Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie32
 • studenci65
 • absolwenci21
 • doktoranci9
 • naukowcy6
 • inni26
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • socjalne10
 • naukowe56
 • sportowe22
 • inne6
 • artystyczne26
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie29
 • międzynarodowe3
 • dolnośląskie4
 • kujawsko-pomorskie2
 • łódzkie4
 • lubelskie4
 • lubuskie3
 • małopolskie2
 • mazowieckie9
 • opolskie1
 • podkarpackie1
 • podlaskie2
 • pomorskie4
 • śląskie4
 • świętokrzyskie4
 • warmińsko-mazurskie3
 • wielkopolskie6
 • zachodniopomorskie4
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia20
 • szkoła wyższa1
 • firma8
 • instytucja rządowa7
 • samorząd48
 • inny3
PLANOWANE
ARCHIWUM
Wróć do listy

Stypendia Wójta Gminy Bystra-Sidzina 2021

organizator:

Urząd Gminy Bystra-Sidzina

Rodzaj:
sportowe, artystyczne, naukowe
Grupa docelowa:
uczniowie, studenci
Zasięg:
małopolskie
termin składania wniosków: 15.10.2021

Stypendia Wójta Gminy Bystra-Sidzina 2021

Wzorem lat ubiegłych najzdolniejsi uczniowie/studenci mogą ubiegać się o uzyskanie Stypendium Wójta Gminy Bystra-Sidzina za wyniki w nauce i specjalne osiągnięcia naukowe i sportowe. Stypendium przeznaczone jest dla najzdolniejszych uczniów/studentów i stanowi formę nagrody za ich osiągnięcia. Zgodnie z uchwałami Rady Gminy o jednorazowe wsparcie finansowe mogą ubiegać się uczniowie klas IV-VIII/studenci I i II stopnia oraz studenci jednolitych studiów magisterskich, studiujący na uczelniach publicznych lub niepublicznych, zarówno w systemie stacjonarnym i niestacjonarnym, którzy na stałe zamieszkują na terenie gminy Bystra-Sidzina oraz uczniowie spoza gminy Bystra-Sidzina, ale uczący się w Szkołach Podstawowych na terenie Gminy Bystra-Sidzina.

Szczegółowe zasady przyznawania stypendiów zawiera:

 • Uchwała Nr XV/110/20 Rady Gminy Bystra-Sidzina z dnia 28 lipca 2020 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu przyznawania stypendium Wójta Gminy Bystra-Sidzina dla uzdolnionych uczniów w ramach Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży z terenu Gminy Bystra-Sidzina
 • Uchwała Nr XV/111/20 z dnia 28 lipca 2020 r. Rady Gminy Bystra-Sidzina w sprawie zasad przyznawania stypendium Wójta Gminy Bystra-Sidzina dla studentów zamieszkałych na terenie Gminy Bystra-Sidzina

Uchwały wraz z regulaminami oraz tabela punktowa znajdują się na stronie Urzędu Gminy Bystra-Sidzina pod adresem: https://www.bystra-sidzina.pl/urzad/formularze-do-pobrania

Wnioski można pobrać:

 • w siedzibie Urzędu Gminy Bystra-Sidzina
 • na stronie internetowej urzędu

Wnioski o przyznanie stypendium przyjmowane będą w Urzędzie Gminy Bystra-Sidzina, pok. nr 4:

 • uczniowie od 15 września do 30 września 2021 r.
 • studenci od 15 września do 15 października 2021 r.

Informacje pochodzą ze strony: bystra-sidzina.pl

Inne stypendia dla uczniów i studentów znajdziecie na stronie mojestypendium.pl.

Kontakt

Urząd Gminy Bystra-Sidzina
Bystra Podhalańska 373
34-235 Bystra Podhalańska
tel. 18 268 12 20
urzad_gminy@bystra-sidzina.pl
www.bystra-sidzina.pl