Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie70
 • studenci36
 • absolwenci7
 • doktoranci7
 • naukowcy5
 • inni6
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • naukowe92
 • inne12
 • sportowe30
 • artystyczne38
 • socjalne10
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • międzynarodowe4
 • ogólnopolskie27
 • dolnośląskie16
 • kujawsko-pomorskie4
 • łódzkie4
 • lubuskie1
 • małopolskie3
 • mazowieckie9
 • opolskie1
 • podkarpackie4
 • podlaskie1
 • pomorskie8
 • śląskie8
 • świętokrzyskie3
 • warmińsko-mazurskie8
 • wielkopolskie2
 • zachodniopomorskie1
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia17
 • szkoła wyższa8
 • firma5
 • instytucja rządowa7
 • samorząd67
PLANOWANE
ARCHIWUM
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Stypendia w ramach Funduszu Ziemi Olsztyńskiej

organizator:

Fundacja Fundusz Ziemi Olsztyńskiej

Rodzaj:
Grupa docelowa:
uczniowie
Zasięg:
warmińsko-mazurskie
termin składania wniosków: 31.08.2013

Stypendia w ramach Funduszu Ziemi Olsztyńskiej

Zarząd Fundacji „Fundusz Ziemi Olsztyńskiej” ustalił datę składania wniosków stypendialnych na rok szkolny/akademicki 2013/2014. Dokumenty będzie można składać w terminie od 1 sierpnia do 30 sierpnia 2013 roku.

W wyżej wymienionym terminie wnioski o przyznanie stypendiów wraz z załącznikami kierować proszę bezpośrednio i osobiście do koordynatora Fundacji w siedzibie Fundacji, budynek Starostwa Powiatowego w Olsztynie, Plac Bema 5, pok. 237, od poniedziałku do piątku w godzinach 11-15.

Z pomocy programu stypendialnego Fundacji w formie stypendiów ubiegać się mogą absolwenci gimnazjum, młodzież szkół średnich oraz studenci studiów dziennych. Wszystkie te osoby muszą być mieszkańcami powiatu olsztyńskiego (nie miasta Olsztyn ) i spełniać poniższe warunki:
 • osiągają średnią ocen nie mniejszą niż 4,50 na świadectwie kończąc gimnazjum bądź na świadectwie szkoły średniej, natomiast w indeksie średnią 4,20,
 • są finalistami olimpiad, konkursów lub mają udokumentowane inne szczególne osiągnięcia naukowe, artystyczne lub sportowe i znajdują się w trudnej sytuacji materialnej stypendia naukowo-socjalne, stypendia sportowe/artystyczne,
 • spełniają wymogi finansowe przyznania stypendium – dochód na osobę w rodzinie nie przekracza 200% kryterium dochodowego określonego w ustawie o pomocy społecznej ( zgodnie z ustawą dla osoby samotnie wychowującej dziecko kryterium dochodowe wynosi – 542 zł, a dla osoby w rodzinie – 456 zł ).
Regulamin i wniosek znajduje się na stronie www.fundacjafzo.pl
Informacje pochodzą ze strony www.fundacjafzo.pl

Kontakt

Fundacja Fundusz Ziemi Olsztyńskiej
Plac Bema 5, pokój 237
10-516, Olsztyn
tel. 89 521 05 69
sekretariatfzo@fundacjafzo.home.pl
www.fundacjafzo.pl