójta Gminy Cedry Wielkie 2020

Stypendium Wójta Gminy Cedry Wielkie przeznaczone jest na wspieranie edukacji uzdolnionych uczniów klas IV – VIII pobierających naukę w szkołach na terenie Gminy Cedry Wielkie. Wnioski należy składać do 15 września 2020 r.

Stypendium może być przyznane w formie:

 • Stypendium za wyniki w nauce
 • Stypendium za osiągnięcia w sporcie

Warunki niezbędne do otrzymania stypendium:

1. Stypendium za wyniki w nauce ma prawo uzyskać uczeń, który:

 • otrzymał co najmniej średnią ocen: w klasach od 4 do 6 szkoły podstawowej 5,5 w klasach od 7 do 8 szkoły podstawowej 5,3
 • uzyskał tytuł laureata lub finalisty w olimpiadzie lub konkursie przedmiotowym na szczeblu wojewódzkim lub krajowym w okresie poprzedzającym złożony wniosek.

2. Stypendium za osiągnięcia sportowe ma prawo uzyskać uczeń klasy od 4 do 8 szkoły podstawowej, który:

 • w okresie poprzedzającym złożony wniosek o stypendium był medalistą zawodów sportowych szczebla powiatowego lub wojewódzkiego organizowanych przez Szkolny Związek Sportowy lub związki sportowe lub
 • był zakwalifikowany co najmniej do kadry województwa pomorskiego w danym roczniku.

Z wnioskami o stypendium mogą występować rodzice lub prawni opiekunowie ucznia. Wnioski o przyznanie stypendium należy składać w sekretariacie Urzędu Gminy w dwóch terminach: do dnia 15 września i do dnia 28 lutego każdego roku.

Do wniosku należy dołączyć :

 • zaświadczenie potwierdzające naukę w szkole gminnej,
 • udokumentowane wyniki w nauce, potwierdzone przez szkołę za semestr lub świadectwo szkolne,
 • zaświadczenia potwierdzające osiągnięcia naukowe lub sportowe.

Stypendium może być przyznane na jeden semestr. Uczniowie klas 8 będą mogli ubiegać się o stypendium naukowe/sportowe tylko po I semestrze danego roku szkolnego.

Wszystkie informacje pochodzą ze strony: cedry-wielkie.pl

A po więcej ofert stypendiów dla uczniów zapraszamy do naszej bazy!

Kontakt

Urząd Gminy Cedry Wielkie
ul. M. Płażyńskiego 16
83-020 Cedry Wielkie
tel. 58 683 61 64
urzad@cedry-wielkie.pl
www.cedry-wielkie.pl

Dokumenty

do pobrania