Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie18
 • studenci34
 • absolwenci16
 • doktoranci12
 • naukowcy10
 • inni17
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • socjalne8
 • inne6
 • artystyczne17
 • sportowe8
 • naukowe35
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie33
 • międzynarodowe1
 • kujawsko-pomorskie2
 • lubelskie2
 • małopolskie3
 • mazowieckie2
 • podkarpackie3
 • podlaskie1
 • pomorskie2
 • śląskie2
 • warmińsko-mazurskie2
 • wielkopolskie1
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia21
 • szkoła wyższa5
 • firma4
 • instytucja rządowa8
 • samorząd15
 • inny2
PLANOWANE
ARCHIWUM
Wróć do listy

Stypendia województwa śląskiego dla uczniów

organizator:

Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego

Rodzaj:
naukowe
Grupa docelowa:
uczniowie
Zasięg:
śląskie
termin składania wniosków: 20.07.2016

Stypendia województwa śląskiego dla uczniów

O stypendium Województwa Śląskiego ubiegać się mogą uczniowie szkół ponadgimnazjalnych, zamieszkujący na terenie województwa śląskiego.
Stypendium jest wyróżnieniem indywidualnym dla ucznia, którego zainteresowania wykraczają poza obowiązujący program nauczania i który może poszczycić się znaczącymi osiągnięciami naukowymi, artystycznymi i sportowymi. Jest przyznawane na okres 10 miesięcy, od września do czerwca następnego roku.

Jakie warunki trzeba spełnić, żeby otrzymać stypendium?
Stypendium może być udzielone uczniowi, który uzyskał w roku szkolnym, w którym składany jest wniosek średnią ocen co najmniej 4,80 oraz udokumentuje inne uzyskane osiągnięcia z ostatniego roku szkolnego.

Uczeń musi spełniać co najmniej jedno z poniższych kryteriów:
1) posiada osiągnięcia w olimpiadach, konkursach, turniejach na szczeblu krajowym i międzynarodowym oraz uzyskał tytuł laureata lub finalisty,
2) posiada osiągnięcia w pracy badawczo-naukowej,
3) jest autorem prac naukowych lub publikacji,
4) posiada znaczące osiągnięcia w działalności artystycznej lub sporcie,
5) prowadzi działalność społeczną (wolontariat),
6) uczestniczy we współpracy międzynarodowej.

Do wniosku należy dołączyć:
1) opinię szkoły (dyrektora, wychowawcy lub nauczyciela prowadzącego),
2) kserokopię świadectwa promocyjnego – potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez dyrektora szkoły lub osobę przez niego upoważnioną,
3) kserokopie dokumentów potwierdzających osiągnięcia,
4) plan indywidualnego rozwoju ucznia na kolejny rok szkolny w okresie pobierania stypendium.

Wnioski o stypendium należy składać do dnia 20 lipca 2016 roku osobiście lub za pośrednictwem poczty w Kancelarii Ogólnej Urzędu Marszałkowskiego (pok. 164) przy ul. Ligonia 46 w Katowicach.

Informacje pochodzą ze strony: www.mzo.bielsko.pl

Kontakt

Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego
ul. Ligonia 46
40-037 Katowice
tel.: 32 207 88 88
kancelaria@slaskie.pl
www.bip.slaskie.pl

Dokumenty

do pobrania

DO POBRANIA:

Regulamin i wniosek