Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie51
 • studenci64
 • absolwenci20
 • doktoranci6
 • naukowcy1
 • inni18
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • sportowe24
 • naukowe80
 • inne15
 • socjalne9
 • artystyczne28
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie30
 • międzynarodowe5
 • dolnośląskie6
 • kujawsko-pomorskie9
 • łódzkie8
 • lubelskie3
 • lubuskie2
 • małopolskie3
 • mazowieckie6
 • opolskie1
 • podkarpackie3
 • podlaskie3
 • pomorskie6
 • śląskie11
 • świętokrzyskie3
 • warmińsko-mazurskie4
 • wielkopolskie8
 • zachodniopomorskie2
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • instytucja międzynarodowa1
 • fundacje i stowarzyszenia22
 • szkoła wyższa1
 • firma6
 • instytucja rządowa6
 • samorząd65
 • inny1
PLANOWANE
ARCHIWUM
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Stypendia województwa śląskiego dla uczniów

organizator:

Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego

Rodzaj:
naukowe
Grupa docelowa:
uczniowie
Zasięg:
śląskie
termin składania wniosków: 20.07.2016

Stypendia województwa śląskiego dla uczniów

O stypendium Województwa Śląskiego ubiegać się mogą uczniowie szkół ponadgimnazjalnych, zamieszkujący na terenie województwa śląskiego.
Stypendium jest wyróżnieniem indywidualnym dla ucznia, którego zainteresowania wykraczają poza obowiązujący program nauczania i który może poszczycić się znaczącymi osiągnięciami naukowymi, artystycznymi i sportowymi. Jest przyznawane na okres 10 miesięcy, od września do czerwca następnego roku.

Jakie warunki trzeba spełnić, żeby otrzymać stypendium?
Stypendium może być udzielone uczniowi, który uzyskał w roku szkolnym, w którym składany jest wniosek średnią ocen co najmniej 4,80 oraz udokumentuje inne uzyskane osiągnięcia z ostatniego roku szkolnego.

Uczeń musi spełniać co najmniej jedno z poniższych kryteriów:
1) posiada osiągnięcia w olimpiadach, konkursach, turniejach na szczeblu krajowym i międzynarodowym oraz uzyskał tytuł laureata lub finalisty,
2) posiada osiągnięcia w pracy badawczo-naukowej,
3) jest autorem prac naukowych lub publikacji,
4) posiada znaczące osiągnięcia w działalności artystycznej lub sporcie,
5) prowadzi działalność społeczną (wolontariat),
6) uczestniczy we współpracy międzynarodowej.

Do wniosku należy dołączyć:
1) opinię szkoły (dyrektora, wychowawcy lub nauczyciela prowadzącego),
2) kserokopię świadectwa promocyjnego – potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez dyrektora szkoły lub osobę przez niego upoważnioną,
3) kserokopie dokumentów potwierdzających osiągnięcia,
4) plan indywidualnego rozwoju ucznia na kolejny rok szkolny w okresie pobierania stypendium.

Wnioski o stypendium należy składać do dnia 20 lipca 2016 roku osobiście lub za pośrednictwem poczty w Kancelarii Ogólnej Urzędu Marszałkowskiego (pok. 164) przy ul. Ligonia 46 w Katowicach.

Informacje pochodzą ze strony: www.mzo.bielsko.pl

Kontakt

Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego
ul. Ligonia 46
40-037 Katowice
tel.: 32 207 88 88
kancelaria@slaskie.pl
www.bip.slaskie.pl

Dokumenty

do pobrania

DO POBRANIA:

Regulamin i wniosek