Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie19
 • studenci33
 • absolwenci21
 • doktoranci8
 • naukowcy5
 • inni22
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • naukowe29
 • inne6
 • sportowe9
 • artystyczne18
 • socjalne4
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie20
 • międzynarodowe7
 • dolnośląskie2
 • kujawsko-pomorskie1
 • lubelskie4
 • małopolskie3
 • mazowieckie3
 • opolskie1
 • podkarpackie1
 • pomorskie1
 • śląskie3
 • warmińsko-mazurskie1
 • wielkopolskie8
 • zachodniopomorskie1
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • szkoła średnia1
 • fundacje i stowarzyszenia15
 • szkoła wyższa3
 • firma5
 • instytucja rządowa6
 • samorząd21
PLANOWANE
ARCHIWUM
Wróć do listy

Stypendia województwa śląskiego dla uczniów

organizator:

Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego

Rodzaj:
naukowe
Grupa docelowa:
uczniowie
Zasięg:
śląskie
termin składania wniosków: 20.07.2016

Stypendia województwa śląskiego dla uczniów

O stypendium Województwa Śląskiego ubiegać się mogą uczniowie szkół ponadgimnazjalnych, zamieszkujący na terenie województwa śląskiego.
Stypendium jest wyróżnieniem indywidualnym dla ucznia, którego zainteresowania wykraczają poza obowiązujący program nauczania i który może poszczycić się znaczącymi osiągnięciami naukowymi, artystycznymi i sportowymi. Jest przyznawane na okres 10 miesięcy, od września do czerwca następnego roku.

Jakie warunki trzeba spełnić, żeby otrzymać stypendium?
Stypendium może być udzielone uczniowi, który uzyskał w roku szkolnym, w którym składany jest wniosek średnią ocen co najmniej 4,80 oraz udokumentuje inne uzyskane osiągnięcia z ostatniego roku szkolnego.

Uczeń musi spełniać co najmniej jedno z poniższych kryteriów:
1) posiada osiągnięcia w olimpiadach, konkursach, turniejach na szczeblu krajowym i międzynarodowym oraz uzyskał tytuł laureata lub finalisty,
2) posiada osiągnięcia w pracy badawczo-naukowej,
3) jest autorem prac naukowych lub publikacji,
4) posiada znaczące osiągnięcia w działalności artystycznej lub sporcie,
5) prowadzi działalność społeczną (wolontariat),
6) uczestniczy we współpracy międzynarodowej.

Do wniosku należy dołączyć:
1) opinię szkoły (dyrektora, wychowawcy lub nauczyciela prowadzącego),
2) kserokopię świadectwa promocyjnego – potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez dyrektora szkoły lub osobę przez niego upoważnioną,
3) kserokopie dokumentów potwierdzających osiągnięcia,
4) plan indywidualnego rozwoju ucznia na kolejny rok szkolny w okresie pobierania stypendium.

Wnioski o stypendium należy składać do dnia 20 lipca 2016 roku osobiście lub za pośrednictwem poczty w Kancelarii Ogólnej Urzędu Marszałkowskiego (pok. 164) przy ul. Ligonia 46 w Katowicach.

Informacje pochodzą ze strony: www.mzo.bielsko.pl

Kontakt

Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego
ul. Ligonia 46
40-037 Katowice
tel.: 32 207 88 88
kancelaria@slaskie.pl
www.bip.slaskie.pl

Dokumenty

do pobrania

DO POBRANIA:

Regulamin i wniosek