Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie25
 • studenci40
 • absolwenci22
 • doktoranci12
 • naukowcy9
 • inni23
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • sportowe10
 • artystyczne22
 • socjalne5
 • naukowe36
 • inne7
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • międzynarodowe7
 • ogólnopolskie24
 • dolnośląskie2
 • kujawsko-pomorskie2
 • lubelskie5
 • małopolskie2
 • mazowieckie6
 • opolskie1
 • podkarpackie1
 • pomorskie1
 • śląskie4
 • świętokrzyskie1
 • warmińsko-mazurskie2
 • wielkopolskie8
 • zachodniopomorskie3
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia20
 • szkoła wyższa4
 • firma6
 • instytucja rządowa7
 • samorząd26
PLANOWANE
ARCHIWUM
Wróć do listy

Stypendia w ramach programu „Nie zagubić talentu”

organizator:

Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego

Rodzaj:
naukowe
Grupa docelowa:
uczniowie
Zasięg:
podkarpackie
termin składania wniosków: 30.07.2016

Stypendia w ramach programu „Nie zagubić talentu”

Stypendia w ramach programu „Nie zagubić talentu”

O stypendia może ubiegać się uzdolniona młodzież ucząca się w szkołach gimnazjalnych lub ponadgimnazjalnych na terenie województwa podkarpackiego.

W ramach Programu przyznane zostaną:
1). stypendia za wybitne osiągnięcia artystyczne,
2). stypendia za wybitne osiągnięcia naukowe,
3). nagrody pieniężne

Uprawniony do ubiegania się o stypendium za wybitne osiągnięcia naukowe jest uczeń, który w poprzednim roku szkolnym spełnił łącznie wszystkie poniższe warunki:
1). uzyskał co najmniej bardzo dobrą ocenę z zachowania,
2). uzyskał średnią ocen z wszystkich zajęć edukacyjnych, co najmniej:
a). 5,2 – w przypadku uczniów szkół gimnazjalnych,
b). 4,8 – w przypadku szkół ponadgimnazjalnych,
c). w przypadku ucznia I klasy gimnazjalnej brana będzie pod uwagę średnia ocen z obowiązkowych zajęć edukacyjnych w klasie VI szkoły podstawowej, nie mniejsza niż 5,4,
3). posiada wybitne i udokumentowane osiągnięcia naukowe w konkursach na szczeblu co najmniej wojewódzkim oraz w olimpiadach i turniejach,
4). nie pobiera stypendium finansowanego z innego źródła za osiągnięcia przedstawione we wniosku.

Z wnioskiem o przyznanie stypendium lub nagrody występuje dyrektor szkoły lub placówki.

Termin składania wniosków upływa dnia 30 lipca 2016 r.

Informacje pochodzą ze strony www.edukacja.wrotapodkarpackie.pl

Kontakt

Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego
al. Łukasza Cieplińskiego 4
35-010 Rzeszów


www.edukacja.wrotapodkarpackie.pl

Dokumenty

do pobrania