Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie23
 • studenci39
 • absolwenci22
 • doktoranci10
 • naukowcy7
 • inni23
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • artystyczne20
 • socjalne5
 • naukowe33
 • inne6
 • sportowe10
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie23
 • międzynarodowe7
 • dolnośląskie2
 • kujawsko-pomorskie2
 • lubelskie5
 • małopolskie2
 • mazowieckie4
 • opolskie1
 • podkarpackie1
 • pomorskie1
 • śląskie3
 • świętokrzyskie1
 • warmińsko-mazurskie2
 • wielkopolskie8
 • zachodniopomorskie3
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia17
 • szkoła wyższa4
 • firma6
 • instytucja rządowa8
 • samorząd24
PLANOWANE
ARCHIWUM
Wróć do listy

Stypendia w ramach konkursu "Doktoraty dla Mazowsza"

organizator:

Biuro ds. Studiów Doktoranckich i Kształcenia Podyplomowego, Kampus UW, Pałac Kazimierzowski, pokój

Rodzaj:
naukowe
Grupa docelowa:
doktoranci
Zasięg:
mazowieckie
termin składania wniosków: 20.09.2010

Stypendia w ramach konkursu "Doktoraty dla Mazowsza"

„Doktoraty dla Mazowsza: Program stypendialny dla najlepszych uczestników studiów doktoranckich Uniwersytetu Warszawskiego na kierunkach istotnych dla rozwoju gospodarki regionu” jest projektem realizowanym przez Centrum Otwartej i Multimedialnej Edukacji UW.

„Doktoraty dla Mazowsza” finansuje Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Poddziałania 8.2.1 „Wsparcie dla współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Założeniem projektu jest zwiększenie transferu wiedzy do gospodarki oraz rozwinięcie powiązań sfery badawczo-rozwojowej pomiędzy Uniwersytetem Warszawskim a przedsiębiorcami w woj. mazowieckim. W tym celu wsparcie otrzymają najlepsi uczestnicy studiów doktoranckich na kierunkach matematyczno-przyrodniczych oraz społeczno-ekonomicznych UW, których prace przyczynią się do wzrostu potencjału naukowego w dziedzinach istotnych dla rozwoju gospodarki Mazowsza. W drodze konkursu wyróżnieni zostaną ci kandydaci, których osiągnięcia badawcze mogą być przedmiotem transferu do gospodarki, a tym samym mają szansę wpłynąć na podniesienie innowacyjności regionu.
W ramach projektu zorganizowane zostaną dwa seminaria dla przedsiębiorców dotyczące innowacji i transferu technologii oraz promujące sukcesy doktorantów na Uniwersytecie Warszawskim.

Jak aplikować
W celu aplikowania do konkursu stypendialnego „Doktoraty dla Mazowsza” należy zapoznać się z regulaminem oraz w dniach 26 lipca—20 września 2010 r. złożyć wypełnione dokumenty (dostępne poniżej):

1. Formularz zgłoszeniowy(doc) wraz z załącznikami z:

 • danymi dotyczącymi studiów i pracy doktorskiej wnioskodawcy
 • opinią promotora
 • opinią kierownika studiów doktoranckich
 • oświadczeniami

2. Zaświadczenie o otwarciu przewodu doktorskiego (jeśli otwarcie przewodu doktorskiego nastąpi na najbliższej Radzie Wydziału, wówczas prosimy o taką informację w formie pisemnej do dnia 20 września 2010 r., a następnie dostarczenie właściwego zaświadczenia do 15 października 2010 r.)

w Biurze ds. Studiów Doktoranckich i Kształcenia Podyplomowego
ul. Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
Kampus UW, Pałac Kazimierzowski, pokój nr 30,
poniedziałek–piątek w godz. 8.00–16.00
Pani Małgorzata Marszałek

Wypełniając formularz zgłoszeniowy(doc) należy zapoznać się z kartą oceny.

Informacje pochodzą ze strony www.come.uw.edu.pl

Kontakt

Biuro ds. Studiów Doktoranckich i Kształcenia Podyplomowego, Kampus UW, Pałac Kazimierzowski, pokój
ul. Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa