Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie51
 • studenci44
 • absolwenci11
 • doktoranci5
 • naukowcy2
 • inni13
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • inne2
 • sportowe23
 • artystyczne31
 • socjalne8
 • muzyczne12
 • naukowe69
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie20
 • dolnośląskie8
 • kujawsko-pomorskie11
 • łódzkie2
 • lubelskie4
 • lubuskie3
 • małopolskie4
 • mazowieckie8
 • opolskie1
 • podkarpackie4
 • podlaskie3
 • pomorskie4
 • śląskie8
 • świętokrzyskie4
 • warmińsko-mazurskie3
 • wielkopolskie6
 • zachodniopomorskie2
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia21
 • szkoła wyższa1
 • firma5
 • instytucja rządowa6
 • samorząd54
ARCHIWUM
Wróć do listy

Stypendia Wójta Gminy Brojce dla sportowców 2020

organizator:

Urząd Gminy w Brojcach

Rodzaj:
sportowe
Grupa docelowa:
uczniowie, studenci, absolwenci, inni
Zasięg:
zachodniopomorskie
termin składania wniosków: 31.08.2020
termin rozstrzygnięcia: 15.09.2020

Stypendia Wójta Gminy Brojce dla sportowców 2020

Radni Gminy Brojce uchwalili szczegółowe zasady, tryb przyznawania i pozbawiania oraz rodzaje i wysokości stypendiów sportowych, nagród i wyróżnień. Wnioski można składać do 31 sierpnia 2020 roku.

Wszystkie stypendia i nagrody przyznaje Wójt Gminy Brojce z własnej inicjatywy lub na uzasadniony wniosek, złożony przez:

 • klub sportowy;
 • właściwy ze względu na dyscyplinę sportową polski związek sportowy;
 • organizację lub instytucję realizującą zadania z zakresu kultury fizycznej.

Wzory formularzy wniosków do stypendiów i nagród określono w załączniku do regulaminu.

STYPENDIA
Stypendium sportowe za osiągnięcie wysokich wyników sportowych we współzawodnictwie krajowym lub międzynarodowym może być przyznane osobie fizycznej (zawodnikowi), która spełnia następujące warunki:

 • mieszka na terenie Gminy Brojce lub jest zawodnikiem klubu sportowego mającego siedzibę i działającego na terenie Gminy Brojce;
 • uprawia dyscyplinę mającą szczególne znaczenie dla Gminy Brojce;
 • uzyskała wysokie wyniki sportowe w krajowym lub międzynarodowym współzawodnictwie sportowym.

Dyscyplinami sportowymi mającymi znaczenie dla Gminy Brojce są: lekkoatletyka, piłka nożna, piłka siatkowa, piłka ręczna, piłka koszykowa, taniec sportowy, fitness, szachy.

Stypendium może otrzymać zawodnik, który osiągnął w roku bezpośrednio poprzedzającym przyznanie stypendium wysokie wyniki sportowe, w tym co najmniej:

 • zajął miejsce od I do X w Igrzyskach Olimpijskich, Paraolimpijskich, Uniwersjady, Mistrzostwach Świata, Mistrzostwach Europy, lub
 • zajął miejsce od I do X w zawodach sportowych rangi Mistrzostw Polski, Pucharu Polski, lub
 • został objęty programem przygotowań do Igrzysk Olimpijskich, Paraolimpijskich, Mistrzostw Świata czy Europy opracowanym przez właściwy polski związek sportowy i zobowiązał się do jego realizacji i udziału w tych zawodach, lub
 • jest członkiem kadry narodowej.

Osiągnięcia sportowe, o których mowa w ust. 1 muszą zostać potwierdzone przez właściwy polski związek sportowy.

Stypendium przyznawane jest na okres 9 miesięcy i wypłacane jest w okresach miesięcznych w wysokości 100 zł.

Do wniosku należy dołączyć:

 • potwierdzony przez trenera sportowego, itp. opis indywidualnych osiągnięć sportowych zawodnika ubiegającego się o stypendium,
 • kopie dyplomów, wyróżnień potwierdzających osiągnięte wyniki sportowe

NAGRODY

Nagrody i wyróżnienia są wyrazem uznania dla osoby fizycznej oraz formą pomocy finansowej wspierającej jego rozwój.

Nagrody przyznawane są przez Wójta Gminy Brojce.Nagrody przyznawane są w formie jednorazowej wypłaty pieniężnej.

Nagrody przyznaje się corocznie za osiągnięcia w roku bezpośrednio poprzedzającym złożenie wniosku w następujących kategoriach w ramach zabezpieczonych na ten cel środków finansowych w budżecie Gminy Brojce:

 • Najlepszy Młody Sportowiec – junior w wysokości 300 zł;
 • Najlepszy Sportowiec – senior w wysokości 500 zł;
 • Najlepszy Trener lub Najlepszy Działacz Sportowy w wysokości 500 zł.

Nagrody mogą być przyznawane zawodnikom, trenerom, działaczom zamieszkujących w Gminie Brojce, lub którzy są członkami lub reprezentantami klubu sportowego, uczniowskiego klubu sportowego lub stowarzyszenia kultury fizycznej które posiada swoją siedzibę na terenie Gminy Brojce.

Wszystkie informacje pochodzą ze strony: brojce.net.pl

Zapraszamy do skorzystania z naszej wyszukiwarki, aby znaleźć inne oferty stypendiów dla sportowców.

Kontakt

Urząd Gminy w Brojcach
ul. Długa 48
72-304 Brojce
tel. 91 386 11 94
ugbrojce@post.pl
www.brojce.net.pl